Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

09.05.2017

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 


Tüketici Hakları Derneği, 05 Mayıs 2017 günü, Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, Avrupa Birliği'nin "Sivil Toplum Diyalogu" kapsamında sürdürülen projenin kapanış toplantısını düzenledi. "Türkiye'de Değişime Öncülük Etmek: Tüketici Hareketini Güçlendirmek" başlıklı projede, Tüketici Hakları Derneği'nin yanı sıra, İtalya tüketici örgütü ADICONSUM ve TÜKODER İzmir Şubesi de yer alıyor. 2016 yılının Şubat ayında başlayan ve 2017 Mayıs ayı içerisinde tamamlanacak olan projenin temel amacı, Türkiye'de tüketiciyi koruma konusundaki mevzuatın Avrupa Birliği ile uyumunun sağlanması ve bu alanda sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi olarak açıklanıyor.

Toplantıda, tüketici hareketini güçlendirmek için yapılması gerekenlerin yanı sıra,Türkiye'de tüketicinin güncel sorunları ve AB ile Türkiye arasında tüketici mevzuatının karşılaştırılması konuları da tartışıldı. THD Genel Başkanı Turhan ÇAKAR, tüketicilerin güncel sorunlarla mücadelede etkili olabilmesinin yolunun tüketici örgütlerinin güçlü olmasına ve tüketicilerin örgütlü olmasına bağlı olduğuna vurgu yaptı. Toplantıya Ankara Üniversitesi'nden katılan Prof. Dr. Nevzat ARTIK ise gıda güvenliği konusunda tüketicilerin bilinçli olması gerektiğini, bu konuda yapılan düzenlemelerin ancak bilinçli tüketiciler ile anlamlı olabileceğini ifade etti. Sayın ARTIK, ayrıca Türkiye'de gıda güvenliği konusundaki düzenlemelerle AB mevzuatının karşılaştırılması konularında da bilgiler verdi. Toplantıda, Projenin ortaklarından olan TUKODER İzmir Şubesi Başkanı ve Ankara barolar Birliği temsilcisi de konuşma yapmışlardır. Bununla birlikte, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden bir uzman, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesinden 2 görevli ve Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Genel Sekreteri toplantıya konuşmacı olarak katıldılar.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan
BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

http://www.liderler.net/haberler/51548/turkiyede_degisime_onculuk_etmek_tuketici_hareketini_guclendirmek.html

http://www.gucluanadolugazetesi.com/turkiyede-degisime-onculuk-etmek-tuketici-hareketini-guclendirmek-16830.html

http://www.sanalbasin.com/turkiyede-degisime-onculuk-etmek-tuketici-hareketini-guclendirmek-18964830