Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

28.12.2013

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Turhan Çakar, 12. Kez Tüketici Hakları Derneği Başkanı…
 

Tüketici Hakları Derneği (THD)'nin 12. Genel Kurulu'nda genel başkanlığa yeniden Turhan Çakar seçildi. Derneğin yeni dönem merkez yönetim, denetim, onur ve disiplin kurulları da belirlendi.
Genel Kurulca göreve oy birliğiyle seçilen THD Merkez Yönetimi tarafından yapılan ilk toplantıda gerçekleştirilen görev dağılımında Turhan Çakar 12. kez derneğin genel başkanlığa getirildi.

Dernek Genel Merkezinden bildirildiğine göre, Derneğin Merkez Yönetim Kurulu da şu isimlerden oluştu: Genel Başkan Yardımcısı Ergun Kılıç, Genel Sekreter Hasan Paşa Gökçe, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Subaşı, Eğitimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Celil Yaraşlı, Genel Sayman Yılmaz Sayar, Hukuktan Sorumlu Üye E.Özge Şimşek, Basın Sözcüsü Üye Ferda Hekimci, İdari İşlerden Sorumlu Üye Cemil Gürcan.

Türkiye’nin en büyük tüketici örgütlerinden olan ve Kamuya Yararlı Dernek statüsünde görev yapan THD, 1991 yılı başında emekli, memur, işçi, mühendis, öğretmen, avukat, ev kadını gibi toplumun çeşitli kesimleri tarafından kurulmuştu. THD'nin, on bini aşan üyesi ve yurt düzeyinde 36 şubesi bulunuyor.