Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

22.08.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

BDDK’nın Hazırladığı Yönetmelik Taslağı İle Deli Dumrul Ücretlerini Yasal Hale Getiriyor

BDDK’NIN HAZIRLADIĞI YÖNETMELİK TASLAĞI İLE DELİ DUMRUL ÜCRETLERİNİ YASAL HALE GETİRİYOR

BANKALARIN DELİ DUMRUL ÜCRETLERİNE KARŞI HÜKÜMETİ VE YENİ CUMHURBAŞKANINI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ

TÜM TÜKETİCİLERİ BANKALARIN BU VURGUN VE SOYGUNU İLE DELİ DUMRUL ÜCRETLERİNE KARŞI MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ
 

Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu’nun hazırlamış olduğu “Finansal Tüketicilerden Faiz Dışında Alınacak Ücret, Komisyon ve Masraflara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı” ile bankaların almış olduğu deli dumrul ücretleri yasal hale getiriliyor!.. Örneğin, bireysel krediler kapsamında tüketicilerin çekmiş olduğu kredilerde dosya masrafı yerine tahsis ücreti alınacaktır. Yönetmelik Taslağının “Tüketici ve Konut Finansmanı Kredilerine İlişkin Ücretler” başlıklı 10.maddesine göre, yüzbinTL konut kredisi çeken bir tüketici 500TL tahsis ücreti ödeyecektir. Yönetmelik Taslağı bu şekilde yürürlüğe girerse dosya masrafı yerine artık bundan sonra tahsis ücreti alınacaktır.

Bugüne kadar alınan deli dumrul ücretlerinden olan hesap işletim ücreti, para çekme ücreti, yıllık üyelik ücreti, ek kart yıllık üyelik ücreti, kart yenileme ücreti, nakit avans çekim ücreti, fatura ödeme ücreti, arşiv-araştırma ücreti, bakiye sorgulama ücreti gibi ücretler artık yasal hale gelecektir.

Tüm bu deli dumrul ücretleri yetmiyormuş gibi, Yönetmelik Taslağının “Ücretlerin Değiştirilmesi” başlıklı 7.maddesi ile bir takvim yılı içinde tüketicilerin onayı alınarak söz konusu deli dumrul ücretleri yüzde yirminin üzerinde arttırılabilecektir. Tüketicilerin onayı alınmadan ise, söz konusu deli dumrul ücretleri bir takvim yılı içinde yüzde yirminin altında arttırılabilecektir. Bununla birlikte, ilgili bankalar ve bankaların oluşturduğu birliklerin önerisiyle söz konusu deli dumrul ücretlerinin dışında başka ücretlerde BDDK’nın onayı ile alınabilecektir.

Tüm tüketici örgütleri olarak iki yıldan beri olayın bu noktaya gelebileceğini alınan deli dumrul ücretlerinin yasal güvenceye kavuşturulmaması gerektiğini ve bu ücretlerin alınmaması için yasaya hüküm konulması gerektiğini, eğer bu ücretlerin alınacağı yasal hüküm altına alınırsa bu deli dumrul ücretlerinin önünün açılacağını belirtmiştik. Ne yazık ki bu da gerçekleşti. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 4.maddesi ile bankaların alacağı ücret komisyon masraflar konusunda BDDK’ya yetki verilmesinin “ciğerin kediye teslim edileceği” anlamını taşıyacağını belirtmiştik. Aynen dediklerimiz gerçekleşti.

Hükümete ve Gümrük ve Ticaret Bakanına sesleniyoruz: bu vurgun ve soyguna biran önce son veriniz. Tüketici haklarına saygı duyunuz ve gereğini yerine getiriniz.

Yeni Cumhurbaşkanına Sesleniyoruz: Sayın Cumhurbaşkanı, 2013 yılında bankaların faiz dışı gelirlerine karşı olduğunuzu söylemiştiniz. Sizler de Başbakandınız. Tüketici örgütleri olarak sizlere mektup yazmıştık ve bu deli dumrul ücretlerinin kaldırılmasını istemiştik. Ancak, o zaman tarafınızdan herhangi bir işlem yapılmadı. Şimdi Cumhurbaşkanı oldunuz. Sizin de, karşı olduğunuz bu deli dumrul ücretlerinin alınmaması ve ezilen onmilyonlarca tüketicinin yanında olmanızı diliyor ve bekliyoruz.

Tüm tüketicilere sesleniyoruz: Sevgili tüketiciler, yeter artık, bu vurgun ve soyguna sessiz kalmayınız, sesinizi çıkartınız. Tüm Hükümet üyelerine, milletvekillerine, bakanlara, özellikle de Gümrük ve Ticaret Bakanına telefon ve faks yağdırınız, e-posta çekiniz. Bununla birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonuna mektup yağdırınız. Bankaların faiz dışı gelirlerine karşı olduğunu söyleyen Yeni Cumhurbaşkanına telefon, faks ve mektup gönderiniz.

Tüketici Hakları Derneği olarak bankaların yasal hale getirilecek bu vurgun ve soygunlarına ve deli dumrul ücretlerine karşı tüm yasal yolları kullanarak sonuna kadar mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuna ve basınımıza saygıyla duyururuz. 22.08.2014

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan