Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

12.09.2017

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 


Okullar ticari rant aracı olmaktan çıkarılsın!..

Devlet okulları desteklensin.

Servislerde, kılık kıyafette, çanta ve kırtasiye malzemelerinde denetimler arttırılsın.

Kantinlerde satılan tüm gıdaların sağlıklı olması sağlansın ve denetimler arttırılsın.

Açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan ailelerin çocuklarının ücretsiz olarak belediye otobüsü ile okula gidip gelmeleri sağlansın.

Tüm çocukların yeterli-dengeli ve sağlıklı beslenmeleri konusunda gerekli tüm önlemler alınsın.

Mantık ve sosyoloji dersleri yeniden müfredata eklensin.

Eğitim sistemi ve müfredatın bilimsel temele dayalı olması sağlansın.

Eğitim sistemi ve müfredat, öğrencilerin bilimsel düşünebilmesini, olaylar arasında bağ ve ilişki kurabilmesini ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecek şekilde yeniden düzenlensin.

2017-2018 Eğitim Öğretim dönemine başlarken okullarda yaşanan sorunların ana başlıklar olarak şu şekilde sıralayabiliriz: 1) Kılık-kıyafet ve giysi sorunu, 2) Okul çantası ve beslenme çantası sorunu, 3) Kalem, silgi, pastel boya ve plastik okul malzemeleri sorunu, 4) Okul kantini sorunu, 5) Öğrencilerin beslenme sorunu, 6) Servis araçları sorunu, 7) Müfredat ve eğitimin niteliği sorunu, 8) Öğrenci velilerinden ücret alınması sorunu, 9) Devlet okullarından desteğin kesilerek özel okulların desteklenmesi sorunu, 10) Derslik sorunu, 11) Öğretmen sorunu, 12) Çocukların karanlıkta uyanıp karanlıkta okula gitmelerine ilişkin kış dönemi uygulaması sorunu.

Birçok ilkokul, ortaokul ve lisede belirli kılık-kıyafet uygulaması bu alanda tekelleşmeye ve öğrencilerin kılık-kıyafetinin pahalılığına neden olmaktadır. Kılık-kıyafet, ayakkabı ve diğer giysilerle birlikte okul çantası, beslenme çantası, kalem, silgi, pastel boya ve diğer plastik okul malzemelerinde sağlığa aykırı kimyasal maddelerin izin verilen sınırın üzerinde bulunması olasılığı vardır. Kırtasiyecilerde çeşitli renklerde okul ve beslenme çantaları, kalem, silgi, pastel boya ve çocukların kullandığı kırtasiye malzemeleri satılmaktadır. Gerek kılık-kıyafet ve giysilerde, söz konusu renkli okul ve beslenme çantası ile renkli kalem, silgi, boya ve kırtasiye malzemelerinde azorenklendiriciler, azoboyar maddeler, fitalatlar, ağır metallerin izin verilen miktarın üzerinde bulunması olasılığı yüksektir. Söz konusu kimyasal maddeler kanserojen etkiye sahiptir. Kılık-kıyafet ile okul ve beslenme çantalarının büyük çoğunluğunda üretici/ithalatçı firmaların iletişim bilgileri, bu ürünlerin nerede üretildikleri ve özelliklerini belirten bilgileri içeren Türkçe tanıtma kullanma kılavuzu ile etiket bulunmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi ile okul kantinlerinde satışına izin verilmeyen gıda ve içeceklerin sayısının arttırılması ile birlikte sağlıklı olan ve satışına izin verilen gıda ve içeceklerin belirlenmesi olumludur. Ancak, bir takım enerji kriterlerini sağlaması koşulu ile ambalajlı-hazır kek, bisküvi, kraker ve çeşnili/aromalı yoğurtlar-içecekler-sütler, meyve suyunun yanı sıra poğaça, tuzlu hamur işleri, sandviçler, makarnalar, burgerler, salam, sucuk, sosis gibi gıda katkı maddesi içeren ve riskli olabilecek gıdaların satılmasını uygun bulmamaktayız. Ne yazık ki, çocuklar harçlıklarının neredeyse tamamını bu riskli gıdalara harcamaktadır.

Servis araçlarından kaynaklanan sorunlar devam etmektedir. Bu konudaki Yönetmeliğe aykırı uygulamalar söz konusudur. Ehliyeti olmayan şoförlere, rehberi olmayan servislere rastlanılmaktadır. Birçok servis aracı teknik olarak çocukların güvenliğine aykırıdır. Yönetmelikte eksiklikler bulunmaktadır. Okullar, servis aracı sahiplerinin çatışma alanı haline gelmiştir. Öğrencilerin güvenliği tehlikededir. Servis araçları ücretleri son derece yüksektir. Öğrenciler belediye otobüsü ile okula gidip gelmiş olsalar günlük 2,5-3,5TL ödeyeceklerdir. Oysa, servis aracına verilen en düşük ücret günlük 10TL'nin üzerindedir.

