Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

08.09.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Ağustos Ayı Gıda Tüketici Enflasyonu

HALKIN GIDA ENFLASYONU PATLADI!.. GIDADA KRONİKLEŞEN FİYAT ARTIŞLARININ NEDENİNİN MEVCUT TARIM VE GIDA POLİTİKALARININ YANLIŞLIĞINDAN KAYNAKLANDIĞI APAÇIK ORTADADIR. ELLİBEŞ ÇEŞİT GIDA MADDESİNDE

TÜKETİCİNİN SATIN ALMA GÜCÜ DÜŞTÜ!..

GIDA YOKSULLUĞU ARTIYOR!.. TÜKETİCİLERİN YÜZDE YETMİŞDEN FAZLASI GIDA YOKSULU!.. HÜKÜMET, GIDADA TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA GÜCÜNÜ ARTIRACAK ACİL ÖNLEMLER ALMALIDIR.
 

Gıda fiyatları uçuşa geçti!.. Halkın gıda enflasyonu patladı!.. Son bir yılda 55 çeşit gıda maddesinde tüketicilerin satın alma gücü düştü, gıda yoksulluğu arttı. TÜİK istatistiklerine göre, 2013 Yılı Ağustos Ayı ile 2014 yılı Ağustos Ayı arasındaki bir yıllık dönemde büyük bir çoğunluğu temel gıda maddesi olan elli beş çeşit gıda maddesindeki fiyat artışları resmi enflasyonun çok üzerinde gerçekleşmiştir.

Elli beş çeşit gıda maddesinin tamamının son bir yıllık dönemdeki fiyat artış oranları, asgari ücretli işçiler ve emekli işçiler ile emekli memurlar ve emekli öğretmenlerin maaş artış oranlarının üstünde gerçekleşmiştir. Buna göre, çalışan asgari ücretlilerin,, emekli işçilerin, emekli memurların ve emekli öğretmenlerin son bir yılda elli beş çeşit gıda maddesinde satın alma güçleri düşmüş ve gıda da yoksullaşmışlardır. Buna göre, yaptığımız araştırmalara ilişkin hazırlamış olduğumuz tablolar aşağıdadır.

 

Gıda maddelerinin 2013 yılı Ağustos ayı ile 2014 yılı Ağustos ayı fiyat karşılaştırmaları ve fiyat artış oranları

Asgari ücretli bir işçi ve emekli bir işçinin emekli bir memur ve emekli bir öğretmenin 2013 yılı Ağustos ayı ile 2014 yılı Ağustos ayı net maaş tablosu

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi, asgari ücretlinin Ağustos 2014’de Ağustos 2013’e göre, çalışan asgari ücretli işçinin maaş artış oranı yüzde 10.9, emekli işçinin yüzde 9.16, emekli memurunun yüzde 11.77, emekli öğretmenin yüzde 9.31 iken, elli beş çeşit gıda maddesinin fiyat artış oranları ise yüzde 12.22 ile yüzde 108 (yüzsekiz) arasında değişmektedir.Yirmialtı gıda maddesinin fiyatı yüzde 12.22 ile yüzde 20 (yirmi) arasında artmış, yirmiiki gıda maddesinin fiyatı yüzde 20 (yirmi) ile yüzde 50 (elli) arasında artmış, beş gıda maddesinin ( kuru fasülye, kiraz, fındık içi, antep fıstığı, kuru kayısı) fiyatı yüzde 50 (elli) ile yüzde 100 (yüz) arasında artmış, iki gıda maddesinin fiyatı ise ( limon ve kayısı) yüzde 100’ün üzerinde artmıştır

Asgari ücretli işçi, emekli işçi, emekli memur ve emekli öğretmenin net maaşları ile 2013 Yılı Ağustos Ayı ve 2014 Yılı Ağustos Ayında alabilecekleri gıda miktarlarının karşılaştırılması ( kg, adet)

Bugün Türkiye’de tüketicilerin yüzde yetmişten fazlası, yani, en az 53 (elli üç) milyon kişi gıda yoksulu olup yeterli ve dengeli beslenebilecek gıdayı satın alabilecek ekonomik güçte değildirler.

Tüketiciler olarak Hükümete sesleniyoruz: Gıdada gerçekleri görünüz. Gıdada kronikleşen fiyat artışlarının nedeninin mevcut tarım ve gıda politikalarının yanlışlığından kaynaklandığı apaçık ortadadır. Tüketici haklarına ve halk yararına uygun tarım ve gıda politikaları acilen uygulamaya konulmalıdır. Gıdada tüketicilerin satın alma gücünü artıracak önlemleri acilen almanızı öneriyor ve bekliyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR   
Genel Başkan