Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

13.09.2015

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

DANIŞTAY KARARINA GÖRE, YERLEŞİM YERLERİNE BAZ İSTASYONLARI, TELEVİZYON VE RADYO VERİCİLERİNİN MONTAJI YAPILAMAYACAK!..

BAZ İSTASYONLARI İLE TELEVİZYON VE RADYO VERİCİLERİ İÇİN UYGULANAN ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİ LİMİT DEĞERLERİ İPTAL EDİLMİŞTİR.

YERLEŞİM YERLERİNE KURULAN TÜM BAZ İSTASYONLARI İLE TELEVİZYON VE RADYO VERİCİLERİ DANIŞTAY KARARINA VE İHTİYAT İLKESİNE AYKIRI DURUMDADIR.

YERLEŞİM YERLERİNE, EĞİTİM KURUMLARI VE ÇOCUK PARKLARININ YAKINLARINA KURULAN BAZ İSTASYONLARI İLE TELEVİZYON VE RADYO VERİCİLERİNİN TAMAMI KAÇAK HALE GELMİŞTİR.

DANIŞTAY KARARINA VE İHTİYAT İLKESİNE AYKIRI KURULAN TÜM BAZ İSTASYONLARI İLE TELEVİZYON VE RADYO VERİCİLERİNİN DERHAL MÜHÜRLENMESİ VE KALDIRILMASI GEREKMEKTEDİR.
 

Tüketici Hakları Derneği ile Çevre Mühendisleri Odası’nın açmış olduğu davada, Danıştay 13.Dairesi tarafından verilen karara göre, insanların ikamet ettiği yaşam alanlarına, eğitim kurumları ve çocuk parklarının çevresine baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin montajı yapılamayacaktır. Ayrıca, Danıştay 13.Dairesinin vermiş olduğu çok önemli bir karar ise baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerine ait Türkiye’de uygulanan elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin iptal edilmesidir. Diğer taraftan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından söz konusu baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerini kuran firmalara verilen güvenlik sertifikaları da Danıştay 13.Dairesince geçersiz kılınmıştır.

21.04.2011 tarih ve 27912 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” in iptaline ilişkin Tüketici Hakları Derneği ile Çevre Mühendisleri Odası 2011 tarihinde dava açmıştı. Açılan davada, Danıştay 13.Dairesi tarafından 22.05.2015 tarihinde Yönetmeliğin yukarıda açıkladığımız 4.maddesinin 1.fıkrasının (n) bendi, 6.maddesinin 2.fıkrası, 16.maddesinin tamamı ve geçici 1.maddesi ile birlikte 8.maddesinin 6.fıkrası ve 9.maddesinin 2.fıkrası iptal edilmiştir.

Uluslararası ilgili kuruluşlar tarafından elektromanyetik alan şiddeti konusunda yapılan değerlendirmelere göre, en küçük elektromanyetik alan şiddeti değerini dikkate alan ihtiyat ilkesi kuralına uyulmaktadır. AB ve dünyanın bir çok ülkesinde ihtiyat ilkesine çok önem verilmekte ve Türkiye’nin uyguladığı limit değerlerin (41 watt/metre) altmış sekizde birine (Avusturya – Salzburg’da uygulanan limit değer 0.6 watt/metre) kadar varan küçük değerlere inilmiştir.

Buna göre, Türkiye’de elektromanyetik alan şiddeti ile ilgili olarak uygulanması gereken limit değer, en azından bugünkü değerin onda birinden daha aşağıya indirilmelidir.

Danıştay 13.Dairesinin iptal kararı ile ihtiyat ilkesi dikkate alındığında, hem yerleşim yerlerine gelişigüzel monte edilen hem limit değerleri yüksek olan hem de güvenlik sertifikaları geçersiz hale getirilen tüm baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin varlığı hem Danıştay kararına hem de ihtiyat ilkesine aykırı bir duruma düşmüştür.

Danıştay’ın iptal kararına göre, çevre hukukunun temel ilkelerinden olan ihtiyat ilkesi dikkate alındığında; yerleşim yerlerine, okul öncesi eğitim ve temel eğitim kuruluşları ile çocuk parklarının yakınına montajı yapılan baz istasyonları, televizyon ve radyo vericilerinin tamamı kaçak hale gelmiştir.

Söz konusu baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin derhal mühürlenmesi ve kaldırılması gerekmektedir.

İlçe belediyeleri bu konuda yetkilidir. Tüketiciler ilgili belediyelere başvuruda bulunarak, yukarıda belirtildiği şekilde kaçak hale gelen baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin kaldırılmasını istesinler.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı
Mert GÜVENÇ
Çevre Mühendisleri Odası
Genel Başkanı

 

BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/367535/Danistay_dan__baz_istasyonlari_ile_TV_ve_radyo_vericileri__karari.html#

 http://www.milliyet.com.tr/ev-okul-ve-parklarin-etrafinda-gundem-2117064/

 http://www.radikal.com.tr/cevre/danistaydan_baz_istasyonlari_ile_tv_ve_radyo_vericileri_karari-1433333

 http://www.zaman.com.tr/ekonomi_yerlesim-yerlerine-baz-istasyonu-yapmak-artik-yasak_2316384.html

 http://www.meydangazetesi.com.tr/m/gundem/bu-bolgelere-baz-istasyonu-yapmak-artik-yasak-h29294.html

 http://www.mebpersonelleri.net/kamudan-haber/okul-park-ve-evlerin-etrafina-baz-istasyonu-yasak-h16024.html

 http://www.kamuhaber.com/ev-okul-ve-parklarin-etrafinda-baza-yasak-25756h.htm

 http://www.bugun.com.tr/danistaydan-kritik-karar-haberi/1831296

 http://www.arcaajans.com/haber/guncel/danistay-apos-dan-apos-baz-istasyonlari-ile-tv-ve-radyo-vericileri-apos-karari/106208/

 http://www.malatyaguncel.com/ev-okul-ve-parklarin-etrafinda-baza-yasak-346512h.htm

 http://www.haberler.com/danistay-park-ve-okul-yanina-baz-istasyonu-7690672-haberi/

 http://www.turkiyeegitim.com/ev-okul-ve-parklarin-etrafinda-baza-yasak-69052h.htm

 http://www.ajans34.com/guncel/danistay-dan-baz-istasyonlari-ile-tv-ve-radyo-vericileri-h129689.html

 http://www.songundem.com/haber/16783301/

 http://www.dinimizan.com/yerlesim-yerlerine-baz-istasyonu-yapmak-artik-yasak/

 http://www.sanalbasin.com/danistaydan-kritik-karar-10847953/

 http://ensonguncelhaber.com/haberler/TüketiciHaklarıDerneğiGenelBaşkanıTurhanÇakar.html

 http://www.kpsscafe.com.tr/turkiye/okul-cevresine-baz-istasyonlari-yasaklandi-h49150.html

 http://www.emedya.org/haber/danistaydan+baz+istasyonlari+ile+tv+ve+radyo+vericileri+karari+cevre+radikal+14595/

 http://www.bankahaber.com/danistay-park-ve-okul-yanina-baz-istasyonu-7690672-haberi/

 http://www.ogretmenleriz.com/guncel/ev-okul-ve-parklarin-etrafinda-baz-a-yasak-h149916.html

 http://www.kpss.web.tr/guncel/okul-cevresine-baz-istasyonu-ve-radyo-vericisi-yasagi-h91860.html

 http://www.ekonomifinans.com/zaman.php?haber=Yerleşimyerlerinebazistasyonuyapmakartıkyasak

 http://www.haberby.net/danistay-dan-baz-istasyonlari-ile-tv-ve-radyo-vericileri-1/

 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/danistay-dan-baz-istasyonlari-icin-kritik-karar-h74844.html

 http://www.burdurgazetesi.com.tr/haberler/manset-haberleri/16870-yerlesim-yerlerindeki-baz-istasyonlari-derhal-muhurlenmeli.html

 http://www.adanabarosu.org.tr/haberler/danistay-dan-baz-istasyonlari-ile-tv-ve-radyo-vericileri-karari.html

 http://www.kdzmeydangazetesi.com/h_6148/yasam-alanlarina-baz-istayonukurmak-yasak.html

 http://www.bolununsesi.com/icerik/haber.asp?id=32944

 http://www.gaziantepbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=64751

 http://www.samandaggazetesi.org/haber/haber_532_ciftci:baz-istasyonlari-kaldirilsin.html

 http://www.haberealite.com/Yasam-danistaydan-kritik-karar-376.html

 http://vehukuk.org/Content/Details/1566