Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

10.11.2017

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 


ASGARİ ÜCRETLİ AİLESİ AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ.

ASGARİ ÜCRETLİNİN 70, EMEKLİ MEMURUN 63 VE EMEKLİ İŞÇİNİN 57 GIDA MADDESİNDE SATIN ALMA GÜÇLERİ DÜŞTÜ.

GIDA FİYAT ARTIŞ ORANLARI MAAŞ ARTIŞ ORANLARINI SOLLADI.

NÜFUSUN YÜZDE 20’DEN FAZLASI AÇLIK SINIRININ ALTINDA, YÜZDE 60’DAN FAZLASI YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞAMAKTADIR.

TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA GÜÇLERİ ARTTIRILSIN.

AÇLIK VE İŞSİZLİK ÖNLENSİN.

ÇALIŞANLARIN, EMEKLİLERİN, İŞSİZLERİN VE YOKSULLARIN İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİ TÜM ÖNLEMLER ALINSIN.

Yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan tüketicilerin büyük çoğunluğunun gıda olmak üzere su ve ulaşım gibi temel mal ve hizmetlerde satın alma güçleri çok düştü. Açıklamamızın eklerinde de görüleceği gibi, Ekim 2017’de Ekim 2016 ayına oranla asgari ücretlinin 70, emekli memurun 63 ve emekli işçinin ise 57 gıda maddesinde satın alma güçleri düşmüştür.

Bununla birlikte, ambalajlı su, şehir şebeke suyu, tüp gaz, belediye otobüsü, dolmuş, vapur (şehir hatları), tramvay, sabun ve tuvalet kağıdı gibi diğer temel hizmetlerde ve mallarda asgari ücretli ve emekli memur ve emekli işçinin satın alma güçleri düşmüştür.

Diğer bir anlatımla, 70 gıda maddesi ile su, ulaşım gibi hizmetlerin fiyat artış oranları asgari ücretlinin maaş artış oranının üzerinde olmuştur. Aynı şekilde, 63 gıda maddesinin fiyat artış oranı emekli memurun maaş artış oranının üzerinde, 57 gıda maddesinin fiyat artış oranı ise emekli işçinin maaş artış oranının üzerinde olmuştur.


TÜİK verilerine göre, gıda ve alkolsüz içeceklerin Ekim 2017 ayında Ekim 2016 ayına göre fiyat artış oranı yüzde 12.74’tür.

Tüm mal ve hizmetlerde ise Ekim 2017 ayının Ekim 2016 ayına göre tüketici fiyat artış oranı ise 11.90 olmuştur.

Oysa, son bir yıl içerisinde asgari ücretlinin net maaş artış oranı yüzde 7.92, emekli memurun yüzde 10.13, emekli işçinin ise yüzde 10.9 olmuştur.
 Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi, tüketicilerin temel gıda maddeleri olan kuru fasülye, koyun eti, yoğurt, yumurta, çay, dolmalık biber, kuru soğan ve baharattaki fiyat artış oranları yüzde yirmi ile yirmi beş arasında artmıştır. Diğer bakliyat, balık, elma ve limon’un fiyat artış oranları yüzde 25 ile yüzde otuz arasındadır. Nohut, tereyağı (kahvaltılık), portakal ve nardaki fiyat artış oranları yüzde 30 ile yüzde 36 arasındadır. Patatesteki fiyat artış oranı ise yüzde 49,23’tür.

Açıklamamızın ekinde de görüleceği gibi, TÜRK-İŞ’in 2017 ayı verilerine göre, 4 kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gerekli olan para 1544TL’dir. Bu aynı zamanda açlık sınırıdır. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 5030TL’dir. Ekim 2017 ayında eşi çalışmayan 2 çocuklu bir asgari ücretlinin net ücreti 1470,72TL’dir. Bu duruma göre, tek kişinin çalıştığı 4 kişilik tüm asgari ücretli aileler açlık sınırının altında yaşamaktadırlar. 4 kişilik bir ailede iki asgari ücretli çalışsa bile, ailenin diğer giderlerini de dikkate aldığımızda, bu ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi mümkün değildir.

TÜRK-İŞ’in belirlemiş olduğu açlık ve yoksulluk rakamları ile TÜRK-İŞ’in hane halkı kullanılabilir gelir rakamlarını karşılaştırdığımızda, Türkiye’de nüfusun yüzde 20’den fazlasının (16 milyondan fazla kişi) açlık sınırının altında, yüzde 60’dan fazlasının (48 milyondan fazla kişi) yoksulluk sınırının altında yaşadığı anlaşılmaktadır.

İlgili tüm bakanlıklara ve hükümete sesleniyoruz: Tüketici haklarına, insan haklarına, sosyal hukuk devletine aykırı olan bu tabloyu tüm çalışan emekçiler, emekliler, işsizler ve yoksulların insanca yaşayabileceği bir duruma dönüştürülmesi konusunda gerekli tüm ekonomik ve sosyal önlemleri alınız. Tüketicilerin satın alma gücünü artınız.


Basınımıza ve halkımıza saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR

Genel Başkan

Ekler:

1- TÜİK İstatistiklerine göre, gıda maddelerinin 2016 Yılı Ekim Ayı ile 2017 Yılı Ekim Ayı fiyat karşılaştırmaları ve fiyat artış oranları Tablosu

2- Asgari ücretli işçi, emekli işçi ve emekli memurun 2016 yılı Ekim Ayı ile 2017 yılı Ekim Ayı net maaş tablosu

3- Asgari ücretli işçi, emekli işçi, çalışan memur ve emekli memurun net maaşları ile 2016 Yılı Ekim Ayı ve 2017 Yılı Ekim Ayında alabilecekleri gıda maddeleri, enerji mal ve hizmetleri, su, ulaşım hizmetleri ve temizlik maddeleri miktarlarını karşılaştıran tablo (kg, adet, m3, litre, kwh, sefer sayısı)

4- 4 Kişilik Bir Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı TablosuBASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

http://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/enflasyon-canavari-ucretleri-tus-etti-2085890/

http://www.yenimesaj.com.tr/ekonomi/asgari-ucretli-acliga-mahkm-h13052434.html

https://www.artigercek.com/gida-enflasyonu-maaslari-eritti

http://www.egeninsesi.com/haber/193155-maaslar-eridi

http://www.pressturk.com/bu-zamlara-dayanilmaz/12165/

https://www.cayyolu.com.tr/enflasyon-canavari-ucretleri-tus-etti/147999/

http://tr.radar.bg/tr/2017-11-11/article/8254080_Enflasyon_canavarı_ücretleri_tuş_etti.html

http://www.kizilbayrak12.net/ana-sayfa/guendem/haber/-/maaslar-yuezde-3-5-artarken-patates-yuezde-49-pahalilasti/

http://haber.sol.org.tr/toplum/asgari-ucret-eridi-4-kisilik-ailenin-beslenebilmesi-imkansiz-216788

http://www.golcukpostasi.com/c8-m-hilmi-ozbek/y3710-kasikla-ver-kepceyle-geri-al.html

http://www.anayurtgazetesi.com/haber/Nufusun-yuzde-60-i-yoksul/655258

http://www.gucluanadolugazetesi.com/turhan-cakar-tuketicilerin-satin-alma-gucleri-artirilsin-35477.html