Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

04.08.2018

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 


GIDA FİYATLARI ENFLASYON VE MAAŞ ARTIŞLARINI KATLADI
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI ORTALAMA SON BİR YILDA TEMMUZ 2017- TEMMUZ 2018) YÜZDE 22,44 ARTMIŞTIR. YANİ, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN FİYATI SON BİR YILDA YÜZDE 22.44 ARTMIŞTIR.
SEBZE FİYATLARI ORTALAMA SON BİR YILDA YÜZDE 38.83 ARTMIŞTIR. YANİ, SEBZELERİN FİYATI SON BİR YILDA YÜZDE 38.83 ARTMIŞTIR.
ENFLASYON SON BİR YILDA YÜZDE 15.85 OLMUŞTUR.
SON BİR YILDA ASGARİ ÜCRET YÜZDE 14.2, EMEKLİ MEMUR MAAŞI YÜZDE 14.83, EMEKLİ İŞÇİ MAAŞI İSE YÜZDE 15.4 ARTMIŞTIR.
AÇLIK SINIRI İLE YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞAYAN ON MİLYONLARCA TÜKETİCİ YETERLİ, DENGELİ VE SAĞLIKLI BESLENEMİYOR.
YOKSULLUK VE AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAYAN TÜKETİCİLERİN SOFRASINA KIRMIZI ET VE BALIK ZATEN GİRMİYOR..

Temmuz 2018’de süt ve süt ve süt ürünleri fiyatları Temmuz 2017’ye göre ortalama yüzde 22.44, sebzelerin fiyatları ortalama yüzde 38.83 artmıştır. Yani, son bir yılda süt ve süt ürünleri enflasyonu yüzde 22.44, sebzelerin enflasyonu ise yüzde 38.83 artmıştır.

Yumurta fiyatları son bir yılda yüzde 49.2, balık Fiyatları son bir yılda yüzde 22.87 artmıştır. Karpuz fiyatları ise son bir yılda yüzde 17.41, kavun fiyatları yüzde 35.2, kayısı fiyatları ise yüzde 24.6 artmıştır.

Temmuz 2017 ile Temmuz 2018’de süt ve süt ürünleri fiyatlarının artış oranları tablosu

7 kalem süt ve süt ürününün ortalama yıllık artış oranı yüzde 22.44 (aynı zamanda enflasyon artış oranı).Temmuz 2017 ile Temmuz 2018’de sebze fiyatlarının artış oranları tablosu

16 Kalem sebzenin ortalama yıllık artış oranı yüzde 38.83 (aynı zamanda enflasyon artış oranı).

Son bir yılda asgari ücret yüzde 14.2, emekli memur maaşı yüzde 14.83, emekli işçi maaşı ise yüzde 15.4 artmıştır. Son bir yıllık enflasyon ise yüzde 15,85 artmıştır. Bu duruma göre, süt ve süt ürünleri fiyatları ile sebze fiyatları maaş artışlarını ve yıllık enflasyonu katlamıştır.

Türk-İş’in araştırmasına göre, Temmuz 2018’de dört kişilik ailenin açlık sınırı 1738TL, yoksulluk sınırı ise 5662TL’dir. Açlık sınırı rakamı olan 1738TL dört kişilik ailenin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan gıda gideridir.

TÜİK’in yüzde onluk gruplar itibariyle hane halkı kullanılabilir gelir dağılımı ile Türk-İş’in yoksulluk sınırı rakamını karşılaştırdığımızda, bugünkü koşullara göre halkın YÜZDE YETMİŞTEN fazlası yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bu duruma göre, yoksulluk sınırının altında kalan tüketiciler yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenememektedir.

Uygulanmakta olan tarım ve gıda politikaları tüketicileri açlığa sürüklüyor. Her geçen gün daha çok tüketici yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmekten yoksun kalıyor. Bir an önce, yanlış tarım ve gıda politikalarından vazgeçilmelidir.

Basınımıza ve kamuoyuna duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel BaşkanBASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://odatv.com/alin-size-gercek-enflasyon-rakamlari-04081844.html

https://www.toplumsal.com.tr/ekonomi/iste-gercek-enflasyon-rakamlari-h28184.html

http://www.yenimesaj.com.tr/gundem/gidada-fiyat-artislari-enflasyonu-katladi-h13065407.html

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/enflasyon-maas-zammini-eritti_469448

http://www.newsgo.net/index.php/news/3522/Ekonomi/Ağustos-04-2018/Enflasyon-maaş-zammını-eritti

http://www.biihaber.com/t/8683577

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/1046311/Fiyat_artisi__ucret_zammini_gecti.html

https://www.tarimdanhaber.com/haber/tarimsal-ekonomi/mutfakta-hepsinin-fiyati-artarken-sadece-sarimsagin-fiyati-geriledi/

https://www.pressreader.com/turkey/yeni-asya/20180805/281552291675339

http://www.kamuexpress.com/haber/fiyat-artisi-ucret-zammini-gecti-69121

http://www.yenisoz.com.tr/enflasyon-rakamlari-aciklandi-haber-32317

https://www.haberlerdenevar.com/haberdetay/8685811/Alin-size-gercek-enflasyon-rakamlari-haberi

http://www.yenimesaj.com.tr/ac-ve-yoksulsun-turkiyem-H1282647.htm