Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

28.04.2016

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

ELEKTRİKTEN ALINAN 5 KALEM BEDEL İLE İLGİLİ YASA TASARISI YENİDEN MECLİS GÜNDEMİNDE !...

YARGITAY KARARLARINA GÖRE, ELEKTRİKTEN 5 KALEM BEDELİN ALINMASI HUKUK VE ADALET ANLAYIŞINA AYKIRIDIR!..

TÜKETİCİLER, 100TL'LİK TOPLAM FATURA BEDELİNİN 36TL'SİNİ HUKUK VE ADALET ANLAYIŞINA AYKIRI OLARAK ÖDEMEKTEDİRLER.

TÜKETİCİLER OLARAK, 5 KALEM BEDELİN ALINMAMASI İLE BİRLİKTE SON 10 YILLIK ALINAN BEDELLERİN DE KDV'Sİ VE TİCARİ FAİZİYLE BİRLİKTE TÜKETİCİLERE ÖDENMESİ KONUSUNDA BİR YASAL DÜZENLEME YAPILMASINI BEKLİYOR VE DİLİYORUZ.
 


Elektrikten haksız yere alınan 5 kalem bedelin yasal güvenceye bağlanması için son genel seçimlerden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edilen Yasa Tasarısı oy kaybetmemek için Hükümet tarafından rafa kaldırılmıştı. Ancak, ilgili Yasa Tasarısı görüşülmek üzere Hükümet tarafından yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi ve Ticaret Komisyonu'na getirildi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Yargıtay 3.Hukuk Dairesinin kararlarında, "kayıp-kaçak, dağıtım, iletim, perakende satış hizmet ve sayaç okuma bedellerinin faturalara yansıtılması hukuk ve adalet anlayışına aykırıdır" denilmektedir.

Bugün, 4 kişilik bir konut abonesi, fon ve vergiler hariç, aylık elektrik bedelinin %38'ini kayıp-kaçak, dağıtım, iletim, perakende satış hizmet ve sayaç okuma bedeline ödemektedir. Bununla birlikte, haksız olarak tüketiciler tarafından ödenen bu bedellerin %18 oranında KDV'si de alınmaktadır. Yani, tüketiciler kullanmadıkları, çalmadıkları ve sorumlusu olmadıkları, hukuk ve adalet anlayışına aykırı olan 5 kalem bedele ayrıca KDV'de ödemektedirler. Tüketiciler, toplam fatura bedelinin %36'sını, yani, 100TL'lik bir elektrik fatura bedelinin 36TL'sini hukuk ve adalet anlayışına aykırı olarak ödemektedirler.

Tüketiciler olarak, Enerji Bakanından, Hükümetten ve tüm milletvekillerinden hukuk ve adalet adına, tüketici ve insan hakları adına Yargıtay kararlarına uygun tutum ve tavır içinde olmalarını, elektrikten haksız yere alınan 5 kalem bedelin faturalarımıza yansıtılmaması ve alınmaması ile birlikte son 10 yıllık alınan bedellerin de KDV'si ve ticari faiziyle birlikte tüketicilere ödenmesi konusunda bir yasal düzenleme yapmalarını bekliyor ve diliyoruz.

Basınımız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan