Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

11.04.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

BDDK’nın Yönetmelik Taslağına Göre, Bankalar Bizzat Yeni Tüketiciyi Koruma Yasasına Dayanarak Her Türlü Faiz Dışı Gelirleri Alabilecek…

İŞTE KORKULAN BAŞA GELDİ...

BANKALAR ARTIK HER ÜCRETİ, KOMİSYONU VE MASRAFI İSTEYEBİLECEK…

TÜKETİCİYİ KORUMA YASASI DAYANAK YAPILARAK TÜKETİCİLERİN KALESİ FETHEDİLDİ...

BDDK’NIN YÖNETMELİK TASLAĞINA GÖRE, BANKALAR BİZZAT YENİ TÜKETİCİYİ KORUMA YASASINA DAYANARAK HER TÜRLÜ FAİZ DIŞI GELİRLERİ ALABİLECEK…

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINI VE BANKALARIN FAİZ DIŞI ÜCRETLERİNE KARŞI OLDUĞUNU SÖYLEYEN BAŞBAKANIMIZI GÖREVE DAVET EDİYORUZ…

TÜKETİCİLERİ SOSYAL MEDYA BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM KANALLARI KULLANARAK BDDK’YI PROTESTO ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ…
 

Sevgili tüketiciler, sayın medya mensupları;
Bilindiği gibi, Tüketici örgütlerince karşı çıkılmasına rağmen, yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa’ya konulan 4.maddesinin 3.fıkrasında, “Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün ve hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.” denilmektedir.

Tüketici örgütleri olarak, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan söz konusu her türlü ücret, komisyon ve masrafların bankalar tarafından alınabileceğine ilişkin hükmün Yasa’dan çıkartılması için Sayın Başbakana ve tüm milletvekillerine mektup yazarak kendilerini uyarmış ve önlem alınmasını dilemiştik.

Sayın basın mensupları;
Korkulan oldu. BDDK tarafından hazırlanan Yönetmelik Taslağı bu şekilde yayınlanırsa, Mayıs sonunda yürürlüğe girecek olan Yeni Tüketiciyi Koruma Yasası’na göre, mevcut bu haksız ücret, komisyon ve masrafların büyük çoğunluğu kesinleşmiş olacak ve yasal olarak alınmaya başlanacaktır. Yenilerinin de önü açılmış olacaktır. Kısaca, bankaların bugün itibariyle aldıkları 70 dolayındaki “DELİ DUMRUL” ücretleri konusunda bizzat Yeni Tüketici Yasası dayanak oluşturarak vatandaşların bankalarca soyulmasının önü açılmış olacaktır.

İçerisinde hiçbir tüketici temsilcisinin bulunmadığı BDDK tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Taslağı eğer bu şekilde yürürlüğe girerse; artık bankacılık mesleğini icra etmek için bankacılık hizmetinin mütemmim cüzü (bir bütünü oluşturan bölümlerden her bir) olan tüm iş ve işlemleri yerine getirmek için bankalar yaptıkları her iş ve işlem başına ayrı ayrı ücret alabilecekler. Ne acıdır ki, bizzat Tüketiciyi Koruma Yasası'na dayanarak meşrulaşmış bulunan faiz dışı gelirlerden olan; (işlevi çok az olan ücretsiz bir kredi kartı hariç), Kredi Kartı Asıl ve Ek Kart Üyelik Ücretine ek olarak ayrıca halk arasında Deli Dumrul Ücretleri denilen ve yasal olarak alınabilecek ücretlerden bazıları şöyle sıralanıyor; Kartını Yeniledim Ücreti, ATM'den Hesaba Baktın Ücreti, Bankacılık Yapmak İçin Hesap Açtım Hesabını İşletiyorum Ücreti, Kredi İçin Seni Sordum İstihbarat Ücreti, Kredi İşlem Fişi Verdim Ücreti, Krediyi Verdim" (tahsis ettim) Ücreti, Ödeme Planını Değiştirdim, Kredinin Bir Kısmını Erkenden Ödedin Ücreti…

Sayın basın mensupları, sevgili tüketiciler;
Sayın Başbakan, 31.07.2013 tarihinde yapmış olduğu konuşmada; “faiz dışı gelirlerde oynanan oyunlara çok karşıyım”; “faiz lobisi uyanık”; “komisyonlar adı altında kendi pazarını, piyasasını arttırıyor, oradan da garibim tüketicileri komisyonlarla çökertiyor” şeklinde faiz lobisine karşı tepkisini ortaya koyarak faiz dışı gelirlerle elde edilen rantın çok büyük rakamlara ulaştığını belirtmişti.

Ayrıca, 18 Eylül 2013 tarihinde çeşitli televizyon kanallarındaki haberlerde verilen “faiz lobisi milletimizin alın terini yıllarca sömürdü” şeklindeki Başbakanın konuşması sorunlarımızın çözümü konusunda kamuoyu nezdinde olumlu bir beklenti yaratmıştı. Bu konuda tüketici örgütleri olarak 01.11.2013 tarihinde bir mektup yazarak Başbakanı uyarmış ve yardım istemiştik. Şimdi, Sayın Başbakanı faiz dışı lobisine karşı söylediği sözlerin ve 77 milyon tüketicinin yanında olmaya çağırıyor ve bu Yönetmelik Taslağının faiz dışı Deli Dumrul ücretlerini içerecek şekilde yürürlüğe girmesine izin vermemesini diliyoruz.

Sevgili tüketiciler, son sözler de size. Şimdi artık hattı müdafaa yoktur... Sathı müdafaa vardır. Bu satıh tüm tüketiciler olarak, bu Deli Dumrul ve soygun ücretlerine karşı her ortam ve platformda karşı çıkmayı gerektirir. Öncelikle, kişi bazında hepimiz sosyal medya başta olmak üzere tüm kanalları kullanarak BDDK’ yı protesto edelim ve uyaralım. Aksi takdirde, bu anlayış, ülkemizin ticari anlayışına girerse, bundan böyle hizmet sektöründe, örneğin; dolmuşçunun vites değiştirdim ücreti, otobüsçünün muavin ücreti, hava yolları şirketlerinin pilot ve hostes ücreti, PTT’nin pul yapıştırma ücreti, belediyelerin asfaltta yürüme ücretleri gibi ücretleri almalarının önü açılmış olacaktır.

Tüketiciler ve tüketici örgütleri olarak, BDDK’yı uyarıyoruz: Bankaların almış olduğu ücret, komisyon, masraf gibi Deli Dumrul ve soygun ücretlerini kaldırınız ve benzeri ücretlerin ileride alınmasının önünü kesiniz. Aksi takdirde, bankaların bu pervasızca ve tüketici haklarına aykırı olan vurgun ve soygun ücretlerini almaya devam etmesi durumunda, yapmış olduğumuz gözlemlerden de hareketle, tüketicilerin sabrının taşabileceğini ve tahmin edilemeyecek olaylarla karşılaşılabileceğini unutmayınız.
Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan