Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

01.10.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Elektrik ve Doğalgaz Zamları Yoksul ve Dar Gelirli Tüketicileri ve Vuracak ve Donduracaktır

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLARI YOKSUL VE DAR GELİRLİ TÜKETİCİLERİ VURACAK VE DONDURACAKTIR.

DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN AYLIK ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ GİDERİ 237TL, YILLIK 2844TL OLACAKTIR.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLAR, BİR AYDA YA DA BİR YILDA MAAŞLARININ %26.6’SINI ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ÖDEYECEKTİR.

TÜKETİCİLERİN AYLIK GELİRLERİ VE SATIN ALMA GÜÇLERİ DİKKATE ALINDIĞINDA VE TÜRKİYE AVRUPA ÜLKELERİ İLE KIYASLANDIĞINDA, TÜRKİYE’NİN ELEKTRİK VE DOĞAL GAZIN EN PAHALI ÜLKELER ARASINDA OLDUĞU GÖRÜLECEKTİR.
 

Elektriğe ve doğal gaza yapılan yüzde dokuz zam oranı yoksul ve dar gelirli tüketicileri vuracak ve donduracaktır. Soğukların başladığı ve doğal gaz tüketiminin başlayacağı sonbahar, kış ve ilkbahar mevsimlerinde tüketicilerin doğal gaza ödeyecekleri bedelin daha da artmasıyla birlikte, özellikle de dar gelirli-yoksul tüketiciler çok büyük bir sıkıntı yaşayacaktır.

Ülkemizde dört kişilik bir ailenin aylık ortalama elektrik tüketimi 230.4kwh, aylık doğal gaz tüketimi ise 125 m3’tür. Sonbahar, kış ve ilkbahar dönemlerinde doğal gaz tüketiminin çok olması nedeniyle dört kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi ise ortalama 1500m3’tür.

Tüketici Hakları Derneği olarak yapmış olduğumuz hesaplamalara göre, elektriğe yapılan yüzde dokuz zam nedeniyle, dört kişilik aileye aylık ortalama yedibuçukTL bir yük binecektir. Aylık ortalama elektrik gideri ise 90.14TL olacaktır.
Doğal gaza yapılan yüzde dokuz zam nedeniyle ise, dört kişilik aileye aylık ortalama 12TL yük binecektir. Aylık ortalama doğal gaz gideri ise yaklaşık 147TL olacaktır. Elektriğe ve doğal gaza yapılan zamlar nedeniyle, dört kişilik bir ailenin hem elektrik hem doğal gaz yükü aylık ortalama ve yaklaşık olarak 20TL, yıllık ortalama ve yaklaşık olarak ise 236TL olacaktır.

Elektriğe yapılan zam nedeniyle, bir yılda dört kişilik ailenin elektrik yükü ortalama 90TL artacaktır. Bir yılda elektriğe ödeyecekleri toplam bedel ise ortalama ve yaklaşık olarak 1082TL olacaktır.
Doğal gaza yapılan zam nedeniyle ise, bir yılda dört kişilik ailenin doğal gaz yükü ortalama 145.50TL olacaktır. Bir yılda doğal gaza ödeyecekleri toplam bedel ise ortalama 1762TL olacaktır.

Dört kişilik bir ailenin bir ayda hem elektrik hem doğal gaza ödeyeceği bedel ortalama ve yaklaşık olarak 237TL, bir yılda ise 2844TL olacaktır.
Bir asgari ücretli bir aylık ya da bir yıllık maaşının ortalama yüzde 26.6’sını elektrik ve doğal gaza ödeyeceklerdir. Bu durum, tüketici haklarına aykırıdır.

Sayın Enerji Bakanı Taner Yıldız, Avrupa’nın en ucuz doğal gazını Türkiye’de olduğunu söylemektedir. Oysa, tüketicilerin gelirleri ve satın alma güçleri dikkate alındığında ve Türkiye Avrupa ülkeleri ile bu konuda kıyaslandığında, Türkiye’nin elektrik ve doğal gazda en pahalı ülkeler arasında olduğu görülecektir.
Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Turhan ÇAKAR
Genel Başkan