Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

15.10.2016

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

TÜKETİCİLER GÜVENSİZ GIDAYA MAHKUM EDİLDİ!..

TÜKETİCİLER GIDA YOKSULLUĞUNA VE AÇLIĞA SÜRÜKLENDİ!..

PARAMIZLA ZEHİRLİ GIDA TÜKETMEK İSTEMİYORUZ!..

ANTİBİYOTİKLİ VE GDO'LU GIDA İSTEMİYORUZ!..

YERLİ VE EKOLOJİK TARIM VE GIDA İSTİYORUZ.

AÇLIK VE GIDA YOKSULLUĞU SON BULSUN!..

BARONLAR İÇİN DEĞİL, HALK İÇİN GIDA!..


Dünya Gıda Gününde, tüketiciler olarak güvensiz ve sağlıksız gıdaya mahkum edildik!.. Bu durumu şu örneklerle açıklıyoruz:

Tarım ürünlerinde kullanılan kimyasal zehirler (tarım ilaçları)

Hergün sofralarımızda tükettiğimiz tarımsal ürünlerde bilinçsizce, kontrolsüz kimyasal tarım ilaçları (pestisit) gibi tarım zehirleri kullanılmaktadır. Örneğin, tek bir tarım ürününde kullanılması gereken pestisit, kullanılmaması gereken diğer bir çok tarım ürününde kullanılmaktadır. Bu zehirler, önerilen dozun üzerinde sık sık ve hasattan çok kısa süre önce kullanılmaktadır. Bu şekilde yanlış ve bilinçsizce tarım ilaçlarının kullanıldığı tarım ürünlerinin çok iyi yıkanması halinde bile tarım ilacının etkisi kaybolmamaktadır.

Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi tarafından 2014 yılında domates, kabak, portakal gibi değişik sebze ve meyveler üzerinde pestisit ( tarım ilaç) analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarında, ürünlerin yüzde 25'inde ( %25) olması gereken pestisit kalıntı limitinin üzerinde kalıntı görülmüştür. Bununla birlikte, analizi yapılan ürünlerin yüzde 85'inde (%85) birden çok pestisit kalıntısı görülmüştür. Bazı ürünlerde, 13'e kadar çıkan sayıda çeşitli pestisitlerin kullanıldığı belirlenmiştir.Bir üründe, birden fazla kullanılan pestisitler tek tek limit değerin altında kalmış olsa bile bu kalıntı değerleri toplandığında, olması gereken limitin üzerinde kalıntı görülür.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde gıda güvenliğini sağlama ve tüketicinin sağlığını koruma amacıyla kurulmuş bir iletişim portalı olan "Gıda ve Yem Hızlı Alarm Sisteminde ( RASFF)" ülkemizden Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen ürünlerde pestisit kalıntılarına ilişkin bilgi bulunmaktadır. Örneğin, bu Sistemde, 15.06.2016 tarihli bir kayıtta ülkemizden Bulgaristan'a gönderilen limonlarda pestisit kalıntısı görülmüş ve 164 ton limon ülkemize geri gönderilmiştir. Soruyoruz : ülkemize geri gönderilen limonlara ne olmuştur? Ülkemizde 2002 yılında yasaklanmış "methamidophos" isimli tarım ilacı kalıntısı 23 Temmuz 2015 tarihinde ülkemizden Bulgaristan'a ihraç edilen biber örneğinde görülmüştür. Ayrıca, 2016 Ocak- Ekim tarihleri arasındaki RASFF kayıtları incelendiğinde, son üç ay içinde limon ve biber gibi çeşitli ürünlerde 2015 yılı Nisan ayında ülkemizde yasaklanmış olan "chlorpyrifos" isimli pestisit kalıntısı görülmüştür. Soruyoruz: özellikle, AB ülkelerine ihraç edilen ürünlerde daha sıkı ve daha çok denetim ve analiz yapılmasına rağmen, AB'ye ihraç edilen ürünlerde bile bu kadar pestisit kalıntısı görülüyorsa, Türkiye iç piyasasında tüketilen ve bizim yediğimiz sebze ve meyveler ne durumdadır acaba?

Bugün, dünyada kullanılan 800 dolayında tarım ilacının 120 kadarının endokrin sistemi (iç salgı bezleri) bozucu ve çok düşük dozlarda bile insanları hasta ettiği belirlenmiştir. Tarımsal ürünlerde kullanılan söz konusu kimyasal tarım zehirleri (tarım ilaçları) çeşitli kanser hastalıklarına neden olmakla birlikte, hormon sistemini, doğurganlığı, kalp-damar, sinir ve bağışıklık sistemini olumsuz etkilemektedir. Daha da kötüsü, birden çok sayıda kimyasal maddenin birlikte yapmış oldukları etki, sağlık sorunlarının şiddetini ve çeşitliliğini arttırmaktadır.

İnorganik Kimyasal gübreler (tarımsal zehir)

Tarımsal ilaçlarla birlikte tarımsal üretimde kullanılan inorganik kimyasal gübreler topraktaki yararlı canlıları öldürmektedir. Gerek inorganik kimyasal gübre gerekse tarım ilaçları (kimyasal tarım zehirleri) yeraltı sularına ve havaya karışmakta, biyoçeşitliliğe zarar vermektedirler. Tarımsal zehirlerle kirletilmiş yer altı suyu, hava ve bitkiler insan ve hayvan sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak olumsuz etkilemektedir. Yer altı sularına karışan inorganik kimyasal gübrelerle kirlenen suların insan vücuduna alınması sonucunda sağlık üzerinde akut, kronik etkiler yapmaktadır. İnorganik gübrelerin çoğunda kirlilik sınırının üzerinde arsenik, kurşun, civa, krom gibi toksik metaller bulunmaktadır. Bu metallere bağlı olarak çevre ve sağlık sorunları oluşmaktadır. Yapılan bir diğer araştırmada sentetik gübre kullanılan pirinç tarlalarındaki sivrisinek larva oranının organik gübre kullanılan tarladakilerden daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bunun da sivrisinekle geçen sıtma ve Japon ensefaliti gibi hastalıkların artışına neden olabileceği belirtilmiştir.

Antibiyotikler

Türkiye'de, özellikle tavuklar başta olmak üzere, büyük baş hayvanlarda ve kültür balıkçılığında antibiyotikler kullanılmaktadır. Tavuk ve büyük baş hayvan üzerinde yapılan araştırmalarda görülen yüzlerce bakterinin yüzde 70'den fazlasının antibiyotiğe dirençli olduğu vurgulanmaktadır. Yani, büyükbaş hayvanların ve tavukların etlerinde ve diğer hayvansal gıdalarda antibiyotik kalıntısı görülmektedir. Antibiyotik dirençli bakteri taşıyan gıdaların insanlar tarafından tüketilmesi ilaca dirençli enfeksiyonlara neden olmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Soruyoruz: antibiyotik kullanımı ve denetimi politikanız var mı? Varsa kanıtlayınız!..

GDO'lu Gıdalar ve GDO'lu Yemler

İnsan sağlığı için diğer önemli bir tehlike GDO'lu gıdalar ile birlikte GDO'lu yemlerle beslenen hayvanların ürünleridir. Ayrıca, GDO'ların topraktaki mikroorganizmalara bulaşma riski de bulunmaktadır. Türkiye'de GDO'lu yemlerle birlikte, GDO'lu gıdalar ve kaçak olarak giren GDO'lu tohumlar da kullanılmaktadır. Açıkça, Türkiye, GDO'lu yemlerin işgali altındadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Soruyoruz: sağlıklı ve yerli yem politikanız var mı?

Gıda Katkı Maddeleri

Günlük yaşamımızda reklamları en çok yapılanlar arasında yer alan hazır gıdalarda kullanılan gıda katkı maddeleri, sağlığımıza zarar veren kimyasallardır. Bununla birlikte, pestisit kalıntılı tarımsal ürünler ile antibiyotik kalıntılı büyükbaş hayvan ve tavuk ürünlerinin kullanıldığı hazır gıdalar, sağlığımız açısından başka bir tehlike oluşturmaktadır.

İlaç etken maddeleri katılmış, bozulmuş ve değiştirilmiş gıdalar ile hijyenik olmayan ve sağlıksız koşullarda özellikle de merdiven altı üretilen gıdalar başka bir tehlike!..

Sık sık okullarda, kamu kurumlarında, yurtlarda, hastanelerde kitlesel olarak "gıda zehirlemesi" haberlerini duymaktayız. Tüm dünyada, hastalıkların üçte birden fazlası gıda kökenli olarak belirlenmiştir.

Gerekli ve Yeterli Gıdaya Erişim

Gıda sağlığı ve gıda güvenliği ile birlikte yeterli ve gerekli gıdaya erişim insan sağlığı ve yaşamının en önemli ve en temel boyutlarındandır. Yeterli - dengeli ve sağlıklı beslenebilmek için gerekli, yeterli ve sağlıklı gıdaya erişim en temel tüketici ve insan haklarındandır. Bugün Türkiye'de, yüzde 18' dolayında yani 15 milyonun üzerinde tüketici açlık sınırının altında yaşamaktadır. Nüfusun %85 dolayındaki kesimi yani 67 milyon tüketici ise gıda yoksuludur. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Hükümete Soruyoruz: tüketicilerin açlıktan ve gıda yoksulluğundan kurtuluşu için; gerekli, yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimi için politikanız var mı? Varsa, açıklayınız.

Paramızla Zehirli Gıda Tüketmek İstemiyoruz!.., Zehirli Sebze ve Meyve İstemiyoruz!..

Gıdamızda Tarımsal Zehir İstemiyoruz!..İnsanları ve Canlıları Öldüren Tarım Zehirlerine Hayır!..Kimyasal Zehir Kullanılan Gıdalarla Çocuklarımızı Zehirlemek İstemiyoruz!..

Tarımda Kimyasal Zehir Değil, Geliştirilmiş Geleneksel ve Yerel Mücadele Yöntemleri Uygulansın!..Arıları ve Topraktaki Canlıları Öldüren Biyoçeşitliliğe Zarar Veren

Havamızı Kirleten Kimyasal Tarım Zehirlerine Hayır!.. Tarımsal Zehirler Üzerindeki Denetimlere Ve Analizlere Ağırlık Verilsin Sonuçlar Kamuoyuna Açıklansın!..

Antibiyotikli Gıda İstemiyoruz!..Antibiyotiksiz İnek, Antibiyotiksiz Tavuk, Antibiyotiksiz Balık İstiyoruz!..GDO'lu Gıda İstemiyoruz!..GDO'lu Yemlerle Hayvan Beslenmesine Hayır!..

Çocuklarımızı Katkı Maddeli Hazır Gıdalardan Koruyalım!.. Okul Kantinlerine Dikkat!..

Yerli ve Ekolojik Tarım, Yerli ve Ekolojik Gıda İstiyoruz!..Yeterli ve Güvenli Gıdaya Erişim

Evrensel Tüketici ve İnsan Hakkıdır. Açık ve Gıda Yoksulluğu Son Bulsun!..

İhraç Edilen Gıdalara Uygulanan Denetim ve Analizler Yediğimiz Gıdalara da Uygulansın!..

Belediyelerin Hallerde Laboratuvar kurmasını İstiyoruz!..

Paramızın, Yabancı ve Yerli Tarım ve Gıda Baronlarına Gitmesini İstemiyoruz!..

Baronların Egemen Olmadığı Tarım ve Gıda Sistemi İstiyoruz. Baronlar İçin Değil

Halk İçin Gıda. Gıdamızın Geleceği Aracı ve Baronların Keyfine Bırakılamaz.

Güvenli ve Yeterli Gıda İçin Gıda Egemenliği.


Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR

Genel Başkan


BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

http://www.ulusalkanal.com.tr/m/gundem/paramizla-zehirli-gida-tuketmek-istemiyoruz-h124626.html

http://www.yasamicingida.com/thd-aclik-gida-yoksullugu-son-bulsun/

http://www.haberler.com/16-ekim-dunya-gida-gunu-5-8860976-haberi/

http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/9731127-16-ekim-dunya-gida-gunu

http://www.aydinlik.com.tr/topraktaki-yararli-canlilari-olduruluyor