Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

02.06.2015

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

İŞTE TÜRKİYE’DEKİ GELİR ADALETİNİN MEVDUAT YÜZÜ!..

BANKALARDA MEVDUAT HESABI OLANLARIN BİNDE BEŞİ TASARRUF MEVDUATININ YÜZDE 61.18’İNE SAHİP
 
BANKALARDA MEVDUAT HESABI OLANLARIN YÜZDE 1.8’İ TASARRUF MEVDUATININ YÜZDE 84.25’İNE SAHİP

MEVDUAT HESABI OLANLARIN YÜZDE 4.46’SI TASARRUF MEVDUATININ YÜZDE 95.43’ÜNE SAHİP

BANKALARDA MEVDUAT HESABI OLANLARIN YÜZDE 95.54’Ü TOPLAM TASARRUF MEVDUATININ YALNIZCA YÜZDE 4.57’SİNE SAHİP
 

Bankalardaki toplam tasarruf mevduatı 31.12.2013 tarihi itibariyle üçyüzotuzmilyardokuzseksenaltımilyon (330.986.000.000) TL’dir. Bankalardaki toplam tasarruf mevduatı hesap sayısı ise yüzyirmiüçmilyonbeşyüzelliüçbindokuzyirmibir’dir (123.553.921).

Bankalardaki yüzbinTL’nin (100.000TL) üzerindeki tasarruf mevduatı tutarı toplam olarak ikiyüzikimilyardörtyüzseksensekizmilyon ( 202.488.000.000) TL’dir.

Bankalardaki yüzbinTL’nin üzerindeki tasarruf mevduatı hesap sayısı 621.582’dir.

Bankalarda 25 bin TL ile 100 bin TL arasındaki toplam tasarruf mevduatı tutarı yetmişaltımilyarüçyüzyetmişsekizmilyon (76.378.000.000)TL’dir. Bu miktarın ait olduğu tasarruf mevduat hesap sayısı birmilyonbeşyüzyetmişaltıbinaltıyüzseksen’dir ( 1.576.680).

Bankalarda 5 bin TL ile 25 bin TL arasındaki toplam tasarruf mevduatı tutarı otuzaltımilyardokuzdoksandörtmilyon ( 36.994.000.000) TL’dir. Bu miktarın ait olduğu tasarruf mevduatı hesap sayısı üçmilyonüçyüzonaltıbinikiyüzdoksandört’dür ( 3.316.294).

Türkiye’deki kamu, özel ve yabancı sermayeli bankalardaki mevduat hesabı olanların binde beşi toplam tasarruf mevduatının yüzde 61.18’ine sahiptir. Bankalarda mevduat hesabı olanların yüzde 1.8’i toplam tasarruf mevduatının yüzde 84.25’ine sahiptir. Bankalarda mevduat hesabı olanların yüzde 4.46’sı toplam tasarruf mevduatının yüzde 95.43’üne sahiptir. Bankalardaki mevduat hesabı olanların yüzde 95.54’ü ise toplam tasarruf mevduatının yalnızca yüzde 4.57’sine sahiptir.

İşte Türkiye’deki gelir adaletinin mevduat yüzü!..

Halkımıza duyurulur. Vatana, millete hayırlı olsun!..

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.