Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - MEVZUAT - KANUNLAR
 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

7155   Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun

7063 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanun'daki uyuşmazlıklar hk. başvuru parasal sınırları

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 45.maddesindeki değişiklik

6754 Bilirkişilik Kanunu

6728 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6719 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Tüketici Kanunundaki Cayma Hakları

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Elektrik Piyasası Kanunu

Elektronik Haberleşme Kanunu

Biyogüvenlik Kanunu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu

Ölçüler ve Ayar Kanunu

Dernekler Kanunu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Bankacılık Kanunu

Türk Medenî Kanunu

Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu

Çevre Kanunu

Enerji Verimliliği Kanunu

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun