Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

29.11.2017

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

ANKARALILARA MEKANİK SAYAÇ DAYATILIYOR.

BAŞKENT DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.’NİN USULSÜZ SAYAÇ İŞLEMİ.

BAŞKENT DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.’İ 406TL GÜVENCE BEDELİ ALMAK İÇİN MEKANİK SAYACI DAYATIYOR.

EPDK USULSÜZ İŞLEME GÖZ YUMUYOR.

BAŞKENT DOĞAL GAZ’IN İŞLEMİ İLE EPDK’NIN TUTUMU MEVCUT MEVZUAT İLE ÇELİŞKİ OLUŞTURUYOR.

ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE EPDK’YI USULSÜZLÜĞÜ DURDURMAK ÜZERE ACİLEN GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ.

Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş., Ankaralı tüketicilere, 20 yılını doldurmuş kartlı sayaçların mekanik sayaç ile 406TL güvence bedeli karşılığında değiştirilmesi için dayatmada bulunuyor. Başkent Doğal Gaz A.Ş.’nin bu uygulaması usulsüzdür. Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin bu usulsüzlüğüne EPDK göz yumuyor.

EPDK’nın 26.12.2016 tarih 6807 sayılı “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar”ı konusundaki kurul kararı şöyledir: Kurul kararının sayaçların değişimi konusundaki 11.maddesinin 3.paragrafında “Dağıtım şirketi tarafından müşteri talebi olmaksızın, teknik arıza sebebiyle kullanılamaz durumda olan sayaçlar için 14 (ondört) yılını doldurmuş olmak, diğer hallerde ise 20 (yirmi) yılını doldurmuş olmak kaydıyla; mekanik sayaç ön ödemeli veya mekanik sayaçla ya da ön ödemeli sayaç mekanik veya ön ödemeli sayaçla değiştirilebilir. Bu kapsamda dağıtım şirketi tarafından ilgili müşterilerden sayaç ve sayaç değişim bedeli alınmaz.” denmektedir. Ancak, EPDK’nın bu kararında kartlı-ön ödemeli sayaçların mekanik sayaçla değiştirilmesi zorlaması olmamasına karşın Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’i Ankaralılara 406TL güvence bedeli karşılığında mekanik sayaç dayatmasında bulunmaktadır.

Tüketiciye Ön Ödemeli ya da Mekanik Sayaç Dayatmasında Bulunulamaz

Şöyle ki;
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeğinin “sayaç” başlıklı 40.maddesinin 3.paragrafında “Dağıtım şirketi, mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değişimi hususunda müşterilerine hiçbir şekilde zorlamada bulunamaz” denilmektedir. Bu hükmün anlamı ve mantığı, aynı şekilde, tüketicinin (abonenin) isteği dışında kartlı ön ödemeli sayaçların da mekanik sayaçla değiştirilemeyeceğidir. Bu doğrultuda Tüketici Hakları Derneğinin başvurusu üzerine EPDK tarafından Tüketici Hakları Derneğine verilmiş olan 08.08.2014 tarih ve 47425 sayılı cevap yazısının son paragrafında ise, “abonelerin mevzuat çerçevesince sahip oldukları yükümlülükleri yerine getirmiş olmaları şartıyla kullanmakta oldukları ön ödemeli sayaçların, abonelerin talepleri olmadan mekanik sayaçlarla değiştirilmesi mevzuat çerçevesince mümkün değildir.” denilmiştir.Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin İşlemi ve Uygulaması Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’ne aykırıdır

Şöyle ki;

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin “Periyodik Muayene” başlıklı 9.maddesinin (b) şıkkında ise “elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir yaptırılması zorunludur” denilmektedir. Söz konusu bu hüküm gereğince sayaçların yaşından ve kullanım süresinden bahsedilmemektedir. Yani, 40-50 yaşında bile olsa her on yılda bir periyodik muayene yapılması gerekmektedir. Ayrıca, sayaçların arızalanması ve ölçümünde bir sorun olması durumunda ise 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun hükümlerine göre muayeneleri tamirleri ve ayarları yapılmaktadır.


Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin Uygulaması ve EPDK’nın Kararı Mevzuatla Bir Çelişki Oluşturmaktadır.

Şöyle ki;

Konuyla ilgili iki önemli çelişki bulunmaktadır. Bu çelişkiler şöyledir: 26.12.2016 tarih ve 6807 Sayılı EPDK kurul kararı ile düzenlenen “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın “sayaçların değişimi” başlıklı 11.maddesinin 3.fıkrasında belirtilen 20 yılını doldurmuş sayaçların sökülebileceği” hükmünün Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeğinin “sayaç” başlıklı 40.maddesinin 3.paragrafında “Dağıtım şirketi, mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değişimi hususunda müşterilerine hiçbir şekilde zorlamada bulunamaz” hükmü ile ÇELİŞKİ oluşturmasıdır. Bununla birlikte, diğer önemli bir çelişki ise, yukarıda belirtilen “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın “sayaçların değişimi” başlıklı 11.maddesinin 3.fıkrasında belirtilen 20 yılını doldurmuş sayaçların sökülebileceği” hükmünün Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin “Periyodik Muayene” başlıklı 9.maddesinin (b) şıkkında belirtilen “elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir yaptırılması zorunludur” hükmü ile oluşturduğu ÇELİŞKİDİR.

Tüm bu hükümlerden hareketle, abonelerin kartlı sayaçlarının 20 yılını doldurmuş olsa bile, çok yüksek bir güvence bedeli (406TL) karşılığında ille de mekanik sayaçla değiştirilmesi konusunda bir dayatma yapılması tüketici haklarına, kamu yararına, hukuk ve adalet anlayışına, ticari ahlaka aykırıdır.

Kaldı ki, tüketicilerin evrensel ve yasal hakları gereğince hem SEÇME HAKLARI hem de EKONOMİK ÇIKARLARININ KORUNMASI HAKLARI bulunmaktadır. Nitekim, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Amaç” başlıklı 1.maddesinde, “bu Kanun’un amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, ………hususları düzenlemektir.” denilmektedir.

Görüleceği ve anlaşılacağı üzere, Başkent Doğal Gaz A.Ş.’i, yasal mevzuat ve tüketici haklarını hiçe saymakta olup, tüketicilerin kendi istekleri ve onayları alınmaksızın, tüketicilere zorla mekanik sayaç satarak, 406TL güvence bedeli almayı amaç ve hedef edinilmiştir.

Tüketici Hakları Derneği olarak, Ankaralıların mağduriyetinin giderilmesi ve yasal haklarının korunması için Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanına yazı yazacağız ve konunun takipçisi olacağız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını ve EPDK’yı Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin bu usulsüzlüğünü durdurmak üzere acilen göreve çağırıyoruz.


Basınımıza ve halkımıza saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan 


BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.youtube.com/watch?v=-w84l1P24rE

http://www.gucluanadolugazetesi.com/ankaralilara-mekanik-sayac-dayatiliyor-36741.html

http://www.dailymotion.com/video/x6ax78g

http://webtv.gen.tr/tuketici-haklari-derneginden-sayac-aciklamasi-23149.html

http://www.baskentgazete.com.tr/ekonomi/ankara-da-tuketiciye-sayac-dayatmasi-h9357.html

http://www.sanalbasin.com/sayac-vurgununa-tuketici-tepkisi-22422502

http://www.yenimesaj.com.tr/toplum/ankara-da-sayac-tepkisi-h13053295.html