Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

25.03.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Rant İçin Değil Halk İçin Belediye Yönetimi

RANT İÇİN DEĞİL HALK İÇİN BELEDİYE YÖNETİMİ

YOKSULLUĞU YÖNETEN DEĞİL, YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRACAK BELEDİYE YÖNETİMİ

HALK İÇİN HALKLA BİRLİKTE YÖNETECEK TOPLUMCU BİR BELEDİYE YÖNETİMİ

PLANLAMAYI ÖN PLANA ALACAK BELEDİYE YÖNETİMİ

İÇİLEBİLİR, UCUZ VE SAĞLIKLI SU SAĞLAYACAK BELEDİYE YÖNETİMİ

ULAŞIMI UCUZLATACAK, TOPLU TAŞIMACILIĞA AĞIRLIK VERECEK KENTİ RAHATLATACAK BİR BELEDİYE YÖNETİMİ

KENTTE YAŞAYAN HERKESİN EKOLOJİK VE DOĞAL ÜRÜNLERE ERİŞMESİNİ SAĞLAYACAK BİR BELEDİYE YÖNETİMİ İSTİYORUZ
 

Ülkemizde, kentlerdeki belediye uygulamalarına ve hizmetlerine tam anlamıyla rantçı anlayış ve rantçı politikalar egemen olmuştur. Çeşitli yasal düzenlemeler ile de belediyelerde rantçı politikalar yasal güvence altına alınmıştır. Yani, belediyeler ile ilgili yasalar kent halkının ve toplumun yararına değil, belli bir azınlığın yararına uygun olarak düzenlenmiştir. Belediyeler halk için değil rant için yönetilmektedir.

Kentlerde yaşayan halkın musluklarından akan şehir şebeke suyu başta Başkent Ankara olmak üzere birçok kentte hem sağlıklı değil hem de pahalıdır. Muslukların sağlıklı su akmayan Ankara ve İstanbul’da yaşayan halkın yarıdan çoğu içmek ve yemek yapmak için damacana suyu kullanmakta, musluk suyunun yanı sıra damacana suyuna da bedel ödemektedir. Damacana sularının sağlıklı olduklarını söylemek de mümkün değildir. Şehir şebeke suyuna ödenen bedel açısından kentlerde yaşayan tüketicilerin yüzde ellisinden fazlası su yoksuludur.

Kentlerde belediyelerin uyguladığı ulaşım fiyatları çok yüksektir. Özellikle, dar gelirli yurttaşların bütçelerinde ulaşım bedeli önemli bir yer tutmaktadır. Kentler, insan öncelikli değil, araç öncelikli bir duruma getirilmiştir. Bu nedenle de hava ve çevre kirliliği artmakta, insan sağlığı tehlikeye ve riske girmektedir. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, büyük kentler ile diğer kentlerde trafik kazaları her geçen gün artmaktadır. Özellikle, Başkent Ankara’nın kent içindeki yolları otobana çevrilmiştir. Ankara, trafik kazalarında nüfusa oranla birinci sıradadır.

Kentlerde belediye başkan ve yönetimleri tarafından kent yoksulluğunun ortadan kaldırılması, kent yaşamının ucuzlatılması değil, dağıtılan ekmek, kömür gibi tüketim malları ile yoksulluğun yönetilmesi politikaları uygulanmaktadır.

Kentte yaşayan halk ve toplum yararı için bir planlama mevcut değildir. Belediye hizmetleri ve uygulamalarında kamu ve toplum yararı değil, belli bir azınlığın yararı ön plana alınmaktadır.

Belediyelerin uyguladığı rantçı politikalar nedeniyle, büyük bir tahribat yaşanmaktadır. İnsan, doğa ve tüm canlıların yaşam alanları tahrip edilmiştir. Betonlaşma, çarpıklaşma, görsel kirlilik iyice artmış, yüksek binalardan dolayı yurttaşların görüntü alanları engellenmiş, kentler birer çirkinlik abidesi durumuna getirilmiştir.

İnsanlar kendine ve kentine yabancılaştırılmış ve doğa acımasızca katledilmiştir. Kentler yaşanmaz hale getirilmiştir.

Belediye başkan ve yönetimleri kent halkına doğru, açık ve net bir şekilde yaptıkları uygulamalar ile belediyelerin gelir ve giderleri hakkında hesap vermemektedir. “Ben yaptım oldu” anlayışı ile davranmaktadırlar.

Tüketiciler olarak Nasıl Bir Belediyecilik ile
Nasıl Bir Belediye Başkanı ve Yönetimi İstiyoruz?

• Rant için değil, halk için belediye başkan ve yönetimi istiyoruz.

• Yoksulluğu yöneten değil, yoksulluğu ortadan kaldıracak başkan ve yönetim istiyoruz.

• Belediyeleri, halk için, kent halkıyla birlikte demokratik bir şekilde yönetecek toplumcu başkan ve yönetim istiyoruz.

• Kentlerde yapılacak işler, hizmetler, yatırımlar ve projeler için toplum yararını, planlamayı ve kent halkının görüş ve düşüncelerini ön plana alacak başkan ve yönetim istiyoruz.

• Demokratik kitle örgütleriyle işbirliği yapacak ve demokratik kitle örgütlerinin projelerini destekleyecek başkan ve yönetim istiyoruz.

• Herkesin suya erişim hakkı gereğince, musluklarımızdan akan suyun, su yoksulu olmayacak şekilde ucuz ya da 12 m3’e kadar su yoksulu olanlara ücretsiz, içilebilecek şekilde sağlıklı ve kesintisiz olarak dağıtılmasını sağlayacak başkan ve yönetim istiyoruz.

• Ulaşımı ucuz ve güvenli bir şekilde sağlayabilecek, toplu taşımacılığa ve bisiklet yollarına ağırlık veren, kenti rahatlatacak başkan ve yönetim istiyoruz.

• Kentteki yurttaşların sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşayabilmesini sağlayacak başkan ve yönetim istiyoruz.

• Kentte yaşayan herkesin sağlıklı, ekolojik ve doğal ürünlere erişebilmesini ve tüketebilmesini sağlayacak başkan ve yönetim istiyoruz.

• Kentsel temizlik ile kentsel atık toplama ve değerlendirmeyi en sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek başkan ve yönetim istiyoruz.

• Kent halkının korku duymadan ve güven duyarak yaşabileceği bir kent ortamını sağlayacak bir başkan ve yönetim istiyoruz.

• Kent topraklarını, biyoçeşitliliğini, çevresini, doğasını, tarihini koruyacak; betonlaşmaya, çarpıklaşmaya, görsel kirliliğe ve çirkinliğe karşı olan, kenti insanca yaşanabilir bir duruma getirebilecek nitelikte ve düşüncede başkan ve yönetim istiyoruz.

• Kentte yaşayan yurttaşların kendine ve kentine yabancılaşmasını önleyecek bir başkan ve yönetim istiyoruz.

• Kültüre, sanata, spora önem veren ve bu konularda gerekli yatırımları ve düzenlemeleri yapacak olan başkan ve yönetim istiyoruz.

• Kent halkının dayanışmasını, örgütlenmesini ve üretkenliğini sağlayacak bir başkan ve yönetim istiyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan