Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

15.03.2019

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜNDE
TÜKETİCİLERİN KARA TABLOSU


TÜKETİCİLERİN YOKSULLUĞU ARTIYOR!..

TOPLUMUN YÜZDE 80’DEN FAZLASI AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR.

TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA GÜCÜ HIZLA ERİYOR!..

TÜKETİCİLER TEMEL GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILIYAMIYOR!..

TÜKETİCİ HAKLARI BİR ÇOK YÖNÜYLE AYAKLAR ALTINDA!..

KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARIN TÜKETİCİ HAKLARINA AYKIRI BİR ÇOK UYGULAMASI ÜLKE VE AİLE EKONOMİSİNE ZARAR VERİYOR.

GIDA, SU, ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDAN ALINAN KDV SIFIRLANSIN

YANLIŞ EKONOMİK POLİTİKALAR İLE YANLIŞ TARIM VE GIDA POLİTİKALARI TERK EDİLSİN.

Bugün, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü!.. Türkiye’de tüketiciler adına güzel şeyler söylemek mümkün değil. Tüketicilerin yoksulluğu ve açlığı hızla artıyor. Toplumun yüzde 20’sinden fazlası açlık sınırının altında, yüzde 60’dan fazlası yoksulluk sınırının altında olmak üzere, yüzde 80’den fazlası açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Özellikle de gıda maddeleri başta olmak üzere, pek çok mal ve hizmette tüketicilerin satın alma gücü hızla eriyor.

Tüketiciler, beslenme, barınma, su, elektrik, doğal gaz, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel gereksinimlerini karşılayamıyor ya da karşılamakta her geçen gün daha da zorlanıyor.

Tüketici hakları pek çok yönüyle ayaklar altında!. Bilgilenme, sağlık ve güvenlik, temsil edilme, eğitilme, zararların karşılanması, ekonomik çıkarların korunması ve sağlıklı bir çevrede yaşama haklarının gerekleri kamu ve özel firmalar tarafından olması gerektiği gibi yerine getirilmiyor.
Tüketicilere sunulan mal ve hizmetlerde yeterli denetim yapılmıyor. Piyasada tüketicilerin sağlık ve güvenliğine aykırı mallar konusunda tüketiciler zamanında bilgilendirilmediği için hem maddi ve manevi zarara uğruyorlar hem de sağlık ve güvenlikleri risk ve tehlike altına giriyor. Kamu ve özel kuruluşların tüketici haklarına aykırı birçok uygulaması ile aile ve ülke ekonomisine zarar veriliyor.

Temel mal ve hizmetlerden dünyada en yüksek dolaylı vergilerin alındığı iki ülkeden birisiyiz. Dolaylı vergiler, tüm dünyada en haksız tüketici vergisi olarak adlandırılmaktadır.

Biz tüketiciler olarak tüm ilgili ve yetkililere sesleniyoruz ve şu çağrıda bulunuyoruz:
• Evrensel ve yasal tüketici haklarına saygı gösterilsin ve gereği eksiksiz olarak yerine getirilsin.
• Yoksulluğun ve açlığın giderilmesi için gerekli ve doğru olan ekonomik ve sosyal önlemler alınsın.
• Gıda, su, elektrik, doğal gaz gibi temel tüketici mal ve hizmetlerinden alınan KDV sıfırlansın.
• Dışa bağımlı ve halkın aleyhine olan yanlış gıda ve tarım üretim, dağıtım, tüketim ve ithalat politikaları terk edilerek, halkın ve ülkenin bugünü ve geleceği için doğru politikalar uygulamaya konulsun.
• Tüketici örgütleri desteklensin.

Tüketicilere sesleniyoruz:
• Haklarınıza sahip çıkınız ve haklarınızı sonuna kadar arayınız.
•Tüketiciler olarak örgütlenmek zorundayız. Bilinçli tüketici örgütlü tüketicidir. Bu bakımdan tüketici örgütlerine üye olunuz, çalışmalarına katılınız, güç ve destek veriniz.

Basınımıza ve kamuoyuna duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan


BASIN AÇIKLAMASININ İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.evrensel.net/yazi/83553/turkiye-boyle-issizlik-gormedi
http://yeniadana.net/haber/tuketicilerin-yoksullugu-artiyor-34563.html
https://www.ucnoktacom.com/tuketici-haklari-bircok-yonuyle-ayaklar-altinda/1973/
https://www.ulusal.com.tr/ekonomi/15-mart-tuketici-haklari-gunu-h225559.html
https://www.evrensel.net/haber/375706/halkin-yuzde-80i-aclik-ve-yoksulluk-sinirinin-altinda-yasiyor
http://www.yenimesaj.com.tr/tuketicilerin-durumu-vahim-H1314294.htm
https://www.yasamicingida.com/en-yeniler/thd-turkiyede-tuketiciler-adina-guzel-seyler-soylemek-mumkun-degil/
http://www.anayurtgazetesi.com/haber/Tuketicilerin-yoksullugu-artiyor/685962
https://www.tuketicipostasi.com/tuketicilerin-yoksullugu-artiyor/4494/
https://gazeteyolculuk.net/turkiye-boyle-issizlik-gormedi-bulent-falakaoglu
http://www.gucluanadolugazetesi.com/thd-tuketicilerin-yoksullugu-artiyor-65328.html
https://www.baskentgazete.com.tr/ekonomi/satin-alma-gucu-hizla-eriyor/haber-18808