Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

23.12.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketiciler, Ptt Şubesine Ödedikleri 1 TL İşlem Ücretini Geri Alabilir

1 TL İŞLEM ÜCRETİNİN TÜKETİCİYE İADE KARARI

TÜKETİCİLER, PTT ŞUBESİNE ÖDEDİKLERİ 1 TL İŞLEM ÜCRETİNİ GERİ ALABİLİR

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN 1 TL İŞLEM ÜCRETİNİN TÜKETİCİYE İADESİ KARARINA PTT’NİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVA REDDEDİLDİ.
 

Başkent Doğalgaz A.Ş. adına, bayilerinde tüketicilere doğalgaz satışı yapan PTT’nin tüketicilerden almış olduğu 1 TL işlem ücretinin tüketiciye iade edilmesi konusunda Sincan Tüketici Hakem Heyetinin vermiş olduğu kararın iptali için PTT’nin açmış olduğu dava Ankara Batı 3.Tüketici Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Buna göre, tüketici doğal gaz alımı yaparken PTT şubesine ödemiş olduğu 1 TL’yi geri almış oldu.

Konuyla ilgili olarak, Ankara Batı.3.Tüketici Mahkemesinin kararında şöyle denilmektedir: davacı olan PTT’yle davalı tüketici arasında doğrudan kurulmuş bir hukuki ilişki yoktur. Tüketici lehine karar veren tüketici hakem heyetinin kararına itiraz eden PTT, Başkent Doğalgaz A.Ş.’nin bayisi durumundadır. Bayi durumunda olan davacı PTT ile Başkent Doğalgaz A.Ş. arasındaki hukuki ilişki, davalı olan tüketici dışında bir işlemdir ve tüketici yönünden bir bağlayıcılığı da olmadığı açıktır. Öte yandan, yüksek yargı kararlarında da değinildiği gibi, satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birinin tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

Ankara Batı 3.Tüketici Mahkemesi, bu gerekçelerle, tüketici lehine verilen Sincan Tüketici Hakem Heyeti kararına PTT’nin açmış olduğu itiraz kararını 9.7.2014 tarihinde reddetmiştir.

Tüketici Hakları Derneği olarak, PTT şubelerinden doğalgaz alımı yapan ya da çeşitli kurumlara fatura bedeli ödemek için PTT’ye 1TL ödeyen tüketicilere çağrıda bulunuyoruz: Derneğimizin web sayfasından Ankara Batı 3.Tüketici Mahkemesi Kararını indirip örnek göstererek ikamet ettiğiniz yerdeki tüketici hakem heyetine başvuruda bulunabilir ve PTT şubesine ödemiş olduğunuz 1TL’nin tarafınıza iade edilmesi konusunda karar alınmasını isteyebilirsiniz.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Konuyla ilgili olarak, Ankara Batı.3.Tüketici Mahkemesinin kararını (.pdf) olarak görüntülemek için tıklayın!

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan