Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

21.03.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Engelli ve Yaşlı Bireylerin Toplu Taşıma Hizmetlerinden Ücretsiz Yararlanma Hakları Önündeki Engeller Kaldırılsın

ENGELLİ VE YAŞLI BİREYLERİN TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNDEN ÜCRETSİZ YARARLANMA HAKLARI ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILSIN

ÖZEL TOPLU TAŞIM HİZMETİ VEREN KİŞİ VE KURULUŞLARIN YÖNETMELİĞE UYMALARININ SAĞLANMASI İÇİN BELEDİYELERİ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞINI ve MÜLKİ İDARE AMİRLİKLERİNİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ.

TOPLU TAŞIM HİZMETLERİNDEN ÜCRETSİZ YARARLANMA HAKKI OLANLARIN ÇOĞUNLUĞU HAKLARINI BİLMEMEKTEDİR.
 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 4 Mart 2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de “Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Yönetmeliğin 4.maddesinde demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak kişiler belirlenmiştir.

Söz konusu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak kişiler şunlardır:
a) Harp veya vazife malulü sayılanların kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları
b) Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin ise kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat ettikleri refakatçileri

Yönetmeliğin 5.maddesinin 1.fıkrasına göre, altmışbeş yaş ve üzeri kişiler ise demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatlarından, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.

Yönetmeliğin 5.maddesinin 2.fıkrasına göre, Türk vatandaşı olan altmışbeş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından %50 indirimli olarak yararlanır.

Yönetmeliğin “İdari ve Cezai işlemler” başlıklı 12.maddesinin 1.fıkrasında, “İlgili kurumlar, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketler, ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alır.” denilmektedir. 2.fıkrasında ise, “Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması hâlinde bu haktan faydalandırılmayan her kişi için mülki idare amiri tarafından toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası uygulanır. Bu maddeye göre verilecek idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir ve genel bütçeye gelir kaydedilir.” denilmektedir.

Ancak, Derneğimize tüketiciler tarafından yapılan şikayetler ile Derneğimizin yapmış olduğu incelemede, belediyelerin yetki verdikleri özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren halk otobüslerinin çoğunluğu ile dolmuşların tamamının Yönetmeliğe uymadıkları görülmüştür.

Yönetmeliğe uymayan halk otobüsleri ve dolmuş sahipleri ile bunlara ait meslek kuruluşlarının uyarılmaları ve gerekli önlemlerin alınması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na, İçişleri Bakanlığına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Tüketici Hakları Derneği olarak başvuruda bulunduk. Bu konuda, gerekli önlemleri almaları için ilgili belediyeler ve İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını göreve çağırıyoruz.

Özellikle, belediyelerin yetki verdiği şehir içi toplu taşıma hizmeti veren halk otobüsleri ile dolmuşların Yönetmelikte belirtilen kişilere ücretsiz hizmet vereceğini, bu haktan yararlanabilecek olan yurttaşların büyük çoğunluğu tarafından bilinmediğini gözlemledik.

Bu konuyla ilgili şikayetleri olan yurttaşlarımızın bağlı bulundukları belediyelere, Kaymakamlıklara, Valiliklere, İçişleri Bakanlığı’na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ve Derneğimize başvuruda bulunarak haklarını aramaları çağrısında bulunuyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan