Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

15.03.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Cep Telefonları Soygun Aracı Değildir

CEP TELEFONLARI SOYGUN ARACI DEĞİLDİR.

CEP TELEFONLARINDAN ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ KALDIRILSIN, KDV İNDİRİLSİN.

CEP TELEFONLARINDA ÜCRET VE ZAMAN ALDATMACISINA SON VERİLSİN, SANİYE BAZLI ÜCRETLENDİRMEYE GEÇİLSİN

GSM OPERATÖRLERİ ORTAK ANTEN SİSTEMİNE GEÇSİN.

TÜKETİCİLERİN TELEFON NUMARALARI BİLGİSİ İLE ŞAHSİ BİLGİLERİNİN 3.KİŞİ VE FİRMALARA SATILMASI ÖNLENSİN.

TÜKETİCİLERE İSTEMEDİKLERİ MESAJ VE İLETİLERİN GÖNDERİLMESİ ÖNLENSİN
 

Ülkemizde, tüketiciler, cep telefonlarında her geçen gün yeni yeni sorunlarla karşılaşmakta, maddi ve manevi olarak mağdur edilmektedirler. Ne yazık ki, cep telefonları tüketiciler üzerinde hem yasal bir soygun aracı hem de yasalara aykırı olarak bir dolandırıcılık aracı olarak kullanılmaktadır.

Derneğimize gelen şikayetlerde cep telefonları konusunda tüketicilerin yaşadığı sorunları şu şekilde özetleyebiliriz:

1-Konuşma birim ücretleri çok pahalıdır. Konuşma ücretlerinden %25 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) yani eski adıyla deprem vergisi, %18 KDV, toplam olarak %43 tüketici vergisi ( dolaylı vergi) alınmaktadır. Türkiye, cep telefonu konuşma ücreti üzerinden dünyanın en yüksek dolaylı vergisinin yani tüketici vergisinin alındığı ülke konumundadır. Bununla birlikte, sms, mms ve internet gibi iletişim hizmeti ücretlerinin de en pahalı olduğu ülke durumundayız.

2- Konuşma paketlerinde hangi sürede ne kadar ücret alınacağı net ve açıkça belirtilmediğinden, bir ücret ve zaman aldatmacısı vardır. Bu nedenle, tüketiciler, değişik operatörlerin değişik konuşma paketleri arasında hangilerinin ya da hangi paketin daha ucuz olduğu konusunda doğru ve net bir karşılaştırma yapamamakta, aldatılmakta ve yanıltılmaktadırlar.

3-Normal faturalar ile ayrıntılı faturalar açık ve anlaşılır düzenlenmediğinden alınan ücretlerin dayanakları tüketiciler tarafından bilinememektedir.

4- Yalın ADSL fiyatları yüksektir.

5- Tüketicilerin telefon numaraları bilgisi ile diğer şahsi bilgileri tüketicilerin izni ve haberi olmadan 3.şahıs ve değişik firmalara satılmakta, daha sonra da tüketiciler çeşitli şekillerde 3.şahıslar ve firmalarca dolandırılmaktadır.

6-Tüketiciler, istenmeyen mesaj ve iletileri reddetme haklarını kullanamamaktadır. Bu konuda firmaların oyalaması ve zorluklarıyla karşılaşmaktadırlar.

7- Özel içerikli hizmetler ( örneğin; müzik dinleme ya da oyun servisi üyeliği gibi) pahalı olup, bu hizmetlerin ücretlendirilmesi konusunda açıklık ve netlik yoktur.

8- GSM operatörlerinin ortak anten sistemine geçmemesi ve bu konuda aralarında bir anlaşma sağlanamaması nedeniyle, gereksiz ve çok sayıda baz istasyonunun kurulmasına neden olunmaktadır. Bununla birlikte, baz istasyonlarının da sağlık koşullarına uygun mekanlarda ve mesafelerde montajının yapılmamasından dolayı elektromanyetik kirliliğin artışına neden olunmakta, çevre ve insan sağlığı tehlikeye atılmaktadır.

9- Paket süresinin bitiminden sonraki hizmet ücretlendirilmelerinde tüketiciler yeterince bilgilendirilmedikleri için mağdur edilmektedirler.

10- Tüketicilerin kullanmış oldukları ve iptal ettirdikleri hatlarla ilgili ödeme yapılan otomatik ödeme talimatının iptal edilmediğinden, bir başkasına satılan hat için düzenlenecek olan yeni faturalar hattını iptal eden tüketicinin iptal edilmeyen hesabına yansıdığı için mağdur edilmektedir.

11- Telekomünikasyon piyasasını düzenleyici ve denetleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda mevcut yasal düzenlemede olmasına karşın, tüketici örgütlerinin bir temsilcisi bulunmamaktadır.

12- İnsan haklarına ve tüketici haklarına aykırı olarak cep telefonlarından geniş kapsamlı dinlemeler yapılmaktadır.

Tüketiciler olarak istediğimiz çözüm ile birlikte ilgili ve yetkililere çağrımız:
1-Konuşma birim ücretleri düşürülsün, konuşma ücretlerinden alınan özel iletişim vergisi kaldırılsın, KDV indirilsin. Sms, mms ve internet gibi iletişim hizmeti ücreti indirilsin.
 
2- Konuşma paketlerinde ücret ve zaman aldatmacısı kaldırılsın. Tüketicilerin aldatılmaması, yanıltılmaması, doğru ve net bir karşılaştırma yapılabilmeleri için saniye bazlı ücretlendirmeye geçilsin.

3- Normal faturalar ile ayrıntılı faturalar açık ve anlaşılır bir şekilde düzenlensin.

4- Yalın ADSL fiyatları düşürülsün.

5- Tüketicilerin telefon numaraları bilgisi ile şahsi bilgilerinin 3.şahış ve firmaya satılması veya verilmesi önlensin, uymayan firmalara caydırıcı cezalar verilsin.

6- Tüketicilerin istemedikleri mesaj ve iletileri reddetme haklarına gsm firmaları tam olarak saygı göstersin ve gerekli önlemleri alsın.

7- Özel içerikli hizmetler ucuzlatılsın ve bu hizmetlerin ücretlendirilmesine açıklık ve netlik getirilsin.

8- GSM operatörleri ortak anten sistemine geçsin ve baz istasyonlarının montajını tüketicilerin sağlığına zarar vermeyecek bir şekilde yapsın. Baz istasyonları kesinlikle yerleşim yerlerinin, parkların, işyerlerinin dışında boş alanlara kurulsun ya da yüksek binaların çatıları elektromanyetik dalgalara karşı yalıtılarak bu yalıtılmış çatılara kurulsun.

9- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda yasa gereği tüketici örgütlerinin bir temsilcisi bulundurulsun.

10- Cep telefonlarından yapılan geniş kapsamlı dinlemeler yasaklansın.

Tüketicilere çağrımız:
Haklarınızı arayınız ve yaşadığınız sorunlarla ilgili olarak Tüketici Hakları Derneğinden destek isteyiniz. Bilinçli Tüketici Örgütlü Tüketicidir anlayışından hareketle Tüketici Hakları Derneğine üye olunuz, mücadelemize katılınız.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan