Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

07.11.2016

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA 

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ, BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM VE BDDK’YA YAZI YAZARAK KARTELDEN ZARAR GÖREN TÜKETİCİLERE YASAL TOPLU ÇÖZÜM İSTEDİ.

BANKALARIN OLUŞTURDUĞU KARTEL NEDENİYLE, MAĞDUR EDİLEN TÜKETİCİLER HAKLARINI ARARKEN İKİNCİ BİR MAĞDURİYET YAŞIYORLAR!..

KARTEL NEDENİYLE, HAKLARINI ARAYAN TÜKETİCİLERİN İKİNCİ BİR MAĞDURİYET YAŞAMAMALARI İÇİN HÜKÜMETİ VE BDDK’YI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ.

KARTEL’DEN ALACAK HAKLARI DOĞAN TÜKETİCİLER, 16.12.2015 TARİHİ İTİBARİYLE 10 YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE HAKLARINI ARAYABİLİRLER.


Rekabet Kurulu tarafından 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında oluşturdukları kartel nedeniyle, 12 bankaya 08.03.2013 tarihinde toplam 1 milyar 117 milyon TL dolayında idari para cezası verilmişti.

Rekabet Kurulu’nun vermiş olduğu idari para cezasının iptali için Vakıflar Bankasının açmış olduğu iptal davası Ankara 2.İdare Mahkemesi tarafından 25.12.2014 tarihinde reddedilmişti. İdare Mahkemesinin red kararının Vakıflar Bankasınca temyiz edilmesi üzerine de Danıştay 13.Dairesi tarafından Bankanın temyiz istemi 16.12.2015 tarihinde reddedilerek Rekabet Kurulu’nun kararı kesinleşmiş oldu.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4.maddesine aykırı davranarak mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerine ilişkin faiz oranı, ücret ve komisyonların birlikte belirlenmesi için kartel oluşturan 12 banka kredilere yüksek faiz, mevduatlara düşük faiz uyguladılar.

12 bankanın kartel oluşturduğu 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında kredilere uyguladıkları yüksek faiz mevduatlara uyguladıkları düşük faiz nedeniyle mağdur edilen tüketicilerin alacak hakları doğmuştur. Danıştay 13.Dairesi tarafından Rekabet Kurulu kararının onandığı ve kesinleşmiş olduğu 16.12.2015 tarihinden itibaren alacak hakları doğan tüketiciler 10 yıllık süre içerisinde haklarını arayabilirler. Bazı tüketicilerin alacak hakları için tüketici mahkemelerine açmış olduğu davaların görevsizlik nedeniyle, reddedilmesi üzerine, tüketiciler tarafından Yargıtay’a temyiz için başvurular yapılmıştır. Tüketici mahkemelerinin bu tutumu nedeniyle, tüketiciler hem maddi hem de zaman kaybı açısından ikinci bir mağduriyet yaşamaktadırlar.

Bu sorunların yaşanmaması için, 12 bankanın kartel oluşturduğu tarihlerde

Tüketicilerin fazladan ödedikleri faiz miktarları ile,

Tüketici mevduatlarına uygulanan düşük faizden dolayı oluşan mevduat faiz farklarının faiziyle,

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 58.maddesi gereğince 3 katı tazminat ile birlikte

hesaplanarak mağdur edilen tüketicilerin hesaplarına yatırılması konusunda soruna topluca ve kalıcı bir çözüm getirilmesi gerekmektedir.

Bunun için, Tüketici Hakları Derneği olarak, Sayın Başbakan Binali YILDIRIM’a ve BDDK’ya yazı yazdık. Başbakan’a ve BDDK’ya yazdığımız yazılarda, kartel nedeniyle mağdur edilip alacaklı duruma gelen tüketicilerin haklarını ararken, ikinci bir mağduriyet yaşamamaları ve gereksiz yere mahkemelerin tıkanmaması için, söz konusu taleplerimizi içeren bir yasal düzenleme yapılmasını istedik.

Bankaların oluşturduğu kartel nedeniyle, mağdur edilip alacaklı olan ve haklarını arayan tüketicilerin ikinci bir mağduriyet yaşamamaları ve mahkemelerin tıkanmaması için bir yasal düzenlemeyle getirilecek toplu çözüm en adil, en uygun ve en ekonomik yol olacaktır.

Bu amaçla, Tüketici Hakları Derneği olarak, tüketiciler adına, Hükümet’e, Başbakan’a ve BDDK’ya, kendilerinden talep ettiğimiz yasal düzenlemenin bir an önce gerçekleştirilmesi çağrısında bulunuyoruz.

Tüketicilere de şu çağrıda buluyoruz: tüketici mahkemelerine açtığınız davaların reddedilerek maddi ve zamansal olarak ikinci bir mağduriyet yaşamamanız için Yargıtay’ın vereceği kararı bekleyiniz. Ayrıca, Sayın Başbakan Binali YILDIRIM’dan ve BDDK’dan talep ettiğimiz yasal düzenlemenin bir an önce yapılarak mağduriyetinizin giderilmesi ve yargıda hak ararken ikinci kez mağduriyet yaşamamanız için sizler de Sayın Başbakan’a, milletvekillerine ve BDDK’ya yazı yazarak istekte bulununuz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR

Genel Başkan


BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/9964967-tuketici-haklari-dernegi-genel-baskani-cakar

http://www.memleket.com.tr/tuketici-haklari-dernegi-genel-baskani-cakar-984224h.htm

http://beyazgazete.com/haber/2016/11/7/tuketici-haklari-dernegi-genel-baskani-cakar-aciklamasi-3552323.html?_ga=1.158202426.1416480232.1478505945

http://www.konhaber.com/haber-tuketici_haklari_dernegi_genel_baskani_cakar-627549.html

http://www.haberler.com/ankara/gundemi/tuketici-haklari-dernegi-genel-baskani-cakar-11.htm

http://www.gucluanadolugazetesi.com/haber/guncel/tuketici-haklari-dernegi-kartellesme-ikinci-magduriyet-yasatmasin-/8496.html

http://www.ulusalkanal.com.tr/m/gundem/12-bankanin-magdur-ettigi-tuketiciler-yasal-cozum-istedi-h127484.html

https://www.haberlerdenevar.com/haber-arama/1/TOK%C4%B0%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20kiral%C4%B1k%20evde%20oturuyor

http://www.haberler.com/turhan-cakar-bankalardan-kredi-kullanan-8936421-haberi/

http://www.bursatv.com.tr/07/11/2016/manset/tuketici-haklari-dernegi-genel-baskani-cakar/

https://www.burdurgazetesi.com.tr/haberler/manset-haberleri/20185-yuksek-faiz-madurlarina-cozum-saglansin.html