Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

11.02.2015

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

SON BİR YILDA TÜKETİCİNİN GIDA ENFLASYONU PATLADI!..

TÜRKİYE’DE GIDA ALTIN DEĞERİNDE!..

ALTMIŞTAN FAZLA GIDA MADDESİNDE TÜKETİCİNİN SATIN ALMA GÜCÜ DÜŞTÜ VE YOKSULLAŞTI!..

DÜNYADA GIDA FİYATLARI DÜŞÜYOR, TÜRKİYE’DE YÜKSELİYOR!..

İŞTE HALKIN GERÇEK ENFLASYONU: 62 GIDA MADDESİ DAHİL  80 TEMEL MAL VE HİZMETTE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA GÜÇLERİ DÜŞTÜ VE YOKSULLAŞTI!..

TÜİK RAKKAMLARINA GÖRE 14 MİLYON DOLAYINDA TÜKETİCİ, TÜRK-İŞ RAKKAMLARINA GÖRE 54 MİLYON DOLAYINDA TÜKETİCİ AÇLIK SINIRINDA YAŞAMAKTADIR!..
 

Ocak 2014 sonu ile Ocak 2015 sonu arasındaki son bir yıllık dönemde tüketicinin gıda enflasyonu patladı!.. Bu dönemde emekli işçinin, çalışan memurun, emekli memur ve emekli öğretmenin 62 gıda maddesinde, çalışan asgari ücretli işçinin ise 46 gıda maddesinde satın alma güçleri düşmüş ve yoksullaşmışlardır.

Ne acıdır ki, dünyanın en zengin biyoçeşitliliğine sahip bir ülke olmamıza rağmen, dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye’de yükselmektedir. “Türkiye’de gıda, artık, altın değerindedir” desek yanlış olmaz.

Gıda maddeleri dışında tüketicilerin satın almak ve kullanmak zorunda olduğu 18 temel mal ve hizmette de satın alma güçleri düşmüştür.

Son bir yılda, 62 gıda maddesi dahil olmak üzere, 80 çeşit temel mal ve hizmetteki fiyat artışları, çalışan memurlar ile emekli memur, emekli öğretmen ve emekli işçilerin 2015 yılının birinci altı aylık dönemdeki maaş artışlarının çok üzerinde gerçekleşmiştir. Böylece, 62 gıda maddesi ile birlikte, tüketicilerin satın almak ve kullanmak zorunda olduğu 18 temel ve mal ve hizmet dahil olmak üzere, 80 temel mal ve hizmette satın alma güçleri düştü ve yoksullaştı.
 

Ocak 2014 sonu ile Ocak 2015 sonu arasındaki dönemde, 26 gıda maddesinin fiyatı yüzde on ile yüzde onbeş oranları arasında artmıştır. Dokuz çeşit gıda maddesinin fiyat artış oranı ise yüzde onbeş ile yüzde yirmi arasında olmuştur. Onbeş gıda maddesinin fiyatı yüzde yirmi ile yüzde otuz arasında artmıştır. Sekiz gıda maddesinin fiyatı yüzde otuz ile yüzde yüz oranları arasında artmış, bir gıda maddesinin fiyatı ise yüzde yüzün üzerinde artmıştır. Onsekiz temel mal ve hizmette fiyat artış oranı ise, yüzde 9.2 ile yüzde 28.3 arasında gerçekleşmiştir.

Ocak 2015’de çalışan asgari ücretlinin maaşı yüzde 12.18 oranında artmış, emekli işçinin maaşı ise yüzde 8.16 oranında artmıştır. Tüm çalışan memurlar ile emekli memurlar ve emekli öğretmenlerin maaşları ise yüzde 3 oranında artmıştır.

TÜİK’in eşdeğer hane halkı kullanılabilir gelir istatistiklerini dikkate aldığımızda; TÜİK’in açlık sınırı rakamına göre, Türkiye’de 14 milyon dolayında kişi açlık sınırında yaşamaktadır. Türk-iş’in açlık sınırı rakamına göre ise, Türkiye’de 54 milyon dolayında kişi açlık sınırında yaşamaktadır.

Tüketici Hakları Derneği ve tüketiciler olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Hükümete sesleniyoruz: Bir an önce yanlış gıda ve tarım politikalarını terk ediniz. Belli bir azınlığın ve gıda emperyalizminin çıkarı uğruna hiçbir kişiyi açlık sınırının altında bırakmaya hakkınız yoktur.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan


Ekler:

TÜİK İstatistiklerine göre, gıda maddelerinin 2014 Yılı Ocak Ayı ile 2015 Yılı Ocak Ayı fiyat karşılaştırmaları ve fiyat artış oranları tablosu

Asgari ücretli bir işçi ve emekli bir işçi ile emekli bir memur ve emekli bir öğretmenin 2014 yılı Ocak Ayı ile 2015 yılı Ocak Ayı net maaş tablosu

Asgari ücretle çalışan işçi, emekli işçi, emekli memur ve emekli öğretmenin net maaşları ile 2014 Yılı Ocak Ayı ve 2015 Yılı Ocak Ayında alabilecekleri gıda miktarlarının karşılaştırılması (kg, adet) tablosu

TÜİK İstatistiklerine göre, çeşitli temel tüketim mallarının ve temel hizmetlerin 2014 Yılı Ocak Ayı ile 2015 Yılı Ocak Ayı fiyat karşılaştırmaları ve fiyat artış oranları Tablosu

 

BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

http://www.bugun.com.tr/son-dakika/tuketici-haklari-dernegi-altin--haberi/1485606

http://www.gercekgundem.com/ekonomi/103795/tuketicinin-gida-enflasyonu-patladi

http://www.zaman.com.tr/ekonomi_tuketicinin-gida-enflasyonu-son-bir-yilda-patladi_2277153.html

http://www.haberler.com/tuketici-haklari-dernegi-altin-kutusunda-gida-6956034-haberi/

http://tr.ulak.cihan.com.tr/video/Tuketici-Haklari-Dernegi-altin-kutusunda-gida-dagitti_3024-CHMTY3MzAyNC8wLy80

http://ekonomi.millet.com.tr/vatandasin-enflasyonu-yuzde-20ye-ulasti-haberi/1266953

http://www.aktifhaber.com/vatandasin-enflasyonu-yuzde-20ye-ullasti-1121311h.htm

http://www.aktifhaber.com/vatandasin-enflasyonu-yuzde-20ye-ullasti-1121311h.htm

http://kanalb.com.tr/haber.php?HaberNo=62546

http://www.gucluanadolugazetesi.com/haber/ekonomi/gida-da-ki-enflasyonun-tuketicinin-gercek-enflasyonudur/2014.html

http://www.tekgida.org.tr/Bildiri-Ve-Haberler/Basin-Bildirileri-Ve-Haberler

http://www.tekgida.org.tr/Oku/10280/Gida-Enflasyonu-Patladi

http://www.evrensel.net/haber/97329/gida-enflasyonu-yoksullugu-artiriyor

http://www.ankaajansi.com.tr/kategori/ekonomi-haberleri

http://www.exhaber.net/Haber/1/1287/tuketicinin-gida-enflasyonu-son-bir-yilda-patladi.aspx

http://www.ajans34.com/v2/ekonomi/vatandasin-alim-gucu-azaldi-h498862.html

http://www.teknokopat.com/ekonomi-23/tuketici-haklari-dernegi-tuketicinin-enflasyonu-patladi-8827.html