Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

05.12.2018

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

TOPLUM AÇ VE YOKSUL!..

ASGARİ ÜCRETLİNİN SATIN ALMA GÜCÜ YERE ÇAKILDI!..

16 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAMAKTADIR

48 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞAMAKTADIR.

ASGARİ ÜCRETLİLERİN 93’Ü GIDA MADDESİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 318 MADDEDE SATIN ALMA GÜÇLERİ DÜŞMÜŞTÜR.

TÜKETİCİLER, AÇLIĞIN, YOKSULLUĞUN GİDERİLECEĞİ DOĞRU EKONOMİK VE SOSYAL POLİTİKALARIN UYGULANMASINI İSTİYOR.

TÜİK’in hane halkı kullanılabilir gelire göre, %10’luk gruplar itibariyle yıllık hane halkı kullanılabilir gelir dağılımı istatistikleri ile Türk-İş’in açlık ve yoksulluk istatistiklerini karşılaştırdığımızda, toplumun ezici çoğunluğunun aç ve yoksul olduğu görülmektedir. Buna göre,
• Nüfusun %20’sinden fazlasının, yani, 16 milyondan fazla kişinin açlık sınırının altında yaşadığı anlaşılmaktadır.
• Nüfusun %60’dan fazlasının, yani, 48 milyondan fazla kişinin ise yoksulluk sınırının altında yaşadığı anlaşılmaktadır.

Asgari ücretlilerin son bir yıllık maaş artışları %14.2 iken, TÜİK’e göre, son bir yıllık enflasyon artışı %21.62 olmuştur. Gene, TÜİK’e göre, gıda ve alkolsüz içeceklerin son bir yıllık enflasyon artışı ise %23.03 olmuştur. TÜİK istatistiklerinde yer alan 391 maddenin son bir yıllık enflasyon artışı ile asgari ücretlilerin son bir yıllık maaş artışlarını karşılaştırdığımızda 318 maddede asgari ücretlilerin satın alma güçlerinin düştüğü görülmektedir. Bununla birlikte, söz konusu 318 madde içinde yer alan 93 gıda maddesinde asgari ücretlilerin satın alma güçleri düşmüştür. Kısaca, asgari ücretlilerin satın alma güçleri öyle bir düştü ki, adeta yere çakıldı!.. Zaten, eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan asgari ücretliler açlık sınırının altında yaşamaktadırlar. Acı bir gerçek ise, açlık sınırının altında bir geliri olan aileler, gıdasından keserek diğer zorunlu giderlerini karşılamak zorunda kalmaktadırlar.

Tüm bu gerçekleri dikkate aldığımızda, asgari ücretliler başta olmak üzere, tüm çalışanların insanca yaşayabileceği koşulların oluşturulması en doğal haklarıdır. Ayrıca, işsizliğin, açlığın ve yoksulluğun giderilmesi bu durumda olanların en haklı beklentileri ve haklarıdır. Bunun için, mevcut ekonomik ve sosyal politikalar ile üretim, dağıtım ve tüketim politikalarının doğru bir şekilde ivedilikle değiştirilmesi zorunluluğu ortadadır.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan


BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.evrensel.net/haber/367615/asgari-ucret-icin-ilk-toplanti-yarin-yapilacak

http://www.yenimesaj.com.tr/toplum-hem-ac-hem-de-yoksul-H1308483.htm

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/asgari-ucretlinin-satin-alma-gucu-eridi-215855h.htm

https://www.haberlerdenevar.com/haberdetay/10303193/asgari-ucretlinin-satin-alma-gucu-eridi

https://www.tuketicipostasi.com/yoksul-sayisi-48-milyonu-asti/3702/

http://www.gucluanadolugazetesi.com/thd-asgari-ucretlinin-satin-alma-gucu-yere-cakildi-59387.html

http://www.yenigaste.com/ekonomi/asgari-ucretlinin-satin-alma-gucu-eridi-h34140.html

http://gercekkocaeli.com.tr/HD52960_asgari-ucretlinin-satin-alma-gucu-eridi-.html

https://www.burdurgazetesi.com.tr/arsiv/download/1585_6ae526bca73d5c1fa5253ff6cbdc59af.html