Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - MEVZUAT - YÖNETMELİKLER
 

Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği - 11 Eylül 2020 Tarihli ve 31241 Sayılı Resmi Gazete 

  Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği - Resmî Gazete Tarihi: 02.07.2020 Resmî Gazete Sayısı: 31173 

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik - 22 Ağustos 2020 Tarihli ve 31221 Sayılı Resmi Gazete 

Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği - 09 Temmuz 2020 Tarihli ve 31180 Sayılı Resmi Gazete

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 09 Temmuz 2020 Tarihli ve 31180 Sayılı Resmi Gazete

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği - 19 Haziran 2020 Tarihli ve 31160 Sayılı Resmi Gazete

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği - 28 Mayıs 2020 Tarihli ve 31138 Sayılı Resmi Gazete

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 15 Mayıs 2020 Tarihli ve 31128 Sayılı Resmi Gazete 

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 2 Mayıs  2020 Tarihli ve 31115 Sayılı Resmi Gazete

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 10 Nisan 2020 Tarihli ve 31095 Sayılı Resmi Gazete

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

11.09.2020 tarihli Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırıldı - Özel Öğrenci Barınma  Hizmetleri Yönetmeliği

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bisiklet Yolları Yönetmeliği

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7.3.2020 tarihli Resmi Gazeteye göre; Yürürlükten kaldırıldı  - Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Perakendeciler Konseyi Yönetmeliği

Ölçü Aletleri Yönetmeliği

Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik

Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği

Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği

Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği

Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği

Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği

Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği

Reklam Konseyi Yönetmeliği

Tüketici Konseyi Yönetmeliği

Reklam Kurulu Yönetmeliği

Tüketici Ödülleri Yönetmeliği

Fiyat Etiketi Yönetmeliği

Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik

Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik

Garanti Belgesi Yönetmeliği

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği

7.3.2020 tarihli Resmi Gazeteye göre; Yürürlükten kaldırıldı - Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği

Hasta Hakları Yönetmeliği

Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik