Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

21.08.2017

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 


ÖZEL YURT ÜCRETLERİNE DİKKAT!..

ÖZEL YURT GÜVENLİĞİNE DİKKAT!..

YÜKSEK YURT ÜCRETLERİ İLE VELİLER MAĞDUR EDİLİYOR.

YURT ÜCRETLERİ İLE YURT GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEÇERLİ.

ÖZEL YURTLAR, ÜCRET KONUSUNDA YÖNETMELİĞİN 20.MADDESİNE UYMAK ZORUNDADIR.

YURTLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN YÖNETMELİĞİN 9.MADDESİ İLE KOŞULLAR GETİRİLMİŞTİR.

YOKSUL ÖĞRENCİLERİN YURT ÜCRETLERİ İLE DİĞER GİDERLERİNİ KARŞILAMALARI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

DEVLET, YOKSUL ÖĞRENCİLERİN YURT ÜCRETLERİ İLE DİĞER GİDERLERİNİ KARŞILIKSIZ OLARAK KARŞILASIN.

Okulların başlamasına yakın bir süre kala, çocuklarına yurt bulmak amacıyla veliler bugünlerde bir telaş içinde!..

Özel yurt sahipleri velilerin bu telaşı içerisinde haksız ve yüksek ücretlerle veli ve öğrencilerin mağduriyetine neden olmaktadır.

Bununla birlikte, yurtların güvenliği ise çok büyük önem oluşturmaktadır.

Yurt ücretleri ile yurtların güvenliğine bir düzenleme getirmek üzere, Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği 20 Şubat 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulmuştur.

Yönetmeliğin 20.maddesi ile yurt ücretleri konusunda, 9.maddesi ile de yurt güvenliği konusunda yükümlülükler getirilmiştir.

Yönetmeliğin 20.maddesi ile yurt ücretleri konusunda getirilen yükümlülükler şunlardır:

Mayıs ayından sonra açılan kurumlar, bir ay içinde barınma hizmeti ücretini belirleyerek ilan ederler.
Barınma hizmeti ücretinin süresi içinde belirlenmemesi halinde bir önceki yılın ücreti uygulanır.
Kurumlar barınma hizmeti ücretiyle birlikte hizmet sunum taahhütnamesini il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirmek, e-Yurt modülüne kaydetmek ve kurumun panosunda ve varsa internet sitesinde ilan etmek zorundadır.
Kurumların hazırlayacakları hizmet sunum taahhütnamesinde yer alması gereken asgari hususlar Bakanlıkça belirlenir.
Öğrenci yurtlarının barınma hizmeti ücreti yıllık, diğer kurumların ücreti ise en az bir aylık olarak belirlenir.
Kurumlarda barınma hizmetinin öğretim yılı içinde kaç ay verileceği duyurularda ve öğrenci veya öğrencinin velisi ile yapılacak hizmet sunum taahhütnamesinde belirtilir.
Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabilir ancak ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemez.
Kurumlar barınma hizmeti ücretinin bir aylık kısmına tekabül eden miktarda depozito alabilirler. Öğrencinin yurda verdiği zararı karşılamaması veya barınma hizmeti ücretini ödemeden kurumdan ayrılması durumunda bu zarar ve barınma hizmeti ücreti depozitodan mahsup edilir. Depozito, iade edildiği tarihteki bir aylık barınma hizmeti ücreti tutarında geri ödenir.
Kurumun, öğrencinin güvenliğini sağlamaması, barınma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamaması, hizmet sunum taahhütnamesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ayrılan öğrenciye kurumda barındığı günlere ait ücretin dışındaki kısmı ile depozito iade edilir.

Yönetmeliğin 9.maddesi ile yurt güvenliği konusunda getirilen yükümlülükler şunlardır:

Kurum binaları ve bahçelerinde baz istasyonları bulunamaz.

Zemin katı dışında kurum açılacak binalarda, asansör veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gereklidir. Ancak kuruma ait binanın zemin katında barınma hizmetinin verilebilmesi ve bu kata engelli erişilebilirliğinin sağlanması halinde diğer katlar için engelli erişilebilirlik şartı aranmaz.

Kurum binaları, her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında itfaiye, üniversitelerin ilgili bölümleri, mühendis odaları veya diğer ilgili kurum veya kuruluşlara kurum yönetimince kontrol ettirilir.

Kurum binalarının iç ve dış duvarları ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış giydirmeler kullanılamaz.

Yangın merdivenleri ve kaçış yollarının kapıları yangına karşı dayanıklı malzemeden yapılır. Acil çıkış kapıları dışarıdan açılamayan ancak içeriden kilitlenemeyen veya yangın ikazıyla otomatik olarak açılacak şekilde yapılır.

Kurum binalarında yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, gaz kaçaklarını algılayan sensörler, alarm sistemi ile kurum kontenjanının yüzden fazla olması halinde otomatik söndürme sisteminin bulunması zorunludur.

Kurum binaları, kurum yönetimi tarafından e-Yurt modülünde bulunan güvenlik kontrol listesi üzerinden kontrol edilerek sonuçları modüle işlenir.

Ancak, yoksul öğrencilerin yurt ücretleri ile diğer giderlerini karşılamaları mümkün değildir. Bu nedenle, devlet, yoksul öğrencilerin yurt ücretleri ile diğer giderlerini karşılıksız olarak karşılasın.

Basınımıza ve halkımıza saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR

Genel Başkan


BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

http://www.ankahaber.com.tr/turkiye/yoksul-ogrencilerin-yurt-ucretleri-karsilansin-h36602.html

http://www.superyenihaber.net/news_detail.php?id=5924