Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

17.06.2016

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

ELEKTRİKTEKİ HAKSIZLIK YASALAŞTI VE GARANTİ ALTINA ALINDI!

ELEKTRİKTE TÜKETİCİ HAKLARI HİÇE SAYILDI!

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNE KIYAK YAPILDI!

YARGITAY KARARLARI YOK SAYILDI!

TÜKETİCİLERİN HAK ARAMASINA ENGELLER KONULDU!

TÜKETİCİLER KULLANMADIĞI, ÇALMADIĞI ELEKTRİĞİN PARASINI ÖDEYECEK!

YASANIN İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİNE GİDİLECEK!

TÜKETİCİLER OLARAK HAKSIZLIĞA KARŞI SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ!


Elektrikten alınan kayıp-kaçak, iletim, dağıtım, perakende satış hizmet ve sayaç okuma bedelleri ile ilgili Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü (17.06.2016) Resmi Gazete yayınlanarak yasalaştı.

Tüketicilerin çalmadıkları, kullanmadıkları elektriğin bedelini ödemeleri yasal garanti altına alındı. Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararıyla Yargıtay 3.Hukuk Dairesinin Kararları hiçe sayıldı. Bu Yasa ile tüketicilerin hak aramasının önüne engeller konuldu.

Kısaca, elektrikteki haksızlık yasalaştı. Tüketici hakları hiçe sayıldı. Elektrik dağıtım şirketlerine kıyak yapıldı.

Yasa, bu haliyle Anayasa’ya, Borçlar Yasasına, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, hukuk ve adalet anlayışına, kamu yararına, tüketici haklarına ve vicdana aykırıdır.

Tüketiciler olarak, bu haksızlığa karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yasa’nın iptali için Anayasa Mahkemesine gidilecek. Anayasa Mahkemesi Yasa’ya iptal kararı vermezse, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidilecek.

Tüm elektrik abonelerini ve tüketicileri elektrikteki haksızlığı garanti altına alan bu Yasaya karşı tepki göstermeye, Derneğimizin bu konudaki mücadelesine katılmaya ve destek vermeye çağırıyoruz.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan


BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

http://www.sozcu.com.tr/2016/ekonomi/bu-elektrik-faturasindaki-27-liraya-itiraz-yolu-kapandi-1279352/

https://www.yarinabakis.com/2016/06/18/tuketici-dernegi-haksizlik-yasalasti/

http://www.meydangazetesi.com.tr/ekonomi/damat-berat-pasa-h77137.html

http://www.gazetehabervaktim.com/durust-vatandasa-kayip-kacak-faturasi-15453h.htm

http://www.aytachaber.com/erdogan-in-damadi-sinirsiz-yetkilerle-donatildi/10965/

http://www.ekonomivefinans.com/haber/772/yeni-elektrik-yasasi-vatandasi-carpti.html