Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

22.12.2018

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

Otomobil Cam Suyu Antifrizlerinde
Risk Devam Ediyor!

22 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 12.30’da KMO merkezinde basın açıklaması yapan Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Erkin ETİKE ve Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan ÇAKAR şunları belirtti:
- Odamıza ulaşan ihbarlara göre otomobiller için cam suyu antifrizi üreten bazı firmalar ürün etiketlerinde yanıltıcı bilgilere yer vermektedirler.
- Cam suyu antifrizinin mavi rengine aldanılmamalıdır.

- Bazı ürünlerin içindeki metil alkol oranının olması gerekenden düşük olduğu Odamızca yapılan deneyler ile saptanmıştır.

- Hava sıcaklığı -15 °C’nin altına düştüğünde arabalarda kullanılan bu cam suyu antifrizlerinin donması mümkündür.

- Tüketiciler ürün etiketine bakarak alkol oranının %30’un üzerinde olduğu ürünleri tercih etmeli, etiketinde alkol oranı yazmayan ürünleri satın almaktan kaçınmalıdırlar.


Geçtiğimiz yıl Kimya Mühendisleri Odası tarafından yapılan basın açıklamasından sonra otomobil cam suyu antifrizi üreten bazı firmaların tüketicileri yanılttıkları gündeme gelmiş ve bu firmalardan bazılarına Ticaret Bakanlığı tarafından para cezaları uygulanmıştır. Ancak ne yazık ki kış mevsiminin gelmesiyle beraber aynı yanıltıcı ürünlerin yeniden piyasada satışa arz edildiğine yönelik çok sayıda şikâyet ve ihbar tarafımıza ulaşmaktadır.

Kimya Mühendisleri Odasına son günlerde ulaşan ihbarlara göre otomobiller için cam suyu antifrizi üreten bazı firmalar, ürünlerinin etiketlerinde tüketicileri yanıltıcı nitelikte yanlış bilgilere yer vermektedirler.
Cam sularının donma noktasının gerçekte olduğundan daha düşük gösterilmesi amacına yönelik yanlış bilgilendirmeye karşı tüm tüketicileri uyarıyoruz.

Cam suyu antifrizleri, suyun donma noktasını düşürmek amacıyla metil alkol ile karıştırılması suretiyle üretilir. Bu karışıma renk veren ve köpürme özelliği sağlayan maddeler ilave edilir. Nihai ürünün donma noktasını belirleyen içindeki metil alkolün hacimce oranıdır. Cam suyuna mavi rengi veren boyar maddenin donma noktasına belirgin bir etkisi yoktur. Cam suyunun mavi rengine aldanılmamalıdır. Evlerimizde cam silmek için kullanılan ürün başka bir karışımdır; donmama özelliği yoktur.

Piyasada satılan ve etiketlerinde -21 oC’ye kadar donmayacağı yazılı bazı antifrizlerin içindeki metil alkol oranının olması gerekenden düşük olduğu Odamızca yapılan deneyler ile saptanmıştır. Ankara’da kış mevsimi sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden cesaret alan bir kısım üreticiler maliyetleri düşürmek için karışımların donma noktasını düşüren metil alkol oranını azaltma yoluna başvurmuşlardır.

Bu ürünlerin tüketiciler tarafından kullanılması halinde, hava sıcaklığı -15oC’nin altına düştüğünde arabalarda kullanılan cam suyu antifrizlerinin donması ve arabalarda ciddi arızalar meydana gelmesi riski bulunmaktadır.

Tüketiciler şüphelendikleri ürünleri buzdolaplarının “derin dondurucu” bölümü varsa buraya koyarak kendileri de test edebilirler. Buzdolaplarının bu bölümü -18 ila -22 oC arasında sıcaklığa sahiptir.

Tüketicilere önerimiz cam suyu antifrizi satın alırken etiketinin üzerinde yazılı alkol oranına dikkat etmeleridir. Alkol oranı %30’dan düşük olan cam suyu antifrizlerinin Ankara ilinde kullanılması halinde hava sıcaklığındaki ani düşüşlerde antifrizin donması muhtemeldir. Bu nedenle tüketiciler cam suyu antifrizi satın alırken etiketine bakarak alkol oranı %30’un üzerinde olan ürünleri tercih etmeli, üzerinde alkol oranı yazmayan ürünleri satın almaktan kaçınmalıdırlar.

Yanıltıcı ürünlerin piyasaya sunulması tüketicilerin zararına yol açtığı gibi teknik kurallara göre üretim yapan, dürüst üreticilerin de rekabet ortamında zarar görmesine yol açmaktadır.

Tüketicileri yanıltan bu ürünleri üreten firmalar ile bunları satan süpermarket zincirlerinin takip ve denetimlerinin yapılması, gerektiğinde malların piyasadan toplanması konusunda yetkili olan Ticaret Bakanlığına bu konuda yapılan çok sayıda şikâyet olduğunu biliyor ve Bakanlığı piyasa denetimlerini artırmaya davet ediyoruz.

Kimya Mühendisleri Odası ve Tüketici Hakları Derneği olarak kamuoyuna ve tüm tüketicilere saygıyla duyururuz.


BASIN AÇIKLAMASININ İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.ulusal.com.tr/yurt/kmo-ve-thd-den-cam-suyu-uyarisi-h219353.html

https://www.aydinlik.com.tr/kmo-ve-thd-den-cam-suyu-uyarisi-turkiye-aralik-2018