Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

23.03.2016

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA


 

ANTİBİYOTİKLERİ GIDAMIZDAN ÇEKİN!..

Vücudumuzda antibiyotiğe direnç kazanmış bakteri istemiyoruz!..

Antibiyotiğe direnç kazanmış bakteri nedeniyle hastalanmak istemiyoruz!

Antibiyotik kalıntılı gıda tüketmek istemiyoruz!..

Antibiyotiksiz inek, antibiyotiksiz tavuk, antibiyotiksiz balık!..
 


Hayvan yetiştiriciliğinde antibiyotiklerin kullanımı
Antibiyotikler 1950’lerden beri hayvan üretilen çiftliklerde rutin olarak kullanılmaktadır. İnsanlarda kullanılan aynı sınıf antibiyotikler sıklıkla hayvanlarda kullanılmaktadır. Genellikle, dünyada üretilen antibiyotiklerin yarısı hayvanlarda kullanılmakla birlikte, bazı ülkelerdeki hayvanlarda antibiyotik tüketimi insanlardaki tüketimi aşmaktadır. ABD’de hayvanlardaki antibiyotik kullanımı toplam antibiyotik tüketiminin yüzde seksenini (%80) oluşturmaktadır. Antibiyotikler temel olarak ya da yaygın olarak hayvan yetiştiriciliğinde hastalıkların tedavisi, hastalıkların önlenmesi ve kontrolü ile büyümeyi hızlandırmak için kullanılmaktadır.

Antibiyotik direnci: yaklaşan bir halk sağlığı krizi
Antibiyotik direnci, bakteriler antibiyotiklere karşı dirençli hale geldiklerinde ortaya çıkar. Bu dirençli bakteriler tedavisi çok daha zor olan enfeksiyonlara neden olur. Yeni ilaçların formüle edilememesiyle de birleşince, “bilinen modern ilaçların sonu olabilecek” önemli bir halk sağlığı krizi ortaya çıkabilir.(1)

Dünyada üretilen antibiyotiklerin yaklaşık yarısı, hastalıkların tedavisinden ziyade büyümeyi hızlandırmak ve hastalıkları önlemek amacıyla tarımda kullanılmaktadır. Bu aşırı kullanım da antibiyotik dirençli bakterilerin daha fazla artmasına neden olmaktadır.

Antibiyotik direnci nedir ve nasıl yayılır?
Antibiyotik direnci, bakterilerin antibiyotik kullanımına dirençli hale gelmesiyle ortaya çıkar. Antibiyotik direncinden söz ettiğimizde, bakterilerden ve antibiyotiklere karşı bağışıklığı olan mikroorganizmalardan bahsettiğimiz anlaşılmalıdır.

Bu dirençli bakteriler boğaz ağrısı, idrar yolları enfeksiyonları veya E-coli gibi tedavisi daha zor olan enfeksiyonlara neden olurlar. Bunların yanı sıra antibiyotik direnci kalça protezleri veya sezaryen gibi rutin sayılabilecek operasyonlarda ölümcül sonuçlara neden olabilir.

Sözkonusu bakteriler, kontamine gıdaların tüketilmesi, hayvanlarla doğrudan temas, veya kirlenmiş su veya toprak gibi çevresel yayılımlar aracılığıyla yayılırlar.

Antibiyotik direnci neden bir sorundur?
Antibiyotik direnci tıbbi giderlerin artmasına, hastanede kalış sürelerinin uzamasına ve artan ölümlere yol açmaktadır.

Antibiyotikle yetiştirilen hayvanların etinin yenmesinin tehlikesi nedir?
Yapılan analizlerin hepsinde et ve kümes hayvanlarının antibiyotik dirençli bakteriler ile kontamine olduğu görülmüştür. Antibiyotik- dirençli bakteri taşıyan gıdaların insanlar tarafından tüketiminin ilaca- dirençli enfeksiyonlara yol açtığını gösteren kuvvetli kanıtlar vardır.

Türkiye’de Antibiyotik Kullanımı ile Antibiyotiğe Dirençli Bakteri Varlığı
Türkiye’de antibiyotiklerin hayvanlarda tedavi amaçlı kullanımı dışında, büyümeyi hızlandırmak, hastalıkları önlemek amacıyla sürekli kullanılması yasaklanmıştır. Ancak, denetimler yeterli olmadığı için antibiyotiklerin bilinçsizce, gelişigüzel ve konuyla ilgili yasal düzenlemelere aykırı kullanımının yaygın olduğunu ortaya koyan araştırmalar vardır. Ne yazık ki, Türkiye’de büyükbaş hayvanlarla ve tavuklar üzerinde yapılan araştırmalarda görülen yüzlerce bakterinin yüzde yetmişten fazlasının antibiyotiğe dirençli olduğu vurgulanmaktadır.

Bununla birlikte, Türkiye’de ulusal antibiyotik kalıntı izleme programı ile ulusal antibiyotik direnci izleme programı bulunmadığı belirtilmektedir.

Hasta hayvanların antibiyotiğe gereksinimi yok mu?
Hasta hayvanlara gerektiğinde antibiyotik verilebilir. Ancak, antibiyotiklerin büyümeyi hızlandırma ve hastalıklardan koruma amacıyla gereksiz yere rutin olarak kullanımı antibiyotik direncine neden olur.

ÇÖZÜM: ANTİBİYOTİKLERİ GIDAMIZDAN ÇEKİN

Antibiyotik direnci günümüzde karşı karşıya olduğumuz küresel sağlığa yönelik en büyük tehditlerden biridir. Yenileri ortada yokken mevcut antibiyotiklerin çok büyük miktarlarda kullanılması, yüksek oranda dirençli bakterilerin, ya da ‘süperböceklerin’ ortaya çıkışlarını hızlandırmış durumdadır. Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlar dünyanın her yerinde yayılmaktadır. Eğer acilen harekete geçilmezse basit kesikler ve çiziklerin bir kez daha öldürebileceği bir gelecekle karşı karşıya kalabiliriz.

Tarımda ANTİBİYOTİK kullanımının 2030’a kadar üçte iki oranında artması beklenmektedir.
63,200 tondan 105,600 TONA.


Küresel restoran zincirleri ne yapabilir?
Çokuluslu restoran zincirleri antibiyotiklerin tarımsal kullanımında bir azalmayı harekete geçirmek için güçlü bir konumdadır,tek başına yasal değişikliklere nazaran daha hızlıdır. Dünya çapındaki 100,000’in üzerinde satış noktası ileMcDonald’s, Subway ve KFC büyük etki için kullanılabilecek ikmal zincirleri üzerinde etki sahibidir.
Restoran zincirleri insan tıbbında kullanılan antibiyotiklerin düzenli kullanımı olmaksızın yetiştirilen hayvanların etlerini kaynak olarak kullanmalıdır.

Adı geçen küresel restaurant zincirlerinin alacakları önlemlerle kullanılan etlerde antibiyotik kalıntısının olmadığı güvenini sağlayıncaya kadar, tüketicilere bu restaurant zincirlerinde yemek yenmemesi çağrısında bulunuyoruz.

Eylemler Neden Küresel Olmak Zorunda?
Yüzyılın sonuna kadar antibiyotik direnci yüzünden ölümlerin milyonlara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Antibiyotik direnç AMR’nin en acil tipidir. Antibiyotiğe dirençli bakteriler ulusal sınırlardan on binlerce şekilde rahatça geçer. Antibiyotiklerin kullanımı antibiyotik direncini artırır. Bir ya da iki ülkede antibiyotiklerin kullanımını azaltmak bu küresel krizle mücadelede çok az şey yapar. Bu nedenle, antibiyotiklerin , rutin olarak hastalıkların önlenmesi ve kontrolü ile büyümeyi hızlandırmak için kullanımına izin verilmemelidir. Yalnızca, hastalanan hayvanları en bilinçli şekilde tedavi etmek amacıyla kullanılmalıdır. Doğru ve sürdürülebilir olan, hayvanların hastalanmaması için koruyucu hayvan sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesidir. Bu önlemler, tüm ülkelerde ve küresel olarak alınmalıdır. Ayrıca, bu konuda tüm Dünyada tüketici örgütleriyle diğer demokratik kitle örgütleri tarafından eylemler yapılarak sorun küresel olarak çözülmelidir.

2050’ye kadar antibiyotik direncine bağlı yıllık ölüm oranları tahmini:

Kuzey Amerika’da 317.000, Latin Amerika’da 392.000, Avrupa’da 390.000, Afrika’da 4.150.000, Avustralya’da 22.000, Asya’da 4.730.000.

Tüketici Hakları Derneği olarak Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanlığını göreve çağırıyoruz ve diyoruz ki;
Ulusal Antibiyotik Kalıntı İzleme Programı ile Ulusal Antibiyotik Direnci İzleme Programı acilen oluşturulsun
Gıdada, insanda, hayvanda, toprakta, suda, havada antibiyotiğe direnç kazanmış bakteri istemiyoruz.
İnsanlığın ve doğanın başbelası olan dirençli bakterileri hortlatan antibiyotik kullanımına son!..
Hayvanlarda antibiyotik kullanımına değil, koruyucu hayvan sağlık hizmetlerine ağırlık verilsin.
Antibiyotiksiz inek, antibiyotiksiz tavuk, antibiyotiksiz balık !..
İneklere, tavuklara, balıklara özgürlük !..
Gıdada antibiyotik kalıntısına son!..
Antibiyotiksiz hayvan, antibiyotiksiz gıda, sağlıklı gıda istiyoruz.
Antibiyotik dirençli bakteriyi hortlatan antibiyotik kalıntısına son!..
Antibiyotik kalıntılı gıda tüketmek istemiyoruz!..
Vücudumuzda antibiyotiğe direnç kazanmış bakteri istemiyoruz!..
Antibiyotiğe dirençli bakteri nedeniyle hastalanmak istemiyoruz!..
Antibiyotikleri gıdamızdan çekin!..
Basınımız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan
 

BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.cihan.com.tr/tr/antibiyotik-kullanimi-ilac-kullanimi-zararlari-tuketici-haklari-dernegi-2042263.htm

http://www.hurriyet.com.tr/tuketici-haklari-derneginden-tarim-bakanligina-cagri-antibiyotikleri-gidamizdan-cekin-40074453

http://kanalb.com.tr/haber.php?HaberNo=76671

http://beyazgazete.com/haber/2016/3/23/thd-den-antibiyotikleri-gidamizdan-cekin-kampanyasi-3185443.html

http://www.haberler.com/thd-antibiyotik-kullanima-karsi-bir-an-once-8288403-haberi/

http://www.gucluanadolugazetesi.com/haber/yerel-haberler/thd-antibiyotikleri-gidamizdan-cekin/6189.html

http://www.sondakika.com/haber/haber-thd-den-antibiyotikleri-gidamizdan-cekin-8288511/

http://www.bursamarmara.com/2016/03/23/thdden-antibiyotikleri-gidamizdan-cekin-kampanyasi/

http://www.ulusaltarim.com/4594/Antibiyotiklerden-Uzak-Durun

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/antibiyotik-kullanima-karsi-bir-an-once-harekete-gecilmeli_390712

http://www.ntv.com.tr/saglik/tarim-bakanligina-cagri-antibiyotikleri-gidamizdan-cekin,aKeNVLjmTUO1YtEUxBHNKA

http://www.presshaber.com/tuketici-haklari-dernegi-antibiyotikleri-gidamizdan-cekin-haber26788.html

https://www.carsambagazetesi.net/saglik/tuketici-haklari-dernegi-gidalarda-antibiyotik-istemiyoruz-h8960.html

http://www.nakithaber.com/T%C3%BCketici-Haklar%C4%B1-Derne%C4%9Fi-haberleri.htm

http://www.presshaber.com/tuketici-haklari-dernegi-antibiyotikleri-gidamizdan-cekin-haber26788.html

http://www.akhaber.com.tr/thdden-antibiyotikleri-gidamizdan-cekin-kampanyasi-82740h.htm

http://www.haberekspres.com.tr/saglik/bakanliga-cagri-antibiyotiksiz-et-istiyoruz-h87830.html

http://www.songundem.com/haber/19552579/

http://www.haber7.com/saglik/haber/1860175-bakanliga-cagri-antibiyotikleri-gidamizdan-cekin

http://radyoki.kocaeli.edu.tr/antibiyotik-kullanimi-hakkinda-halk-bilinclendirilmeli/

http://aktifmedya.com/2016/03/saglik/bakanliga_davet_antibiyotikleri_gidamizdan_cekin-22259.html

http://www.anindagazete.com/yalcin-bayer-28088.html

http://karnaval.com/yasam/antibiyotikleri-gidamizdan-cekin-19-463659-haber

http://www.referencement-express.biz/antibiyotikleri-gidamizdan-cekin.html

http://www.palo.com.tr/a/antibiyotik-kullan%C4%B1ma-kar%C5%9F%C4%B1-bir-an-%C3%B6nce-harekete-ge%C3%A7ilmeli-1288147

http://www.gazetehaberoku.org/haberler/tuketici-haklari-derneginden-tarim-bakanligina-cagri-antibiyotikleri-gidamizd-2d789d29

http://www.bursadabugun.com/galeri/haber/tavuk-balik-inek-antibiyotik-cagrisi-29156/1.html

http://sonhaberizle.com/son-haberler/haber-detaylari-tarim-bakanligina-antibiyotikleri-gidamizdan-cekin-cagrisi/

http://www.teknoport.com.tr/2016/03/23/antibiyotikleri-gidamizdan-cekin/

http://etkinlikgazetesi.com/Antibiyotik-kullanma-kar-bir-an-nce-harekete-geilmeli-599412.html

http://alemhaber.com/news/42560/antibiyotikleri-gidamizdan-cekin

http://www.haberyeri.net/news/293010/tarim-bakanligi-na-antibiyotikleri-gidamizdan-cekin-cagrisi

http://magazinbizden.com/thd-antibiyotik-kullanima-karsi-bir-an-once-harekete-gecilmeli/20883

http://www.konhaber.com/haber-thd_den_antibiyotikleri_gidamizdan_cekin_kampanyasi-509536.html

http://serihaber.net/saglik/gida-tarim-ve-hayvancilik-bakanligina-cagrida-bulunuldu-gidalardan-antibiyotikleri-cekin-h24783.html

http://www.milliirade.com.tr/thdden-antibiyotikleri-gidamizdan-cekin-kampanyasi-74772h.htm

http://www.samanyoluhaber.com/thd-antibiyotik-kullanima-karsi-bir-an-haberi/1246663/