Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

02.09.2018

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

FRENİ PATLAYAN ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLARI YOKSULLUĞU ARTIRACAK!..
ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FİYATLARI MAAŞ ARTIŞLARINI KATLADI.
SON BİR YILDA KONUTLARDA ELEKTRİĞİN TÜKETİCİYE SATIŞ FİYATI YÜZDE 33, DOĞAL GAZIN FİYATI İSE YÜZDE 24 ARTMIŞTIR.
SON ZAMLARLA BİRLİKTE DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN AYLIK ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ GİDERİ ORTALAMA 301TL OLMUŞTUR.
ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLARININ OTOMATİĞE BAĞLANMASI HERŞEYİN FİYATINI ARTIRACAK VE TÜKETİCİNİN SATIN ALMA GÜCÜNÜ DÜŞÜRECEKTİR.
SÜREKLİ VE OTOMATİK ZAM UYGULAMASI TÜKETİCİ HAKLARINI AYAKLAR ALTINA ALMIŞTIR.
DIŞA BAĞIMLI YANLIŞ ENERJİ POLİTİKALARININ HAZİN SONUCU!..
BİR AN ÖNCE GÜNEŞ ENERJİSİ BAŞTA OLMAK ÜZERE YERLİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARINA AĞIRLIK VE HIZ VERİLMELİDİR.

Elektrik ve doğal gaz zamları freni patlamış otomobil gibi yoluna devam ediyor. Eylül 2017’de konutlarda 0.4118TL/kwh olan elektriğin tüketiciye satış fiyatı 1 Eylül 2018’de 0.5479TL/kwh olmuştur. Yani, son bir yılda elektriğin konutlarda tüketiciye satış fiyatı yüzde 33 oranında artmıştır. 4 kişilik bir ailenin bir aylık elektrik tüketimi ortalama 230kwh olup, aylık elektrik gideri 126TL olmuştur.

Eylül 2017’de konutlarda 1 m3 doğal gazın fiyatı 1.1293TL iken, 1 Eylül 2018’de son zamla birlikte ortalama 1.4003TL olmuştur. Yani, son bir yılda doğal gazın konutlarda tüketiciye satış fiyatı yüzde 24 oranında artmıştır. 4 kişilik bir ailenin bir aylık doğal gaz tüketimi ortalama 125 m3 olup, aylık doğal gaz gideri ise 175TL olmuştur.

Bu duruma göre, 4 kişilik bir ailenin bir aylık elektrik ve doğal gaz gideri ortalama 301TL olmuştur. Eşi çalışmayan 2 çocuklu asgari ücretlinin eline geçen paranın yüzde 17.93’ü elektrik ve doğal gaz tüketimine gidecektir. Tabi ki, bundan sonraki zamlarla bu oran daha da artacaktır.

Görülmektedir ki, son zamlarla birlikte elektrik ve doğal gaz giderleri maaş artışlarını katlamıştır. Fireni patlayan elektrik ve doğal gaz zamları yoksulluğu artıracaktır.

Elektrik ve doğal gaz zamlarının otomatiğe bağlanması her şeyin fiyatına yansıyacak olup, tüketicinin satın alma gücünü düşürecektir. Sürekli ve otomatik zam uygulaması tüketici haklarını ayaklar altına almıştır. Bu zam uygulaması, aynı zamanda, kamu yararı ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırıdır.

Enerjide yüzde 74 dolayında dışa bağımlı durumdayız. Elektriğin ise yüzde 55’i ithal kaynaklara dayalı olarak üretilmektedir. Türkiye’de tüketilen doğal gazın ise yüzde 99.7’si ithal edilmektedir. Elektriğin yüzde 80’den fazlasının üretimi ile dağıtımının tamamı özel sektör tarafından yapılmaktadır. İstanbul hariç, doğal gazın Türkiye’deki dağıtımının tamamı ise özel firmalar tarafından yapılmaktadır.

Dışa bağımlı yanlış enerji politikalarının hazin sonucu yukarıda ortaya konulmuştur.

Bir an önce, güneş enerjisi başta olmak üzere yerli ve yenilenebilir enerji politikalarına ağırlık ve hız verilmelidir.

Basınımıza ve kamuoyuna duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan

 

 

BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/tuketici-haklari-derneginden-zam-aciklamasi-2604449/

http://www.gazetemerhaba.com/elektrik-ve-dogalgaza-ne-kadar-zam-geldi/

http://www.yenimesaj.com.tr/ekonomi/freni-patlayan-zamlar-butceleri-vuracak-h13066579.html

https://www.aydinlik.com.tr/asgari-ucretin-yuzde-18-i-elektrik-ve-dogalgaza-gidiyor-ekonomi-eylul-2018-2

https://www.birgun.net/haber-detay/thd-den-elektrik-ve-dogal-gaz-zamlarina-tepki-tuketici-haklari-ayaklar-altina-aliniyor-228953.html

https://www.tarimdanhaber.com/haber/tarimsal-ekonomi/elektrik-ve-dogalgaza-ne-kadar-zam-geldi//

http://www.alemihaber.com/sozcu/9451144/tuketici-haklari-derneginden-zam-aciklamasi

https://www.abcgazetesi.com/ekonomi/thdden-zam-tepkisi-zamlar-yoksullugu-artiracak/haber-102428

https://www.haberlerdenevar.com/haberdetay/9052748/Freni-patlayan-zamlar-butceleri-vuracak-haberi

https://www.kanal34.tv/2018/09/thdden-elektrik-ve-dogal-gaz-zamlarina-tepki-tuketici-haklari-ayaklar-altina-aliniyor/

http://www.kocaelicumhuriyet.com/i-elektrik-ve-dogalgaz/

https://www.burdurgazetesi.com.tr/arsiv/download/1509_5a02d69e401ab4353c06cf7fa67cc63e.html

https://www.baskentgazete.com.tr/genel/zamlar-yoksullugu-artiracak/haber-14730

https://www.kocaelikoz.com/ekonomi/asgari-ucretin-yuzde-18i-elektrik-ve-dogalgaza-gidiyor-h30370.html