Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

07.08.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Temmuz Ayı Gıda Tüketici Enflasyonu

ELLİ ÇEŞİT GIDA MADDESİNDE TÜKETİCİNİN SATIN ALMA GÜCÜ DÜŞTÜ!..

GIDADA HALKIN ENFLASYONU FREN TUTMUYOR!..

EN AZ 55 MİLYON TÜKETİCİ GIDA YOKSULU!..

EN AZ 15 MİLYON KİŞİ AÇLIK SINIRINDA!..
 

Gıdada halkın enflasyonu fren tutmuyor!.. Son bir yıllık sürede, gıdada tüketicilerin satın alma gücü düşerken, gıda yoksulluğu yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2013 Yılı Temmuz Ayı ile 2014 yılı Temmuz Ayı gıda fiyat istatistiklerini karşılaştırdık. Bu karşılaştırmada, büyük bir çoğunluğu temel gıda maddesi olan tam elli çeşit gıda maddesindeki fiyat artışlarının resmi enflasyon oranının çok üzerinde olduğu görülmüştür.

Söz konusu 50 çeşit gıda maddesinin tamamının son bir yıllık fiyat artış oranları, asgari ücretli işçiler ve emekli işçiler ile emekli memurlar ve emekli öğretmenlerin maaş artış oranlarının üzerinde gerçekleşmiştir. Yani, milyonlarca asgari ücretli, emekli işçi, emekli memur ve emekli öğretmenin son bir yılda elli çeşit gıda da satın alma güçleri düşmüştür. Buna göre, yaptığımız araştırmalara ilişkin hazırlamış olduğumuz tablolar aşağıdadır.
 

Gıda maddelerinin 2013 yılı Temmuz ayı ile 2014 yılı Temmuz ayı fiyat karşılaştırmaları ve fiyat artış oranları

Asgari ücretli bir işçi ve emekli bir işçinin emekli bir memur ve emekli bir öğretmenin 2013 yılı Temmuz ayı ile 2014 yılı Temmuz ayı net maaş tablosu

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi, asgari ücretlinin Temmuz 2014’de Temmuz 2013’e göre, asgari ücretli işçinin maaş artış oranı yüzde 10.9 emekli işçinin 9.16 emekli memurunun yüzde 11.77, emekli öğretmenin 9.31 iken, elli çeşit gıda maddesinin fiyat artış oranları ise yüzde 12.26 ile yüzde 91.9 arasında değişmektedir.

Asgari ücretli işçi, emekli işçi, emekli memur ve emekli öğretmenin net maaşları ile 2013 Yılı Temmuz Ayı ve 2014 Yılı Temmuz Ayında alabilecekleri gıda miktarlarının karşılaştırılması ( kg, adet)

Tüm tüketicilerin yüzde 70’den fazlası 2014 Yılı Temmuz Ayında 2013 Yılı Temmuz Ayına göre tam elli çeşit gıda maddesini daha az satın almak ve tüketmek zorunda bırakılmıştır. Kısaca, tüketicilerin yüzde 70’den fazlası daha az tahıl, daha az baklagil, daha az et, daha az süt ve peynir, daha az tereyağı ve zeytinyağı, daha az yumurta, daha az sebze, daha az yaş ve kuru meyve satın alıp tüketmeye mahkûm edilmiştir. Yani, tüketicilerin yüzde 70’den fazlası yeterli ve dengeli beslenememektedir.

Gerek Türk-İş’in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması, gerekse TÜİK’in eşdeğer hane halkı kullanılabilir gelir durumuna göre, tüketicilerin yüzde 70’den fazlası gıda yoksulu olup, yeterli ve dengeli beslenebilecek gelir düzeyine sahip değildir. Bugün Türkiye’de en az 55 milyon tüketici gıda yoksuludur. En az 15 milyon tüketici ise açlık sınırında yaşamaktadır.

Tüketiciler olarak Hükümete sesleniyoruz: pembe tablolar çizeceğinize gıda açlığını ve gıda yoksulluğunu gideriniz. Tüketici ve insan haklarına, sosyal devlet anlayışına uygun olarak ivedilikle doğru bir gıda ve tarım politikası uygulamaya koyunuz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

Turhan ÇAKAR   
Genel Başkan