Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

15.10.2019

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

Dünya Gıda Gününde halk beslenemiyor
Tüketicilerin gıdaya erişim hakkı ayaklar altında
Halkın mutfağına kırmızı et girmiyor
16 Milyondan fazla tüketici açlık sınırının altında yaşıyor
Tüketicilerin büyük bir çoğunluğunda vitamin ve mineral eksikliği bulunmaktadır
Çocuklar ve gençler tehlike altında
Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda tarım - gıda politikası ve planı yoktur
Tarım ve gıda emperyalist şirketlerin egemenliğindedir.

16 Ekim Dünya Gıda Gününde Türkiye’de halkın ezici çoğunluğu yeterli – dengeli ve sağlıklı beslenemiyor. Tüketicilerin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişim hakkı ayaklar altındadır. Halkın mutfağına kırmızı et girmiyor. Türkiye’de 16 milyondan fazla tüketici açlık sınırının altında yaşıyor. Halk yeterli – dengeli ve sağlıklı beslenemediği için vitamin ve mineral eksikliğinden dolayı çeşitli hastalıklara yakalanıyor.

Yeterli – Dengeli ve Sağlıklı Beslenemeyen Tüketicilerde Görülen Vitamin ve Mineral Eksiklikleri
Eksik olan vitaminler: A, B1, B2, B6, B9, B12, C, D, E, K
Eksik olan mineraller: kalsiyum, demir, çinko, magnezyum, iyot, flor, fosfor

Yetersiz – Dengesiz ve Yanlış Beslenmenin Sonucunda Oluşan Hastalıklar ve Sorunlar
• Diyabet ( Şeker ) Hastalığı: 2015 verilerine göre Türkiye’de toplam diyabetli hasta sayısı: 7.112.622 ( %9). Tip – 2 diyabetli hasta sayısı: 6.095.579 ( %7.7). Tip -1 diyabetli hasta sayısı: 1.017.043 ( % 1.3). Türkiye’de toplam sağlık harcamaları içindeki diyabet maliyetinin payı yüzde 22.6 olarak bulunmuştur. Diyabet hastalığında Türkiye ön sıralarda yer almaktadır.
• Obezite: Türkiye’de 30 yıl içinde 3 kat arttı.
• Kalp – Damar Hastalığı
• Kanser
• Hipertansiyon
• Büyüme ve gelişmede gerilik
• Çocukların ve gençlerin okul başarısında düşüşler
• Sindirim Sistemi bozuklukları
• Osteoporoz ( Kemik Erimesi)
• Enfeksiyonlara sık yakalanma


Özellikle de fabrikasyon, hazır ve paketlenmiş katkı maddeli sağlıksız şekerli ve unlu gıdalar nedeniyle çocuklar ve gençler büyük bir tehlike altında bulunmaktadır.

Türkiye’de yeterli – dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda bir tarım ve gıda politikası yoktur. Türkiye’nin tarımı ve gıdası emperyalist tarım ve gıda şirketleri ile onların yerli uzantıları tarafından yönlendirilmektedir.

Tüketiciler olarak ne istiyoruz?
Gıda, bugün insanlığın ve dünyamızın en stratejik üç konusundan birisidir. Bu nedenle, gıdamızın geleceği, gıda egemenliği, tüm tüketicilerin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimi ile yeterli – dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi konusunda bir ulusal politika ve planın olması zorunluluğu vardır. Bununla birlikte, tarım ve gıda üretimi, dağıtımı ve tüketiminde tüketici haklarına uygun ulusal bir politika ve planlama istiyoruz. Bu nedenle de kırsal kalkınma ve küçük çiftçiler ile yerel tarım ve gıda uygulamalarının her yönüyle desteklenmesi ve geliştirilmesi geleceğimiz açısından şarttır.

Basınımıza ve kamuoyuna duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan
BASIN AÇIKLAMASININ İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.ucnoktacom.com/turhan-cakar-dunya-gida-gununde-halk-beslenemiyor-tarim-ve-gida-emperyalist-sirketlerin-egemenliginde/5269/