Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

01.06.2016

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

GDO'LU VE TARIM İLAÇLI SAĞLIKSIZ İTHAL YEMLERLE BESLENEN TAVUK ETİ VE YUMURTASINA HAYIR!..

SAĞLIĞIMIZ VE GIDA EGEMENLİĞİMİZ İÇİN EKOLOJİK KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEN TAVUK ETİ VE YUMURTASI İSTİYORUZ.

GDO'LU VE TARIM İLAÇLI SAĞLIKSIZ İTHAL YEM DEĞİL, ÜLKEMİZDE EKOLOJİK KOŞULLARDA ÜRETİLEN SAĞLIKLI YEM ÜRETİMİNE AĞIRLIK VE ÖNEM VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINI İLE HÜKÜMETİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ.


Tavuklara yedirdikleri ithal GDO'lu mısır ve soya yemlerinin sağlıklı olduğunu ve GDO gerçeğine alışılması gerektiğini söyleyen Beypiliç Genel Müdürü ve BESD-1 (Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği) Başkanının bu düşüncesi son derece yanlış ve tehlikelidir.

Dünyada bilim insanları tarafından yapılan bir çok araştırma ve inceleme sonucunda, GDO'lu ürünlerin insan ve hayvanların sağlığı üzerinde risk ve tehlike yarattığı belirlenmiştir. GDO'ların bilinen risk ve tehlikelerinin yanı sıra bilinmeyen risk ve tehlikelerinin de olabileceği konusunda bir çok bilim insanının görüşü bulunmaktadır.

Bugün, ülkemize 25'i mısır, 7'si soya olmak üzere 32 çeşit GDO'lu yem ithalatına izin verilmiştir. BESD-1 üzerinden ithalatı yapılan mısır ve soya çeşidinin 7'si böceklere karşı sürekli toksin (zehir) üreten çeşitlerdir. Bu mısır ve soya çeşitlerinin 5'i yabancı ot ilaçlarına toleranslıdır. Bununla birlikte, mısır ve soya çeşitlerinin 17'si ise hem böceklere karşı sürekli toksin üreten hem de yabancı ot ilacına tolerans taşıyan çeşitlerdir.

Kısaca, söz konusu ithal edilen 32 çeşit mısır ve soya yemlerinin hem GDO'lu olmaları hem de tarım ilacı nedeniyle, hayvan ve insan sağlığı açısından büyük bir risk ve tehlike oluşturmaktadırlar.

Biz, tüketiciler olarak, GDO'lu ve tarım ilaçlı yem ile beslenen tavukların etini ve yumurtasını yemek istemiyoruz.

GDO'lu ve tarım ilaçlı yem ithalatına son verilsin istiyoruz.

Ülkemizde ekolojik koşullarda yetiştirilen tavuk eti ve yumurtasını tüketmek istiyoruz.

Ülkemizde biran önce sağlıklı yem üretiminin desteklenmesini ve yerli yem üretimi planlanmasının gerçekleştirilmesini istiyoruz.


Bu isteklerimiz doğrultusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Hükümeti göreve çağırıyoruz.

GDO'lu ve tarım ilaçlı ithal yem nedeniyle, hem hayvanların ve insanların sağlık ve güvenliğinin risk ve tehlike altına atılmasını hem de yem açısından ülkemizin dışa bağımlı duruma getirilmesi politika ve uygulamalarını şiddetle kınıyoruz.

Tüketicilere ve halkımıza çağrıda bulunuyoruz:

Çocuklarımız ve kendi sağlığımız için, gıda egemenliğimiz için, GDO'lu ve tarım ilaçlı sağlıksız ithal yem ile beslenen tavuk eti ve
    yumurtasını tüketmeyelim.
Ekolojik koşullarda sağlıklı yetişen kümes hayvanlarının eti ile onların yumurtasını tüketelim.
Ülkemizde, kümes hayvanları ve büyükbaş hayvanların ekolojik koşullarda yetiştirilmesi ile birlikte bu hayvanlara yedirilecek
    yemlerin ekolojik koşullarda üretilmesi politika ve planlamasına önem ve ağırlık verilmesini isteyelim.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan