Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

03.11.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Sorumlusu Olmayan Tüketicilerden Alınan Kayıp-Kaçak Bedelleri Soygundur!..

ELEKTRİKTEN ALINAN KAYIP - KAÇAK BEDELLERİ

SORUMLUSU OLMAYAN TÜKETİCİLERDEN ALINAN KAYIP-KAÇAK BEDELLERİ SOYGUNDUR!..

FATURALARDA GÖSTERİLEN KAYIP-KAÇAK BEDELLERİ İÇİN TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE!..

GİZLENMİŞ KAYIP-KAÇAK BEDELLERİ İÇİN DAĞITIM ŞİRKETLERİNE!..

YARGITAY HUKUK GENEL KURUL KARARI: KAYIP KAÇAK BEDELLERİ HUKUK DEVLETİ VE ADALETE AYKIRI!..

YARGITAY HUKUK GENEL KURUL KARARI:KAYIP KAÇAK BEDELLERİ TÜKETİCİYE İADE EDİLSİN!..

HÜKÜMETE SESLENİYORUZ: KAYIP KAÇAK SOYGUNUNA SON VERİLSİN!..
 

Elektrikten alınan kayıp-kaçak bedeli ile ilgili olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21.05.2014 tarihinde vermiş olduğu Kararda; “elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından hırsızlanmak suretiyle kullanılan elektrik bedellerini kurallara uyan abonelerden tahsili yoluna gitmek hukuk devleti ve adalet düşünceleriyle bağdaşmamaktadır.” denilmektedir. Bununla birlikte, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararında; “kayıp-kaçak bedelinin tüketiciden tahsil edilemeyeceği, tahakkuk ettirilen kayıp-kaçak bedelinin tüketiciye iade edilmesi gerektiği” belirtilmektedir. Diğer taraftan, Hukuk Genel Kurulu Kararında; “EPDK’ya elektrik fiyatını belirleme konusunda sınırsız yetki ve görev verilmediği, elektrik kaybını önleme, hırsızlıkları engelleme, hırsızı takip edip bedeli ondan tahsil etme görevi verildiği” belirtilmektedir.

Tüketicilerden çok uzun yıllardan beri gizli olarak tahsil edilen kayıp-kaçak bedeli, 2011 Yılının Temmuz Ayı ile 2012 Yılının Mayıs Ayı arasında 11 aylık dönem boyunca “KK bedeli” adı altında elektrik faturalarında gösterilmiştir. Tüketicilerden gelen tepkiler üzerine, kayıp-kaçak bedeli faturalarda gösterilmeyip, tekrar gizli olarak tüketicilerden alınmaya başlanmıştır.

Derneğimizin yapmış olduğu hesaplara göre; faturalarda gösterildiği 11 ay boyunca elektrik tüketim tutarının yüzde onbeşi dolayında kayıp-kaçak bedeli alındığı görülmüştür. Bugünkü elektrik birim fiyatını dikkate aldığımızda, tüm konut abonelerine yıllık ortalama ve yaklaşık 1.7 milyar TL’den fazla kayıp-kaçak bedeli alınmaktadır. Konut başına ise ortalama ve yaklaşık olarak yıllık 85TL kayıp kaçak bedeli alınmaktadır.

Tüketicilerin yani konut abonelerinin faturalarında 2011 Yılının Temmuz Ayı ile 2012 Yılının Mayıs Ayı arasında 11 aylık dönem boyunca gösterilen kayıp-kaçak bedellerini alabilmek için, ikamet ettikleri il ya da ilçelerdeki tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bunun için, belirttiğimiz tarihlerdeki 11 aylık elektrik faturalarında gösterilen kayıp-kaçak bedellerinin toplamı alınıp, faturaların fotokopileri ile tüketici hakem heyetine başvuruda bulunulacaktır. Hakem heyetinin vereceği boş forma 11 aylık kayıp-kaçak bedelinin toplam miktarı yazılarak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21.05.2014 tarihindeki Kararı gereğince iade edilmesine ilişkin karar alınması gerektiği yazılacak ve 11 adet fatura fotokopisi forma eklenecektir.

Gizlenmiş olan kayıp-kaçak bedelinin tüketiciler tarafından hesabının yapılması mümkün değildir. Bu nedenle, tüketiciler gizlenmiş olan kayıp-kaçak bedellerini alabilmek için, elektriği aldıkları dağıtım şirketine şu dilekçe ile başvuruda bulunabilirler:

........................ELEKTRİK DAĞITIM AŞ


Şirketinizin ……………………. Sözleşme Hesap Nolu elektrik abonesiyim. 2007 tarihinden bugüne kadar gizlenmiş olarak şahsıma yansıtılan kayıp-kaçak bedeline ilişkin toplam miktar hakkında en geç 10 gün içerisinde tarafıma bilgi verilmesini, aksi takdirde hakkınızda yasal yollara başvuruda bulunacağımı bildiririm.

Ancak, tüketicilerin, dilekçeyi ya bizzat dağıtım şirketine götürüp tarih sayı karşılığında teslim etmeleri ya da dilekçeyi iadeli-taahhütlü olarak dağıtım şirketine göndermeleri gerekir. Eğer, dağıtım şirketinden cevap verilmezse, tüketiciler, aldıkları tarih ve sayı ya da dilekçenin iadeli taahhütlü olarak gönderildiğini ve dilekçenin alındığını gösteren belgeler ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne veya Tüketici Hakları Derneği’ne başvuruda bulunabilirler.

Elektrik faturalarında 11 ay boyunca gösterilen toplam kayıp kaçak bedelinin tüketicilere iade edilmesi gerektiğine ilişkin tüketici hakem heyetlerinin vereceği karara dağıtım şirketleri uymazsa ve bu bedeli tüketiciye iade etmezlerse, tüketiciler hiç zaman geçirmeden Tüketici Hakları Derneğinden yardım istesinler. Öte yandan, Derneğimizin kayıp-kaçak bedelinin alınmasının dayanağı olan idari işlemin iptali için Danıştay’a açmış olduğu davanın sonuçlanmasını bekliyoruz.

Tüketiciler, gerek tüketici hakem heyetlerine gerekse dağıtım şirketlerine yapacakları başvurular için Derneğimizin 0 312 425 15 29, 0 312 417 93 34, 0 312 419 37 74 nolu telefonlarını arayarak yardım ve bilgi isteyebilirler.

Kalıcı çözüm olarak, tüketicilerin sorumlu olmadığı ve kullanmadığı elektrikten alınan kayıp-kaçak bedellerinin Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı gereğince, tüketicilere geri ödenmesi ve hiçbir şekilde tüketicilere yansıtılmaması konusunda Hükümete, Enerji Bakanlığına ve EPDK’ya çağrıda bulunuyoruz.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 03.11.2014

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan