Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

12.06.2015

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Milyonlarca Tüketici İcra Takibi Kıskacında!..

Özel Firmaların Aboneliklerle İlgili 6,5-7 Milyon Dolayındaki İcra Takip Dosyası 2015 Yılına Devredildi.

İcra Takip Dosyalarının 5,5-6 Milyon Dolayındaki Kısmı 3300TL’nin Altındaki Abonelik Borçlarıyla İlgili.

GSM Şirketleri tarafından Yapılan ve 2015 Yılına Devredilen İcra Takibindeki Dosya Sayısı 4,5-5 Milyon Dolayındadır.

Aboneliklerle İlgili 3300TL’nin Altındaki Borçlara İlişkin İcra Takip İşlemleri İçin Tüketiciler 1-2 Milyar TL Dolayında İcra Takip Gideri Ödemektedir.

GSM Şirketleri Yargıtay Kararına ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Uymamaktadır.

Yargıtay Kararına Göre, 3300TL’nin Altındaki Uyuşmazlıklarda İcra Takibi Yapılmadan veya Dava Açılmadan Önce Tüketici Hakem Heyetine Müracaat Edilmesi Zorunluluğu Getirilmiştir.

GSM Şirketleri İcra Dairelerini Rant Kapısı Haline Getirmiştir.

Tüketicilere 3300TL’nin Altındaki Borçları İçin Yapılan İlamsız İcra Takip İşlemine 7 Gün İçinde İtiraz Ederek, İcra Takip İşlemini Durdurmaları Çağrısında Bulunuyoruz.
 


Milyonlarca tüketici icra takibinde!.. Derneğimizce yapılan araştırmalara göre, 2014 yılından 2015 yılına devredilen ve özel firmalar tarafından icra takibi yapılan çeşitli aboneliklerle ilgili 6,5-7 milyon dolayında tüketici dosyası bulunmaktadır. Bu dosyaların %90 dolayındaki kısmını oluşturan 5,5-6 milyon dolayındaki ilamsız icra takibi dosyası ise 3300TL’nin altındaki aboneliklerle ilgili borçları olan tüketicileri ilgilendirmektedir.

Aboneliklerle ilgili olarak 3300TL’nin altında borçları olanlara ilişkin yapılan icra takip işleminin %80 dolayındaki kesimi yalnızca GSM şirketleri tarafından yürütülmektedir. Yani, GSM şirketleri tarafından yapılan ve 2015 yılına devredilen söz konusu icra takibindeki dosya sayısı ise 4,5-5 milyon dolayındadır.

Aboneliklerle ilgili icra takip işlemindeki dosyaların ağırlıklı kesimi 500TL ile 1500TL arasındaki abonelik borçlarına aittir. Aboneliklerle ilgili 250TL ve üzerindeki borçlara ilişkin yapılan icra takip işlemi nedeniyle alınan avukatlık gideri, başvuru harcı, dosya masrafı ve tebligat gideri en az 300Tl dolayındadır. 250TL ve altındaki abonelik borçlarına ilişkin yapılan icra takip işlemi nedeniyle alınan avukatlık gideri, başvuru harcı, dosya masrafı ve tebligat gideri ise 150Tl-200Tl arasındadır.

Aboneliklerle ilgili 3300TL’nin altındaki borçlara ilişkin 5,5-6 milyon dolayındaki icra takibi yapılan dosyaların icra takip gideri 1-2 milyar TL arasındadır.

Özellikle de, GSM şirketleri tarafından icra takibi yapılan tüketicilere, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa’ya göre, icra takip işlemi başlatmadan önce borcun ödenmesi için ön uyarıda (muacceliyet uyarısı) bulunulması gerektiği halde, bu uyarı yapılmamaktadır. İcra daireleri, GSM şirketleri tarafından rant kapısı haline getirilmiştir.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 18.03.2015 tarih ve 2015/8738 nolu kararına göre, 3300TL’nin altındaki uyuşmazlıklar için icra takibi yapılmadan veya dava açılmadan önce tüketici hakem heyetine müracaat edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, GSM şirketleri başta olmak üzere, şirketler tarafından Yargıtay Kararına ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna uyulmamaktadır.

Tüketicilere şu uyarıda bulunuyoruz: Yargıtay Kararına aykırı olarak, 3300TL’nin altındaki bir borcunuzdan dolayı hakkınızda şirketler tarafından yapılan icra takibi işlemine ilgili icra dairesinde 7 gün içinde itiraz ederek, ilamsız icra takip işlemini durdurunuz.

Firmalara şu uyarıda bulunuyoruz: Yargıtay Kararı ile birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun gereklerini yerine getiriniz. Tüketici haklarına saygılı olunuz.

Hükümete şu öneride bulunuyoruz: Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin Kararına uygun bir yasal düzenleme yaparak, firmaların tüketicileri mağdur etmelerinin önüne geçilmesini sağlayınız.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

http://www.milliyet.com.tr/-cep-te-5-milyon-fatura-icralik-/ekonomi/detay/2073220/default.htm

http://www.bugun.com.tr/son-dakika/thd-icra-daireleri-gsm--haberi/1689918

http://www.ulusalkanal.com.tr/ekonomi/tuketici-haklari-dernegi-nden-milyonlarca-tuketiciye-uyari-h63397.html

http://www.ajans34.com/v2/ekonomi/thd-icra-daireleri-gsm-sirketlerinin-rant-kapisi-h721597.html

http://www.habergalerisi.com/haber/thd-icra-daireleri-gsm-sirketlerinin-rant-kapisi-haline-gelmistir-1852264.html

http://www.songundem.com/haber/15271415/

http://www.sondakika.com/haber/haber-thd-icra-daireleri-gsm-sirketlerinin-rant-kapisi-7410484/

http://www.karar.com/ekonomi-haberleri/7-milyon-tuketiciye-icra-takibi

http://www.gucluanadolugazetesi.com/haber/ekonomi/gsmde-her-yol-saibeye-cikiyor/3182.html

http://www.bursatv.com.tr/thd-genel-baskani-cakar/

http://www.memleket.com.tr/thd-genel-baskani-cakar-662144h.htm

http://www.kobihaberci.com/milyonlarca-tuketici-icra-takibi-kiskacinda/

http://www.f5haber.com/emlak-eki/cepte-sok-eden-rakam-haberi-5357079/

http://www.arcaajans.com/haber/guncel/thd-icra-daireleri-gsm-sirketlerinin-rant-kapisi-haline-gelmistir/929921/

http://www.netmedya.com/?sayfa=haber&id=7411626