Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

09.03.2015

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

SON BİR YILLIK GIDA ENFLASYONU REKOR DÜZEYDE!..

12 YIL BOYUNCA GIDA ENFLASYONUNDA BÖYLE BİR ARTIŞ GÖRÜLMEMİŞTİR.

68 TEMEL GIDA MADDESİNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA GÜCÜ DÜŞTÜ.

TÜİK RAKAMLARINA GÖRE 14 MİLYON, TÜRK-İŞ RAKAMLARINA GÖRE İSE 54 MİLYON DOLAYINDA TÜKETİCİ AÇLIK SINIRINDA YAŞAMAKTADIR.

TÜKETİCİLER, GIDA HARCAMALARINDAN KESİP DİĞER ZORUNLU GİDERLERE HARCAMA YAPMAK ZORUNDA KALDIKLARI İÇİN BESLENEMEYİP HASTALANMAKTADIRLAR.

“SAĞLIKLI VE YETERLİ GIDAYA ERİŞİM” EVRENSEL TÜKETİCİ HAKKIDIR.

15 MART DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ YAKLAŞIRKEN SAĞLIKLI VE YETERLİ GIDAYA ERİŞİM SORUNU HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR.
 

Şubat 2014 sonu ile Şubat 2015 sonu itibariyle, bir yıllık dönemde tüketicinin gıda enflasyonu rekor düzeyde artış göstermiştir. Bu dönemde, çalışan memurlar ve memur emeklileri ile emekli öğretmen ve emekli işçilerin 68 temel gıda maddesinde, çalışan asgari ücretli işçinin ise 54 temel gıda maddesinde satın alma güçleri düşmüş ve yoksullaşmışlardır.

Gıda enflasyonunda son bir yıl itibariyle artış oranı TÜİK’e göre yüzde 13.7, Türk-İş’e göre ise yüzde 15.67 olmuştur. TÜİK’e göre, son oniki aylık normal tüketici enflasyonu oranı yüzde 7.55’dir. Görülüyor ki, gıda enflasyonu normal enflasyonun iki katı artmıştır. Son 12 (oniki) yıl boyunca gıda enflasyonunda böyle bir artış görülmemiştir. Bu bir rekordur.

TÜİK’in açlık sınırı rakamına göre, Türkiye’de 14 milyon dolayında kişi açlık sınırında yaşamaktadır. Türk-İş’in açlık sınırı rakamına göre ise, Türkiye’de 54 milyon dolayında kişi açlık sınırında yaşamaktadır. Tüketiciler, zorunlu harcamaları olan kira, elektrik, yakıt, su, ulaşım ve okul masraflarını gıda harcamalarından keserek karşılamak zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle de dar gelirli yoksul tüketiciler yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenemedikleri için çeşitli hastalıklara yakalanmaktadırlar.

Bu yıl, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Gününün konusu olan “Sağlıklı ve Yeterli Gıdaya Erişim” konusu kapsamındaki bu açıklamamız ile Hükümete, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ve diğer tüm yetkililere çağrıda bulunuyoruz: “Sağlıklı ve Yeterli Gıdaya Erişim” evrensel bir tüketici hakkıdır. Tüketicilerin bu hakkına saygılı olunuz ve gereğini yerine getiriniz. Belli bir azınlık ile emperyalist gıda ve tarım tekellerinin lehine olan, ancak, halkımızın ve ülkemizin aleyhinde olan yanlış gıda ve tarım politikalarını terk ediniz. Azınlığın çıkarları uğruna halkımızı açlık sınırının altında bırakmaya ve sağlıksız gıda tüketmek zorunda bırakmaya hakkınız yoktur. Halkımızın ve ülkemizin yararına olan doğru ve sağlıklı gıda ve tarım politikalarını bir an önce uygulamaya koyunuz.
 

DERNEĞİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Derneğimizin de üyesi olduğu Uluslararası Tüketici Örgütü, bu yıl 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü nedeniyle, “Sağlıklı ve Yeterli Gıdaya Erişim” konusunu gündemine almıştır. Konuyla ilgili olarak, tüm Dünyada tüketici örgütleri tarafından çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Ülkemizde de Derneğimiz tarafından 12-20 Mart günlerinde Kızılay AVM önünde kurulacak standa ve stant önünde aşağıdaki etkinlikler yapılacaktır.

1) “Sağlıklı ve Yeterli Gıdaya Erişim” konusu hakkında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte, özellikle de çocukların ve kadınların sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmesini ön plana alan, ilgili ve yetkililere mesaj veren broşür dağıtılacaktır.

2) Tüketicilere mesaj veren afişler sergilenecektir.

3) Stant önünde aşağıdaki konularda basın açıklamaları yapılacaktır.

a) Türkiye’de yanlış tarım ve gıda politikalarının sağlıklı ve yeterli gıdaya erişim açısından tüketicilere nasıl yansıdığı

b) Ekolojik tarımın, küçük üreticilerin ve aile çiftçiliğinin desteklenmesi ile kırsal kalkınmanın önemi ve alınması gerekli önlemler

c) Hazır gıdaların neden olduğu sağlık sorunları ve okul kantinlerinin mevcut durumu ile gıda reklamları ve çocukların reklamlarda araç olarak kullanılmasının çocuklar üzerindeki etkisi

4) “Sağlık ve Yeterlilik Açısından Tarımsal Ürün ve Gıda Üretim Politikaları” konulu PANEL ile “Sağlıklı, Yeterli ve Dengeli Beslenme” konulu Panel’den oluşan bir Sempozyum düzenlenecektir.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan


Ekler:

TÜİK İstatistiklerine göre, gıda maddelerinin 2014 Yılı Şubat Ayı ile 2015 Yılı Şubat Ayı fiyat karşılaştırmaları ve fiyat artış oranları tablosu

Asgari ücretli bir işçi ve emekli bir işçi ile emekli bir memur ve emekli bir öğretmenin 2014 yılı Şubat Ayı ile 2015 yılı Şubat Ayı net maaş tablosu

Asgari ücretle çalışan işçi, emekli işçi, emekli memur ve emekli öğretmenin net maaşları ile 2014 Yılı Şubat Ayı ve 2015 Yılı Şubat Ayında alabilecekleri gıda miktarlarının karşılaştırılması (kg, adet) tablosu

 

BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

http://t24.com.tr/haber/54-milyon-tuketici-aclik-sinirinda,289856

http://www.milligazete.com.tr/haber/Iste_gercek_Enflasyon/355250

http://www.evrensel.net/haber/107268/asgari-ucretlinin-54-temel-gida-maddesinde-satin-alma-gucleri-dustu

http://ekonomi.haber7.com/gundem-veriler/haber/1316055-gida-enflasyonunda-12-yilin-rekoru

http://www.olay.com.tr/ekonomi/artis/54981/

http://www.zaman.com.tr/ekonomi_asgari-ucretlinin-54-temel-gida-maddesinde-satin-alma-gucu-dustu_2282441.html

http://www.kanalb.com.tr/haber.php?HaberNo=63553

http://www.ajans34.com/ekonomi/asgari-ucretli-ucretlinin-54-ana-gida-maddesinde-h546522.html

http://www.gazeteyenigun.com.tr/ekonomi/gida-enflasyonunda-12-yilin-rekoru-132993.html

http://www.arcaajans.com/haber/guncel/asgari-ucretli-ucretlinin-54-esas-gida-maddesinde-satin-alma-gucleri-fena-dustu/733923/