Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

18.10.2018

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

 

BİLİNÇLİ ENERJİ KULLANIMI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖNEMLİ
BİLİNÇLİ ENERJİ TÜKETİMİ ENERJİ HARCAMALARIMIZI DÜŞÜRÜYOR
YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARINA ÖNEM VE AĞIRLIK VERİLSİN


Tüketici Hakları Derneği ve Edremit Belediyesi tarafından, Avrupa Birliği İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında birlikte yürütülen "Şehirlerde CO2 Salımının Azaltılması Amacıyla Tüketicilerin Enerji Kullanımı Konusundaki Bilinci ve Sorumluluğu" başlıklı projemizde sona yaklaşmış bulunuyoruz.

Ülkemizde enerji üretiminde dışa bağımlılık, yenilenebilir enerji üretiminde yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, yaklaşık halen yüzde 74 düzeyindedir. Enerjide fosil yakıtlara olan bağımlılık ise yüksek düzeydedir. Fosil yakıtlara ve dış kaynaklara olan bu yüksek bağımlılık oranı, aynı zamanda ülkemizin cari açığının, enerjide pahalılığın ve çevre kirliliğinin önemli nedenlerinden biridir. Evrensel tüketici haklarından biri olan "tüketicinin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı", iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarıyla tehlike altındadır. Biz, Tüketici Hakları Derneği olarak; ülkemizin yüksek yenilenebilir enerji üretim potansiyelinin daha fazla kullanılmasını ve tüketicilerin de enerji verimliliği konusunda bilinçli ve sorumlu davranmasını savunuyoruz. Böylece hem iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasının, hem tüketicilerin enerji faturalarının azalmasının mümkün olabileceğine inanıyoruz.

Yine proje kapsamında Edremit Belediyesi tarafından tahsis edilen bir midibüse güneş enerjisi panel sistemi monte edilmiştir. Bu sistem, araç içerisindeki bilgisayar ve yazıcıya enerji sağlamaktadır. Midibüs Belediyeye gelemeyen vatandaşlara ulaşmayı, onların sıkıntılarını dinlemeyi, vergi yatırma gibi hizmetlerini karşılamayı sağlamaktadır. Gezici Halk Masası olarak da adlandırılan bu sistem, hem güneş enerjisinin günlük hayatımızdaki kullanımına örnek teşkil etmekte, hem de bütün yerel yönetimlere vatandaşa hizmet götürmek anlamında güzel bir uygulama modeli sunmaktadır.

Proje kapsamında Edremit İlçesinde yaptığımız bir araştırmanın sonuçlarını siz değerli basınımızla paylaşmak istiyoruz. Edremit'te 40 Aile belirlenmiş olup, 16-17 Şubat 2018 tarihlerinde çocuklara ve yetişkinlere yönelik olarak enerji verimliliği ile iklim değişikliği konusunda eğitim verilmiştir. Bu ailelerin 2017 yılı bahar dönemindeki üç aylık enerji, tüketim verileri talep edilmiş, ancak, 35 ailenin verilerine ulaşılabilmiştir. Eğitimden sonraki dönemde aynı ailelerin 2018 bahar dönemine ilişkin üç aylık enerji tüketim verileri de alınmıştır. İkinci dönemde hiç tüketimi olmayan üç hane, veri setinden çıkarılmıştır. Mevcut veriler karşılaştırıldığında bir önceki yılın aynı dönemine göre enerji tüketiminde %23,84 azalma tespit edilmiştir. Her ne kadar bu azalış sadece enerji verimliliği eğitiminden kaynaklanmıyor olabilirse de, sonuç olarak enerji verimliliğine ilişkin eğitiminin tüketicilerin enerji tüketimine olumlu etki yaptığını söyleyebiliriz.

Gelecek dönemde proje sonrasında bu eğitimleri Tüketici Hakları Derneği olarak ulaşabildiğimiz tüm tüketicilere yaygınlaştırmayı planladığımızı ve bu konuda ilgili kamu kuruluşlarının desteğini beklediğimizi Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan
 

BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.a24.com.tr/bilincli-enerji-kullanimi-iklim-degisikliginde-onemli-haberi-40138814h.html?h=54

http://www.gucluanadolugazetesi.com/bilincli-enerji-tuketimi-enerji-harcamalarimizi-dusuruyor-56514.html