Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

07.02.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Gıdada Emekçi Halkın Enflasyonu Yükseldi

GIDADA EMEKÇİ HALKIN ENFLASYONU YÜKSELDİ

ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİ İLE İŞÇİ EMEKLİSİNİN SATIN ALMA GÜÇLERİ DÜŞTÜ

ASGARİ ÜCRETLİLERİN TAMAMI İLE İŞÇİ EMEKLİLERİNİN ÖNEMLİ BİR KESİMİ VE İŞSİZLER AÇLIK SINIRINDA YAŞAMAKTADIR

BU ACI TABLO İVEDİLİKLE ÇÖZÜLMELİDİR
 

Tüketici Hakları Derneği olarak, Ocak 2013 ile Ocak 2014 arasındaki son bir yıllık gıda enflasyonu ile özellikle de, asgari ücretli bir işçi ve emekli bir işçinin satın alma gücünü hesaplayarak karşılaştırmalar yaptık. Öncelikle, TÜİK’in 2013 yılı ocak ayı ile 2014 yılı ocak gıda istatistiklerini karşılaştırarak bir yıllık artış oranlarını saptadık. Bununla birlikte asgari ücretli bir işçi ve emekli bir işçinin 2013 yılı ocak ayı ile 2014 yılı ocak ayında ellerine geçen net maşlarındaki artış oranlarını saptadık. Buna göre, yaptığımız araştırmalara ilişkin hazırlamış olduğumuz tablolar aşağıdadır.
 

Gıda maddelerinin 2013 yılı Ocak ayı ile 2014 yılı Ocak ayı fiyat karşılaştırmaları ve fiyat artış oranları

Asgari ücretli bir işçi ve emekli bir işçinin 2013 yılı Ocak ayı ile 2014 yılı Ocak ayı net maaş tablosu

Asgari ücretlinin 2014 yılı Ocak ayı maaşının 2013 yılı Ocak ayı maaş tutarına göre artış oranı %9.44’dür. Emekli bir işçinin ise 2014 yılı ocak ayı maşının 2013 yılı ocak ayı maaş tutarına göre artış oranı %7.40’dır.

Asgari ücretli bir işçi ile emekli bir işçinin net maaşları ile 2013 yılı Ocak ayı ve 2014 yılı Ocak ayında alabilecekleri gıda miktarlarının karşılaştırılması ( kg, adet)

2013 yılı Ocak ayı ve 2014 yılı Ocak ayı arasındaki son bir yıllık gıda enflasyonu ile asgari ücretli ve emekli bir işçinin maaş artışlarını karşılaştırdığımızda, emekçi tüketicilerin ya da halkın büyük bir kesimi için enflasyonun arttığını, satın alma güçlerinin ise düştüğünü görmekteyiz.

Türk-İş’in yapmış olduğu araştırmalara göre, Ocak 2014 ayı için 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı ( açlık sınırı) 1099TL’dir. Gıda harcaması ile birlikte, konut ( kira, elektrik, su, yakıt ) ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı ise 3580TL’dir.

Görüldüğü gibi asgari ücretliler ile emekli işçilerin çok önemli bir kesimi açlık sınırında yaşamaktadır. Aldıkları ücret ve maaş dengeli ve yeterli beslenebilmeleri için yapmaları gereken gıda harcamalarını bile karşılayamamaktadır. Buna karşın, son bir yıllık dönem içerisinde satın alma güçlerinin de düştüğü dikkate alındığında bu kesim için durumun ne kadar vahim olduğu bir gerçektir.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

Turhan ÇAKAR   
Genel Başkan