Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

07.01.2015

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

KAYIP-KAÇAĞI YASAL GÜVENCEYE ALACAK YASA TASARISINA KARŞI KAMPANYA!..

TÜRKİYE BÖYLE BİR HUKUK REZALETİ GÖRMEDİ!..

KAYIP-KAÇAĞA GÜVENCE İÇİN TÜKETİCİLERİN YARGI HAKKI ELLERİNDEN ALINACAK, HAK ARAMALARI ENGELLENECEK.

KAYIP-KAÇAĞA GÜVENCE İÇİN YASAL, İDARİ VE EKONOMİK FAŞİZM UYGULANMAK İSTENİYOR.

DÜZENLENECEK YASA İLE DÜRÜST TÜKETİCİLER CEZALANDIRILACAK, ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ ÖDÜLLENDİRİLECEK.

BAKANLARA, BAŞBAKANA VE MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP GÖNDERME KAMPANYASI
 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun, dürüst tüketicilerden tahsil edilemez dediği, hukuk devleti ve adalet anlayışına aykırı bulduğu kayıp-kaçak bedelinin güvence altına alınmasını sağlamak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bir Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

Tasarıda ayrıca, teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler ile kesme-bağlama maliyeti, sayaç okuma maliyeti gibi maliyetler de yasal güvence altına alınarak tüketicilere yansıtılacak.

Tasarıyla 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17.maddesine eklenen fıkrada şöyle denilmektedir:

Kurul kararları yürürlükte olduğu müddetçe, kararlar uyarınca kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince yapılan uygulamalar, maddi hatalar hariç düzenleyici işlemin iptalinden bağımsız olarak dava konusu edilemez ve Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edilemez.

Söz konusu bedeller ile ilgili mahkeme ve tüketici hakem heyeti kararına istinaden dağıtım şirketleri ya da görevli tedarik şirketleri tarafından yapılan iadeler ve mahkeme kararında yer alan giderler tarifeler yoluyla karşılanır.

Bilim insanlarının da belirttiği gibi, yasal düzenleme tamamen Anayasa’ya aykırıdır. Bu Tasarı ile hukuk devleti ve adalet anlayışı ayaklar altına alınmaktadır. Tasarı baştan sona Türkiye’nin de altına imza attığı evrensel tüketici haklarına aykırıdır. Kamu yararına aykırıdır.

Bu düzenlemeye göre, kayıp-kaçağa güvence sağlamak için tüketicilerin yargı hakkı ellerinden alınacak, hak aramaları engellenecek. Türkiye, bugüne kadar, böyle bir hukuk rezaleti görmemiştir. Bu Tasarı ile kayıp-kaçağa güvence sağlamak için yasal, idari ve ekonomik faşizm uygulanmak isteniyor.

Diğer taraftan, Tasarıya eklenen geçici bir madde ile devam eden davalar da geçersiz kılınacak. Bu geçici maddeyle, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular, tüketici mahkemeleri ile icra müdürlüklerinde devam eden her türlü icra takibi, dava ve başvurular da düşecek.

Tasarı ile dürüst elektrik tüketicileri çalmadıkları, kullanmadıkları kaçak elektrik ile sorumlusu olmadıkları kayıp elektrik bedelini ödemeye mahkûm edilecekler, cezalandırılmış olacaklar. Elektriği çalan hırsızın üzerine gitmeyen ve kayıpları önlemek için yatırım yapmayan elektrik dağıtım şirketleri korunmuş ve ödüllendirilmiş olacak.
 

Bu Tasarıya karşı Tüketici Hakları Derneği olarak bir kampanya başlatıyoruz.

Kayıp-kaçağın yasal güvence altına alınmasını değil, tüketicilerden alınmamasını sağlayacak bir yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz. Bununla birlikte, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı doğrultusunda 2007 yılından itibaren bugüne kadar alınan kayıp-kaçak bedellerinin tüketicilere iade edilmesine ilişkin ayrıca bir yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz. Bu iki yasal düzenleme isteğimizin kabulü ile birlikte, mevcut Tasarının telafisi mümkün olmayan vahim sonuçlara neden olacağı ve tüketicilerin yargı hakkı ile hak arama hakkını ortadan kaldıracağı için kabul edilmemesi gerektiği konusunda Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Başbakan ve tüm milletvekillerine mektup gönderme kampanyası başlatıyoruz.

Bu kampanyaya destek vermeleri için tüketici örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri, dernekler ve siyasi partilerden destek istiyoruz ve isteyeceğiz. Söz konusu örgüt, kuruluş başkanları ve temsilcileri ile gerekli görüşmelerde bulunacağız. Mektuplarımızı web sayfamıza koyarak ve sosyal medya aracılığıyla sevgili tüketiciler ve halkımız tarafından da ilgili bakanlar ve Başbakan ile milletvekillerine gönderilmesini sağlayacağız. Bu konuda sevgili tüketicilere bu hukuk rezaletine ve haksızlığa dur demek için kampanyamıza katılmaları çağrısında bulunuyoruz.

Ayrıca, çeşitli kitlesel eylemler yapacağız. Eylemlerimizi önümüzdeki günlerde basınımız aracılığıyla tüketicilere ve halkımıza duyuracağız.

Bununla birlikte, tüm elektrik tüketicileri ve abonelerini tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunmaya ve haklarını sonuna kadar aramaya çağırıyoruz. Haklarımızı vermeyeceğiz ve kazanana kadar mücadele edeceğiz.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan