Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

25.09.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketici Hakem Heyetleri Kitlendi!..

“TÜKETİCİNİN KORUNMASI” ÇÖKMEK ÜZERE!..

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ (THH) KİLİTLENDİ!..

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ HAKSIZ BANKACILIK İŞLEMLERİYLE FELÇ OLDU!..

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK HAKEM HEYETİ ÇANKAYA HENÜZ DAHA 2013 YILI KASIM AYI DOSYALARINI BİTİREMEDİ!..

İLÇE HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU SINIRININ 2000TL’YE YÜKSELMESİYLE ŞİKÂYET SAYISINDA BİR PATLAMA YAŞANIYOR!..
 

Sevgili basın mensupları;

Bilindiği gibi ülkemizde tüketicinin korunmasının bel kemiğini il ve ilçelerdeki Tüketici Hakem Heyetleri (THH) oluşturmaktadır. Yasaya göre, kaymakamlıklarda görev yapan İlçe Tüketici Hakem Heyetleri (THH) tüketicinin sadece bir dilekçe ve ekleri ile başvurması halinde karar vermektedirler. Tüketici Hakem Heyetlerine (THH) yapılan başvurular ücretsiz olup, bu heyetler güncel yaşamda tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi yönüyle çok önemli kuruluşlardır.

Ancak, bununla birlikte, son yıllarda kısaca halk arasında “Deli Dumrul Ücretleri”denilen bankacılık işlemlerinden kaynaklanan ve sayısı 70’i bulan ücret, komisyon ve masraflar nedeniyle, geçtiğimiz yıl Hakem Heyetlerine aşırı bir yüklenme olmuştur. Bu başvurular, 2013 yılında, tüm tüketici başvurularının Türkiye genelinde yüzde yetmişten fazlasını, Ankara’da ise yüzde seksenyedisini oluşturmaktadır. 2014 yılında ise, bankaların deli dumrul ücretlerine ilişkin şikâyetlerin artması nedeniyle, bu oran daha da artmıştır. Oysa, Yasa, eğer tüketici örgütlerinin istediği şekliyle çıksaydı ve “bankaların tüketicilerden faiz dışında hiç bir ücret alamayacağı”şeklindeki hali korunsaydı, bu durum hiç yaşanmayacak ve Tüketici Hakem Heyetleri (THH) asgari koşullarda tüketicilerin güncel şikayetlerini karşılayabilecekti.

Ancak, üzülerek söylemek gerekirse, gerekli önlemler alınmazsa, özellikle de başvuruların yoğun olduğu büyük kentlerde Tüketici Hakem Heyetleri (THH) artık çökmek üzeredir. Örneğin, Türkiye’nin en büyük ve yoğun heyetlerinden olan Ankara - Çankaya Tüketici Hakem Heyetlerinde (2 hakem heyeti) bugün itibariyle, Ocak 2014’ den bu yana yapılan başvuru sayısı 82.000'i aşmıştır. Ayrıca, şu an itibariyle 2013 yılının Kasım ayı dosyaları görüşülebilmektedir. Yani, Heyetin önünde 2013 yılı Kasım ayından kalma dosyalar beklemektedir. Ayıplı mallarda (ayakkabı, elbise, telefon vs.) Heyetçe görülmesi/incelenmesi gereken yeni başvurular için şu an itibariyle, Mayıs 2015, bankalarla ilgili başvurular için ise Temmuz 2015 dönemine gün verilebilmektedir. Çankaya Hakem Heyetlerinde halen, bu kadar yoğun başvuruyla ilgili işlemleri 5 raportörlük görevi yapan kişi ile birlikte 16 yardımcı personel yürütmektedir. Yapılan makul bir değerlendirmeye göre, sadece Çankaya Tüketici Hakem Heyetlerinin ivedi gereksinimi en az 20 Raportör ve 30 Personeldir. Bu ihtiyacın karşılanmaması durumunda kararların çıkması bir seneye yakın sürebilecektir. Yine, Keçiören Hakem Heyeti 2013 yılında 35.260 başvurudan 24.500’ünü karara bağlamış; kalan 10.760 başvuru ise 2014 yılına devretmiştir. Keçiören Hakem Heyetine, ayrıca, 2014 yılı başından bu yana 47.150 başvuru olmuştur. Ankara – Yenimahalle Tüketici Hakem Heyetine ise 2013 yılının tamamında 34.255 tüketici şikayeti yapılmışken, bu sayı 1 Ocak 2014’den bugüne kadar 53 bini aşmıştır. Çankaya ilçesinde iki olan tüketici hakem heyeti sayısı üçe, Yenimahalle ve Keçiören İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinde bir olan hakem heyeti sayısı ise ikiye çıkartılacaktır. Ancak, raportör ve personel sorunu ile diğer sorunlar çözülmeden hakem heyetlerine yapılan başvuruların zamanında sonuçlandırılması mümkün olamayacaktır.
Küçük yerlerde ise Hakem Heyetlerinin çoğu raportörü olmadan, memuru olmadan çok zor koşullarda çalışmaktadırlar.

Öte yandan, 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni Tüketici Kanunu ile İlçe Hakem Heyetlerinin görev sınırı 2.000 TL’ye yükseltildiği için şikâyet başvurusu sayısında bir patlama yaşanmaktadır. Mevcut personel ihtiyacının karşılanması ise bürokratik engeller nedeniyle 2015 yılını bulacaktır. Tüm bu sorunlara fiziki koşullar, araç, gereç, büro malzemeleri açısından eksikler ve hatta bu heyetlerin çoğunda tüketiciler ile iletişime geçmek için telefon etme olanağı dahi olmadığı ve buna bir de kadrosuz çalışan raportörlerin mevzuat açısından eğitimsizliği eklenince, hakem heyetleri hak arama kapısı olmak yerine çile kapıları olma durumuyla karşı karşıyadırlar.

Yapılacak ilk şey, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa’da “Bankaların Korunmasına olanak sağlayan” 4.ncü Madde hükümleri içerisinde yer alan tüm Deli Dumrul ücretlerini kaldırmak olmalıdır. Bununla birlikte, hakem heyetlerine gerekli raportörlerin atanması ve ilgili personelin titiz bir eğitimden geçirilmesi ile birlikte heyetlerin fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve araç-gereç eksikliğinin giderilmesi bir an önce sağlanmalıdır.

Bu nedenle, başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere, ilgili tüm kamu kurumlarını ivedilikle gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Öte yandan, tüketicilerden faiz dışında herhangi bir ücret, komisyon, masraf alınmayacağı konusunda Yasa’daki ilgili maddenin düzeltilmesi için başta hükümet olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan tüm siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz. Yoksa, her geçen gün tüketicinin korunması yerine vahşi kapitalizmin gerekleri ve istekleri yerine getirilmiş olacak ve ülkemiz için artık tüketici hakları ve korunması ancak bir hayal olabilecektir.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan