Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

15.10.2017

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 


Torba Kanun Tasarısı Anayasa'ya hukuka, tüketici haklarına, kamu yararına aykırıdır.

Tüketicilerin soyulmasına yasal destek!..

Çevresel yağma ve talana teşvik!..

Halka ayak, vahşi kapitalizme kıyak.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ruhuna el Fatiha!..

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" adlı Torba Yasa Tasarısı temel kanun yapma tekniğine aykırı olarak istisnai bir kural asli bir kural haline getiriliyor. Anayasa'da kanunların bütünlüğü ortadan kaldırılıyor. İlgili uzmanların bile takipte güçlük çektiği bir oluşum yaratılıyor. Anayasa'nın ve kanunların bütünlüğü ortadan kaldırılıyor. Kanunlara aykırı davranarak sorumluluklarını yerine getirmeyen ve haksız kazanç sağlayarak tüketicileri soyup soğana çeviren firmaların Torba Yasa Tasarısı ile nasıl destekleneceği ve teşvik edileceği toplumdan, halktan, tüketicilerden kaçırılıyor. Torba Yasa Tasarısında toplumsal uzlaşma yoktur.

Torba Yasa Tasarısı ile Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un devlete olan 5 milyar TL dolayındaki borcu silinecek. Tek bir arabası olan vatandaşın vereceği motorlu taşıtlar vergisindeki artış oranı lüks arabası olanların ödeyeceği MTV artış oranından daha yüksek olacaktır. Zaten motorlu taşıtlara bindirilen vergi artışı son derece yüksektir.

Tüketicilerin sürekli kullandığı ve aylık ödeme yaptığı kablolu, kablosuz ve mobil internet servisi sağlayıcısı hizmetlerde özel iletişim vergisi yüzde beşten yüzde yedibuçuğa yükseltilmiştir. Yani, bu hizmetlerdeki özel iletişim vergisi yüzde elli oranında arttırılarak tüketicilere yüksek bir yük getirilmektedir.

Torba Yasa Tasarısındaki en dikkat çekici düzenlemelerden birisi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı davranarak haksız ve çok yüksek paralar kazanıp, tüketicileri soyup soğana çeviren firmalara yapılacak ceza indirimleridir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un hangi madde hükümlerinde ceza indirimleri uygulanacak?

1) Genel Esaslar kapsamında; temel ilkeler, tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar, satıştan kaçınma, sipariş edilmeyen mal ve hizmetler başlıkları ile düzenlenen 4., 5., 6., 7.maddeler

2) Taksitle Satış Sözleşmeleri kapsamında; cayma hakkı, temerrüt, erken ödeme, diğer hususlar başlıkları ile düzenlenen 18., 19., 20., 21. maddeler

3) Tüketici Kredileri kapsamında; sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü, cayma hakkı, faiz oranı, sözleşmede değişiklik yapılması, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması, bağlı krediler, diğer hususlar başlıkları ile düzenlenen 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. Maddeler

4) Konut Finansmanı kapsamında; sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü, temerrüt, bağlı krediler, faiz oranı, erken ödeme, sigorta yaptırılması, diğer hususlar başlıkları ile düzenlenen 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39.maddeler

5) Ön Ödemeli Konut Satışı kapsamında; ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, şekil şartı, cayma hakkı, konutun teslimi, sözleşmeden dönme, diğer hususlar başlıkları ile düzenlenen 40., 41., 43., 44., 45., 46.maddeler

6) Diğer Tüketici Sözleşmeleri kapsamında; iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, mesafeli sözleşmeler, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmetleri sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri başlıkları ile düzenlenen 47., 48., 49., 50., 51., 52. Maddeler

7) Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması kapsamında; fiyat etiketi, tanıtma ve kullanma kılavuzu, garanti belgesi, ihtiyari garanti, satış sonrası hizmetler, tüketicinin bilinçlendirilmesi, tüketici ödülleri başlıkları ile düzenlenen 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60.maddeler

8) Yargılama, Denetim ve Cezaya İlişkin Hükümler kapsamında; üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılması, denetim, tüketici ürünü ve hizmet denetimi başlıkları ile düzenlenen 74.,75. Maddeler ile 76.maddenin 3.fıkrası

9) Çeşitli Hükümler kapsamında; yiyecek taklidi ürünler, piramit satış sistemleri başlıkları ile düzenlenen 79. ve 80.maddeler

Yukarıda da belirtildiği gibi, 9 ana başlık altında toplanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yasanın en ağırlıklı ve en önemli maddeleri olan tam 48 maddesine aykırı davranarak haksız kazanç sağlayan firmalara ceza indirimi yapılarak bu firmalar teşvik edilecek ve tüketicilerin soyulmasına izin verilecektir.

İdari para cezalarında Kabahatler Kanunu uygulanırken, bu düzenleme ile Kabahatler Kanunu kaldırılacaktır. Bu ceza indirimleri, kamu denetiminin olmamasının bir sonucu ile birlikte firmaları Kanun'a uymamaya, aykırı davranmaya teşvik edecek ve firmaların karları artacaktır. Mevcut durumda,
konsolide bilanço büyüklükleri cezaya tabi iken, konsolide bilanço kavramı kaldırılarak konsolide olmayan tek tek firmalardan daha düşük miktarda ceza alınacaktır.

Bu düzenleme ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ruhuna el Fatiha!..

Torba Kanun Tasarısındaki ilginç bir düzenleme ise Tasarının 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 65., 66., 67. Maddelerdeki hükümlerle tarım arazileri, hazine arazileri, koruma alanları, madenciliğe, yapılaşmaya çeşitli şekillerde amaç dışı kullanıma izin verilerek çevresel talana, yağmaya ve tahribata neden olunacaktır.

Bu Torba Yasa Tasarısı, vahşi kapitalizme destekten başka bir şey değildir.

Bu Torba Yasa Tasarısı Anayasa'ya, hukuka, tüketici haklarına, kamu yararına aykırıdır. Bu Tasarıya karşı olan tüm partileri, vicdanı olan milletvekillerini, tüm demokratik kitle örgütlerini, halkımızı ve tüketicileri göreve davet ediyoruz.


Basınımıza ve halkımıza saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR

Genel Başkan


BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

http://www.dailymotion.com/video/x64nket

http://www.anayurtgazetesi.com/haber/Tuketiciyi-soyan-firmalara-indirim-kiyagi/653167

https://www.sondakika.com/haber/haber-tuketici-haklari-dernegi-genel-baskani-cakar-10133323/

http://www.aksahaber.org/tuketici-haklari-dernegi-yeni-torba-yasasina-tepkili.html

https://www.haberler.com/tuketici-haklari-dernegi-genel-baskani-cakar-10133323-haberi/

http://www.pusulahaber.com.tr/tuketici-haklari-dernegi-genel-baskani-cakar-700860h.htm

http://www.star.com.tr/yerel-haberler/tuketici-haklari-dernegi-genel-baskani-cakar-151545/

https://www.birgun.net/haber-detay/tuketiciler-torba-tasari-vahsi-kapitalizme-destektir-184617.html

http://www.ankahaber.com.tr/turkiye/torba-kanun-tasarisi-anayasaya-hukuka-tuketici-haklarina-kamu-h38118.html

http://www.gucluanadolugazetesi.com/cakar-tuketici-kanununa-el-fatiha-diyoruz-32991.html

http://www.dunyabulteni.net/tuketici-haklari-dernegi-yeni-torba-yasasina-tepkili/409690/tuketici-haklari-dernegi-yeni-torba-yasasina-tepkili

http://www.memleket.com.tr/tuketici-haklari-dernegi-genel-baskani-cakar-1235697h.htm

https://www.konhaber.com/haber-tuketici_haklari_dernegi_genel_baskani_cakar-762228.html