Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

18.03.2019

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

TÜKETİCİLER SÖZ, YETKİ VE KARARIN HALKTA OLDUĞU BELEDİYECİLİK İSTİYOR

RANT İÇİN DEĞİL, HALK İÇİN BELEDİYECİLİK

YOKSULLARIN VE ÖĞRENCİLERİN ÜCRETSİZ ERİŞEBİLECEĞİ BELEDİYE HİZMETLERİ

ESTETİK VE YEŞİL ALANLARIN EGEMEN OLDUĞU SAĞLIKLI BİR KENT

TÜKETİCİLERİN EKOLOJİK VE SAĞLIKLI GIDAYA ERİŞEBİLECEĞİ BİR KENT

TÜM HALKIN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BARINACAĞI KONUTLARA ERİŞEBİLDİĞİ BİR KENT

SAĞLIKLI VE YETERLİ SU İLE GÜVENLİ ULAŞIMIN SAĞLANDIĞI BİR KENT

Tüketiciler olarak nasıl bir belediyecilik ve nasıl bir belediye yönetimi istiyoruz?

• Kentte yaşayan, özellikle de dar gelirli, yoksul, açlık sınırının altında yaşayan halkın ve öğrencilerin satın alma gücü dikkate alınarak, şehir şebeke suyu ve ulaşımın ucuz ya da ücretsiz sağlanacağı bir belediyecilik istiyoruz.
• Güvenli ve içilebilir şehir şebeke suyu sağlayabilecek bir belediye yönetimi istiyoruz.
• Toplu taşımacılığın hakim olduğu, trafik sorununun ve trafik kazalarının yaşanmadığı, bisiklet yollarının olduğu bir kent istiyoruz.
• Caddelerinin, sokaklarının ve her noktasının temiz olduğu bir kentte yaşamak istiyoruz.
• Doğanın, yani, yeşilin – çevrenin, toprağın, akarsuların, yer altı sularının, göllerin yok edilmeyeceği ve kirletilmeyeceği konusunda önlem alan bir belediyecilik ve bir belediye yönetimi istiyoruz.
• Temiz hava soluyabileceğimiz bir kent ile bunu sağlayacak bir belediyecilik istiyoruz.
• Yüksek gökdelenlerin, beton yığınlarının, çarpıklığın – çirkinliğin olmadığı, estetiği olan ve kent yaşamını sağlıklı kılacak gerçek imar planının uygulandığı bir kent ve bunun gereklerini yerine getirecek bir belediyecilik istiyoruz.
• Hemen her mahallede ve kentin merkezi noktalarında çocukların oyun alanlarının olduğu, yetişkinlerin gezip dinlenebileceği, yeşilliğin hakim olduğu, geniş alanlı park ve bahçeleri bulunan bir kent ile bu koşulları sağlayacak bir belediyecilik istiyoruz.
• Merkezi noktalarında ve değişik bölgelerinde birden çok toplanma alanının olduğu bir kent ve bu koşulları sağlayacak bir belediye yönetimi istiyoruz.
• Yağmur – fırtına ve doğal afetler nedeniyle halkın – tüketicilerin maddi ve manevi olarak hiçbir zarara uğramayacağı, mağduriyet yaşamayacağı şekilde altyapı hizmetlerinin ve sorunlarının çözüldüğü, diğer tüm önlemlerin alındığı bir kent ile bu koşulları sağlayacak bir belediye yönetimi ve belediyecilik istiyoruz.
• İşsizliğin, yoksulluğun, çaresizliğin, pahalılığın yaşanmadığı, tüketicilerin tüm insani gereksinimlerine en iyi ve yeterli olarak erişebildiği bir kent ile bu koşulları sağlayacak bir belediye yönetimi istiyoruz.
• Her ailenin ve her kişinin sağlıklı ve güvenli olarak barınma koşullarını oluşturabilecek ve gereksinimlerini sağlayabilecek bir belediyecilik ve belediye yönetimi istiyoruz.
• Belediye hizmetleri konusunda demokratik kitle örgütleri ile en etkin ve en iyi şekilde işbirliği yapan, gerektiğinde demokratik kitle örgütlerine destek veren bir belediye yönetimi ve belediyecilik istiyoruz.
• Oy oranlarına göre değil, her kentliye belediye hizmetlerini eşit ve etkin bir şekilde verecek bir belediye yönetimi istiyoruz.
• Belediye meclislerinin bir müteahhit şirketi gibi değil, halk yararına ve halk için gerçek bir halk meclisi olarak çalışmasını ve karar vermesini istiyoruz.
• Belediye hizmetlerinin hiçbir şekilde özelleştirilmediği, ticarileştirilmediği, bu hizmetlerin belediye çalışanları ile yerine getirildiği bir halk belediyeciliği istiyoruz.
• Kentte yaşayan her yaştan halkın, sosyal, ruhsal ve fiziksel yönden iyiliğini sağlayacak sanatsal, kültürel ve sportif hizmetleri ve etkinlikleri en iyi şekilde gerçekleştirebilecek bir belediye yönetimi ve belediyecilik istiyoruz.
• Şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin en iyi şekilde uygulandığı bir belediyecilik istiyoruz.
• Yoksulluğun, usulsüzlüğün, kayırmacılığın olmadığı bir belediyecilik istiyoruz.
• Yerel krallar değil, söz, yetki ve kararın halkta olduğu, halk için, halkla birlikte gerçek bir demokratik belediyecilik istiyoruz.
• Ekolojik tarımsal üretime ve hayvancılığa önem veren, destekleyen, ekolojik tarımsal ve hayvancılık ürünlerinin kente getirilip tüketicilere uygun fiyatlarda sunulmasını sağlayan bir belediyecilik ve belediye yönetimi istiyoruz.
• Hiçbir şekilde kırsal kalkınmaya, tarıma ve hayvancılığa doğrudan ve dolaylı olarak zarar vermeyen, tam tersine yarar sağlayan bir belediyecilik ve belediye yönetimi istiyoruz.
• Kentli halkın – tüketicilerin tüketim kooperatifleri kurmalarına ve çalıştırmalarına her çeşit desteği veren bir belediyecilik ve belediye yönetimi istiyoruz.
• Belediye gelirlerinin, kaynaklarının gereksiz, anlamsız kullanıldığı değil, halkın temel gerekli ve öncelikli olan gereksinimleri için kullanıldığı bir belediyecilik istiyoruz.
• Herkesin sağlıklı ve mutlu olduğu, dayanışmanın – paylaşımın olduğu, gerçek adaletin ve hukukun uygulandığı, kimsenin kimseyi rahatsız etmediği, zayıf halk kitlelerine sahip çıkıldığı, sosyal ve insani ilişkilerin gelişmiş olduğu bir kent ile bu koşulları sağlayacak bir belediyecilik istiyoruz.
• Özel sektöre, sermayeye kaynak ve rant sağlayan bir belediyecilik değil, halk için ve halk yararına çalışacak bir belediye yönetimi ve belediyecilik istiyoruz.


Basınımıza ve kamuoyuna duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan
 


BASIN AÇIKLAMASININ İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.a24.com.tr/tuketiciler-soz-yetki-ve-kararin-halkta-oldugu-belediyecilik-istiyor-haberi-40147736h.html?h=50