Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

19.03.2015


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

KAYIP-KAÇAĞI YASAL GÜVENCEYE ALACAK TASARI KOMİSYONDA KABUL EDİLEREK, TÜKETİCİLERİN İPİ ÇEKİLDİ!..

TÜKETİCİLER AÇIKÇA KÜMESTEKİ KAZ YERİNE KONULDU!..

  ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNE BÜYÜK OLANAKLAR TANINDI.

ADALET VE HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞI, ANAYASA, YASALAR , YARGI KARARI VE TÜKETİCİ HAKLARI AYAKLAR ALTINA ALINDI.
 

Elektrikten alınan kayıp-kaçak bedelinin yasal güvenceye bağlanması konusunda Hükümet tarafından hazırlanan Yasa Tasarısı T.B.M.M. Sanayi ve Ticaret Komisyonunda AKP Milletvekilleri tarafından kabul edildi.

Komisyondaki tartışmalarda muhalefet partilerinin temsilcileri ile tüketici örgütleri temsilcilerinin hiçbir itirazı ve önerisi kabul görmedi. AKP milletvekilleri tasarının kabul edilmesi konusunda çok kararlıydılar. Tasarının Komisyonda AKP milletvekilleri tarafından kabul edilmesi ile açıkça tüketicilerin ipi çekilmiş oldu.

Tasarının kabulü ile kayıp-kaçak bedellerinin yanı sıra sayaç okuma bedeli, kesme bağlama bedeli ve daha bir çok unsurun maliyetlere eklenmesi konusunda elektrik dağıtım şirketlerine yeni haklar tanındı.

Örneğin, dağıtım tarifeleri adı altında; dağıtım sistemi işletim maliyeti, teknik ve teknik olmayan kayıp maliyeti ( kayıp-kaçak), kesme bağlama hizmet maliyeti, sayaç okuma maliyeti, reaktif enerji maliyeti gibi dağıtım faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet ve hizmet bedelleri tüketicilere fatura edilecek. Perakende satış tarifeleri adı altında; aktif enerji maliyeti, faturalama ve müşteri hizmetleri maliyeti, perakende satış hizmeti maliyeti gibi perakende satış faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet hizmet bedelleri tüketicilere fatura edilecek. Özellikle de, perakende satış tarifeleri adı altında alınacak ve maliyetlere eklenecek unsurlarda şirketlere önemli ayrıcalıklar ve esnekliler getiriliyor. Firmalar bir çok şeyi maliyet unsuru adı altında perakende satış tarifelerine ekleyebilecek. Komisyonda kabul edilen Tasarı’daki maliyet anlayışı tüketici haklarına, adalet ve hukuk anlayışına baştan sona aykırı bir maliyet anlayışıdır.

Kabul edilen Tasarı’da, tüketicilerin kayıp-kaçak bedelleri ile diğer ücretler hakkında tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinin yetkileri sınırlandırılmış, tüketicilerin haklarını aramasının önüne engel konulmuştur. Diğer taraftan, Tasarı, eğer yasalaşırsa, geriye doğru işletilerek haklarını aramış olan tüketicilere ödenmiş olan kayıp-kaçak bedelleri ile mahkemelerdeki tüm şirket giderleri dağıtım şirketlerince tüketicilere fatura edilecektir. Öte yandan, Tasarı’nın yasalaşması durumunda, tüketicilerin daha önce açmış oldukları davalar, her türlü ilamsız icra takibi ve başvurular geçersiz hale gelecek ve düşecektir.

Tasarı, Anayasa’nın 2., 5. ve 138.maddelerine, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’ya, Borçlar Yasasına, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararına, adalet ve hukuk devleti anlayışına, tüketici haklarına, kamu yararına, vicdana aykırıdır. Tasarının Komisyonda kabul edilmesiyle, açıkça Anayasa, yasalar, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı, adalet ve hukuk devleti anlayışı, tüketici hakları, kamu yararı ayaklar altına alınmıştır.

Elektrik dağıtım şirketlerine çok büyük imtiyazlar tanınmış, tüketicilerin ise hak arama özgürlükleri ellerinden alınmış ve kümesteki kaz yerine konulmuşlardır.İşte elektrik dağıtımında özelleştirmenin sonucu!.. Ne hukuk devleti ve adalet anlayışına, ne yasalara ve yargı kararlarına ne de tüketici haklarına saygı kaldı!..

Tüm tüketiciler adına bu durumu protesto ediyor ve kınıyoruz. Bu konuda AKP milletvekillerini vicdanlı olmaya, hukuka ve adalete, yasalara, yargı kararlarına ve tüketici haklarına saygılı olmaya çağırıyoruz.

Tüm tüketicilere ve halkımıza çağrıda buluyoruz:
Çalmadığınız ve sorumlusu olmadığınız kayıp-kaçak bedellerini ödememek için haklarınıza sahip çıkmaya, sessiz kalmamaya ve Tüketici Hakları Derneğinin mücadelesine katılmaya ve destek vermeye çağırıyoruz.

Son olarak diyoruz ki;

• Kayıp-kaçak vurgununa hayır!..

• Kayıp-kaçak’ta yolunacak kaz olmayacağız!..

• İşte özelleştirme, işte soygun!..

• Hukuk Devletine, yargı kararına ve tüketici haklarına saygı istiyoruz.

• Hak arama özgürlüğümüz engellenemez.


Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan
 

BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI
 

http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/33-milyar-komisyonda-uctu-776492/

http://www.bugun.com.tr/son-dakika/kayip-kacak-bedeli-ile-ilgili--haberi/1547112

http://www.zaman.com.tr/ekonomi_kayip-kacak-bedeliyle-ilgili-tasari-tuketici-haklarina-ve-vicdana-aykiri_2284369.html

http://www.milligazete.com.tr/haber/Kayipkacak_yasallasiyor/356399

http://www.kanalb.com.tr/haber.php?HaberNo=63984

http://www.sondevir.com/sondakikahaberleri/305059/thd-baskani-cakar.html

http://ekonomik-cozum.com.tr/kayip-kacak-bedeli-ile-ilgili-tasari-tuketici-haklarina-vicdana-aykiri/

http://www.kent34.com.tr/kayip-kacak-bedeli-ile-ilgili-tasari-tuketici-haklarina-vicdana-aykiri/33783/

http://www.ajans34.com/guncel/thd-baskani-cakar-h566850.html

http://www.belge.com.tr/haber-204003-3-thd_baskani_cakar.html

http://www.arcaajans.com/haber/guncel/apos-kayip-kacak-bedeli-ile-ilgili-tasari-son-kullanici-haklarina-vicdana-aykiri-apos/755475/

http://www.e-taraftar.com/magazin/kayipkacak-bedeliyle-alakali-tasari-son-kullanici-haklarina-ve-vicdana-aykiri-h133089.html

http://beyazgazete.com/haber/2015/3/19/thd-baskani-cakar-aciklamasi-2597524.html

http://www.bukobi.com/kayip-kacak-bedeli-ile-ilgili-tasari-tuketici-haklarina-vicdana-aykiri/

http://www.aktifmedya.com/gundem/vicdansizligin-resmi-h437903.html

http://www.anadoludabugun.com.tr/milyonlarca-elektrik-abonesine-kotu-haber-107325h.htm


Video

http://www.haberler.com/thd-baskani-cakar-7094064-haberi/

http://www.ulusalkanal.com.tr/yurt/elektrik-abonelerine-kotu-haber-h53537.html

http://www.dailymotion.com/video/x2jytke