Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

15.01.2015

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Başkent Doğalgazın sayaç vurgunu.

Kartlı - ön ödemeli doğalgaz sayaçları 406 TL karşılığında zorla değiştiriliyor.

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. yasalara aykırı işlem yapıyor.

Tüketicilerin hem sayaç değişimi için ödemiş oldukları parayı hem de sökülen sayacı ile eşdeğer olan kartlı bir sayacın takılmasını isteme hakları vardır.

Tüketici Hakları Derneği, haklarını arayan doğalgaz abonelerine yardımcı olacaktır.
 

Başkent Doğalgazın özelleştirilmesiyle birlikte yeni bir sayaç vurgunu başlatılmıştır. Başkent Doğalgazın dokuzyüzbinden fazla kartlı-ön ödemeli doğalgaz sayacı kullanan abonesi mevcuttur. Söz konusu kartlı-ön ödemeli doğalgaz sayaçları, ekran görüntüsünün olmaması, arızalanması, ekonomik ömrünü tamamlaması, aboneliğin devir işlemi ve pilin bitmesi gibi çeşitli gerekçeler gösterilerek güvence bedeli adı altında 406 TL karşılığında mekanik sayaçla değiştirilmektedir.

Başkent Doğalgazın özelleşmeden önce tüketicilere 300 dolar karşılığında satmış olduğu kartlı sayacın özelleştikten sonra 406TL karşılığında mekanik sayaçla değiştirilmesi tüketicilerin çok açık bir şekilde ikinci kez soyulması demektir.

Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 40.maddesine göre, tüketicilerin onay ve rızası olmadan, mekanik sayacın ön ödemeli sayaçla, ön ödemeli sayacın mekanik sayaçla değiştirilmesi konusunda abonelere hiçbir şekilde zorlamada bulunulamaz. Diğer taraftan, Başkent Doğalgaz A.Ş.’nin bu uygulaması, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 5.maddesinin 4.fıkrası ile 13.maddesine açıkça aykırıdır. Ayrıca, bu uygulama Türk Medeni Kanununun 2.maddesinde yer alan dürüstlük kuralıyla da bağdaşmamaktadır.

Bu şekilde haksızlığa uğrayan ve mağdur edilen bir tüketicinin başvurusunda, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin güvence bedeli olarak aldığı 406TL’nin Sincan Tüketici Hakem Heyeti tarafından 23.07.2014 tarihinde tüketiciye iade edilmesine karar verilmiştir. Sincan Tüketici Hakem Heyetinin kararına karşı Başkent Doğalgaz A.Ş.’nin açmış olduğu itiraz davası ise Ankara Batı 6.Tüketici Mahkemesi tarafından 18.12.2014 tarihinde reddedilmiştir.

Kendi rızası ve onayı alınmadan kartlı-ön ödemeli doğalgaz sayaçları mekanik sayaçla değiştirilen abonelere haklarını arama çağrısında bulunuyoruz. Abonelerin güvence bedeli olarak ödemiş oldukları parayı geri almak ve konutuna takılan faturalı sayacın sökülüp yerine eski sayacı ile eşdeğer bir kartlı sayacın takılmasını isteme hakkı vardır.

Haklarını arayan tüketicilere Tüketici Hakları Derneği yardımcı olacaktır. Tüketiciler, haklarını aramak üzere Derneğimize başvuruda bulunarak gerekli bilgi ve hukuksal destek ile birlikte örnek hakem heyeti ve mahkeme kararını isteyebilirler.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan