Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

24.12.2018

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

2019 YILI BÜTÇESİ, “SERMAYEDEN İNDİR YOKSULA BİNDİR BÜTÇESİ”!..

2019 YILI BÜTÇESİNDE SERMAYEYE 178.7 MİLYAR TL MUAFİYET VE İSTİSNA.

TÜKETİCİLERDEN ALINAN DOLAYLI VERGİLERDE TÜRKİYE DÜNYA SIRALAMASINDA İLK İKİ ÜLKEDEN BİRİSİ.

HALKIN TEMEL İHTİYAÇLARINDAN ALINAN DOLAYLI VERGİLER EN HAKSIZ TÜKETİCİ VERGİSİDİR.

MUAFİYET VE İSTİSNA TUTARI 20 MİLYON ÜCRETLİYE DAĞITILSAYDI, HER ÜCRETLİYE YILLIK 8935TL ÖDENİRDİ.

2019 YILI BÜTÇESİ GELİRLERİNİN YÜZDE 85’İNİ EMEKÇİ, DAR GELİRLİ VE YOKSUL HALK KESİMİ ÖDEYECEKTİR.

SERMAYEYE MUAFİYET VE İSTİSNA SAĞLAMAK YERİNE, YÜZDE 80’İNİ YOKSULLUK VE AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAYAN HALKIN GIDASINDAKİ, SUYUNDAKİ, ELEKTRİĞİNDEKİ VE DOĞALGAZINDAKİ KDV SIFIRLANSIN.

2019 yılı bütçesinde dolaylı ve doğrudan vergilerin toplamı 853.8 milyar TL olarak öngörüldü. Bu tutarın yüzde 67.81’i, yani, 579 milyar TL’si dolaylı vergi, yüzde 32.19’u, yani, 274.8 milyar TL ise doğrudan vergidir.

2019 yılı bütçe öngörüsünde sermaye kesimine 178.7 milyar TL vergi muafiyeti ve istisnaları sağlandı. Eğer, bu istisnalar sağlanmasaydı, 2019 yılı bütçe öngörüsünde toplam vergi gelirleri 1 trilyon 32,5 milyar TL olacaktı. Bunun da yüzde 63.5’u, yani, 655 milyar TL’si dolaylı vergi, yüzde 36.5’u, yani, 377.1 milyar TL’si ise doğrudan vergi olacaktı. Kısaca, dolaylı vergilerin payı yüzde 67.8’den yüzde 63.5’a düşecekti. Doğrudan vergilerin payı ise yüzde 32.19’dan yüzde 36.5’a yükselecekti.

Dolaylı vergiler, genellikle, tüketimden alınan ÖTV, KDV gibi vergilerdir. Dolaylı vergilerin zaten büyük bir çoğunluğunu yoksullar, dar gelirliler ve emekçiler ödemektedir. Temel ihtiyaçlardan alınan dolaylı vergiler, tüm dünyada en haksız tüketici vergisi olarak adlandırılmaktadır. Türkiye, tüketimden alınan dolaylı vergilerde, yani, haksız tüketici vergileri sıralamasında dünyada ilk iki ülkeden birisidir.

Doğrudan vergiler arasında yer alan gelir vergisinin ise, üçte ikisini hiçbir şekilde vergi kaçırma olanağı olmayan emekçiler, yani bordro mahkûmları ödemektedirler. Bu yetmiyormuş gibi emekçiler, dolaylı vergilerin büyük bir çoğunlunu da ödemektedirler. Kısaca, dolaylı ve doğrudan vergi olarak 2019 yılı bütçe gelirlerinin yüzde 85’ini emekçiler, dar gelirliler ve yoksullar ödeyecektir.

2019 yılı bütçe öngörüsünde sermaye kesimine sağlanan 178.7 milyar TL 20 milyon çalışan ücretli emekçiye dağıtılmış olsa, her ücretli emekçiye yıllık ortalama 8935TL, aylık ortalama ise 745TL ödenirdi.

Türkiye’de halkın ödediği dolaylı vergilerin önemli bir oranı da aracılar ve firmalar tarafından devlete ödenmemektedir. Türkiye’de, hem çalışanları sömüren hem vergi kaçıran ve ödemeyen sermaye kesimine, ayrıca, vergiden muafiyet ve istisna sağlanması sermayenin diktatörlüğü değil midir?

2019 yılı bütçesi, “sermayeden indir yoksula bindir bütçesidir”!.. “Vergide sermayeden indir, yoksula bindir” anlayışı hukuka, adalete, kamu yararına ve tüketici haklarına aykırıdır. Zaten, vergi ödemeyen ve kaçıran sermaye kesimine muafiyet ve istisna sağlanması değil, adil bir vergi düzeni oluşturulmalıdır.

Sermaye kesimine muafiyet ve istisna sağlamak yerine, yüzde sekseni yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan halkın ( yüzde 20’si açlık sınırının altında, yüzde 60’dan fazlası yoksulluk sınırın altında) gıdasındaki, suyundaki, elektriğindeki ve doğalgazındaki KDV kaldırılsın.

Basınımıza ve kamuoyuna duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan

BASIN AÇIKLAMASININ İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.evrensel.net/haber/369240/thd-2019-yili-butcesi-sermayeden-indir-yoksula-bindir-butcesi
https://www.gazetepatika8.com/tuketici-haklari-dernegi-2019-yili-butcesi-sermayeden-indir-yoksula-bindir-butcesi-28252.html
http://www.yenimesaj.com.tr/devleti-emekciler-sirtiliyor-H1309635.htm
https://www.baskentgazete.com.tr/siyaset/baskent-gazetesi/haber-17098
http://www.zafergazetesi.org/haber/Halkin-gida-su-elektrik-ve-dogalgazindaki-KDV-sifirlansin/69473
https://www.burdurgazetesi.com.tr/arsiv/download/1603_ae61b1c6865bd714a7e4a3b2da94a230.html
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/1770885/mesut-akbulut/sermayeden-indir-yoksula-bindir
http://www.yeniadana.net/haber/-2019-yili-butcesi-sermayeden-indir-yoksula-bindir-butcesi”-31856.html
http://www.cekmecedenhaber.com/dolayli-vergilerde-dunyada-ilk-iki-ulkeden-birisiyiz-i1747.html