Belirli kılık-kıyafet uygulaması, okul kantinleri ve servis araçları nedeniyle, okullar ne yazık ki, bir ticari rant aracı durumuna getirilmiştir.

Seçmeli olan sosyoloji ve mantık dersleri müfredattan çıkartılmıştır. 11.sınıflarda okutulacak olan seçmeli felsefe dersinin içeriği ise öğrencilerin bilimsel düşünmesini, olaylar arasında bağ kurmasını, olayları sorgulamasını, ilişki ve çelişkileri kavramalarını sağlayacak nitelikten ve bütünsellikten yoksundur. Eğitim sistemi ve müfredat, öğrencilerin en iyi yapabileceği, en başarılı olabileceği şekilde yeteneklerini ortaya çıkarabilecek nitelikte değildir.


Özellikle, devlet okullarında derslik sorunları ile öğretmen sorunları ağırlığını devam ettirmektedir. Bir çok okulda derslik ve öğretmen açığı bulunmaktadır. Devlet okullarına giden yoksul ve dar gelirli öğrenci velilerinden kayıt ücretleri alınmaya devam edilmektedir. Bir çok nedenden dolayı, öğrencilerin bir çoğu sabah kahvaltılarını yapamadan karanlıkta okula gitmektedirler. Bu durum, kahvaltı yapamayan çocukların sağlığını ve performansını olumsuz etkilemektedir. Zaten, dar gelirli, satın alma gücü düşük, işsiz, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan aileler ile çocukları yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmeden yoksun olmakla birlikte, birçok yönden büyük sıkıntı altında yaşamaktadırlar.

Hükümete, Milli Eğitim Bakanlığına ve diğer ilgili bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara şu çağrıda bulunuyoruz: Okulları bir ticari rant aracı olmaktan çıkarınız. Devlet okullarına önem ve destek veriniz, sorunlarını çözünüz. Özellikle, açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan ailelerin çocuklarının belediye otobüsü ile ücretsiz olarak okula gidip gelmelerini sağlayınız. Okul kantinlerindeki sağlıksız ve riskli gıdaların satılmasına izin vermeyiniz. Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan ailelerin ve çocuklarının yeterli-dengeli ve sağlıklı beslenme dahil olmak üzere her çeşit okul giderlerini karşılayacak ekonomik destek politikasını uygulamaya koyunuz. Servis araçlarından kaynaklanan sorunların yaşanmaması ve ivedilikle çözümü için ilgili tüm tarafların eş güdüm içerisinde çalışmasını sağlayınız. Özellikle, devlet okullarında dar gelirli ve yoksul aileleri büyük sıkıntıya sokan kayıt ücreti uygulamasına son veriniz. Okullarda kılık-kıyafet tekelini kaldırınız. Giysi, çanta, kalem, silgi ve okul kırtasiye malzemelerinde sınırın üzerinde kanserojen kimyasal madde kullanılmasına izin vermeyiniz ve bu konudaki denetim ve analizler ile imalatçı/ithalatçı ve satıcı firmalar üzerindeki yaptırımları arttırınız. Kılık-kıyafet ile okul ve beslenme çantalarında Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğine uygun olarak tanıtma ve kullanma kılavuzu bulundurulması için üretici ve satıcılardaki denetimleri, yaptırımları arttırınız. Sosyoloji ve mantık dersleri yeniden müfredata konulsun. Ancak, bu dersler ile felsefe dersi seçimlik değil zorunlu duruma getirilsin. Ancak, bu derslerin içerikleri, öğrencilerin gerçekten doğru ve bilimsel düşünebilmesini, olaylar arasında bağ kurabilmesini, ilişki ve çelişkileri görebilmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır. Kısaca, eğitim sistemi ve müfredat gerçekten bilimsel temele dayalı olmalıdır. Eğitim sistemi, öğrencilerin en iyi yapabileceği, en başarılı olabileceği şekilde yeteneklerini ortaya çıkartabilecek şekilde düzenlenmelidir. Öğrencilerin karanlıkta uyanıp, karanlıkta okula gitmelerine neden olan uygulamayı kaldırınız.

Basınımıza ve halkımıza saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR

Genel Başkan


BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.evrensel.net/haber/332183/ogrencileri-sirketler-degil-belediyeler-ucretsiz-tasimali

http://www.egitimajansi.com/haber/okullar-ticari-rant-araci-olmaktan-cikarilsin-haberi-60779h.html

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/822523/Tuketici_Haklari_Dernegi__Belediyeler_ogrencileri_ucretsiz_tasimali.html

http://www.gucluanadolugazetesi.com/cakar-otobusler-yoksul-ogrencilere-ucretsiz-olmali-29635.html

http://www.milliyet.com.tr/sorunlar-cozulsun-cagrisi-gundem-2518372/

http://www.devrimgazetesi.com.tr/okullar-ticari-rant-araci-olmamali/

http://tr.radar.bg/tr/2017-09-13/article/7995402...

https://haberguncel.blogspot.com.tr/2017/09/turhan-cakar-okullar-ticari-rant-arci-olmaktan-cikarilsin.html