Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

27.12.2013

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

ODTܒye Otobüs Seferlerinin Durdurulması İşleminin Yürütmesi Ankara 8.İdare Mahkemesi Tarafından Durduruldu

ODTܒYE OTOBÜS SEFERLERİNİN DURDURULMASI İŞLEMİNİN YÜRÜTMESİ ANKARA 8.İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN DURDURULDU.

MAHKEME KARARINDA, OTOBÜS SEFERLERİNİN DURDURULMASI İŞLEMİNİN UYGULANMASI DURUMUNDA BİNLERCE KİŞİ AÇISINDAN TELAFİSİ GÜÇ VE İMKANSIZ ZARARLAR DOĞURACAĞI BELİRTİLMİŞTİR.

 YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ 30 GÜN İÇİNDE YERİNE GETİRİLMESİ ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR.

EGO VE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAHKEME KARARINI UYGULAMAZLARSA SUÇ İŞLEMİŞ OLACAKLARDIR.

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ OLARAK EGO VE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINI UYARDIK.
 

ODTܒye sefer yapan otobüslerin zarar görmesi bahane edilerek, ODTܒye yapılan otobüs seferlerinin durdurulduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nün 22.10.2013 tarihli bir Basın Açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştu. Bunun üzerine, Derneğimizce, bu haksız ve hukuksuz işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin 23.10.2013 tarihinde Ankara İdare Mahkemesine dava açılmıştır.

Derneğimizin açmış olduğu dava dilekçesinde de ileri sürüldüğü gibi, Ankara 8.İdare Mahkemesi tarafından verilen 13.12.2013 tarihli Kararda; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. ve 9.maddeleri ile Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği gereğince, her türlü taşımacılık faaliyeti konusunda karar alma yetkisinin UKOME’nin görevleri arasında olduğu belirtilmiştir.

Mahkeme Kararında; Büyükşehir sınırları içerisinde, ODTܒye yapılan otobüs seferlerinin durdurulmasına ilişkin olarak karar alma yetkisinin UKOME’de bulunduğu anlaşıldığından, EGO Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen işlemin yetki yönünden hukuka ve mevzuata uygun olmadığı belirtilmiştir. Gene, Mahkeme Kararında, UKOME tarafından 25.11.2013 tarihinde alınan durdurma kararının da ODTܒye yapılan otobüs seferlerinin durdurulmasından sonra alınmış olması nedeniyle, hukuki dayanak oluşturmayacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, Mahkeme kararında, mevsimin kış olduğu ve bu hizmetten yararlanan binlerce kişinin de bulunduğu dikkate alındığında, dava konusu işlemin uygulanmasının hizmetten yararlanan bu kişiler açısından telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracağının açık olduğu belirtilmiştir.

Ankara 8.İdare Mahkemesi tarafından açıklanan bu nedenlerle, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27.maddesi uyarınca, 13.12.2013 tarihinde Mahkeme Heyetince oybirliğiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Yasal olarak, söz konusu yürütmeyi durdurma kararının derhal ve her halükarda 30 gün içinde yerine getirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu bakımdan Tüketici Hakları Derneği (THD) olarak, EGO Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazı yazarak yürütmeyi durdurma kararının 30 gün içinde yerine getirilmesini istedik.

Eğer, sorumlu idari kuruluşlar olan EGO Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi yürütmeyi durdurma kararının gereğini yerine getirmezlerse, Anayasa’nın 138.maddesi, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 28.maddesi ve 5237 Sayılı TCK’nun 257. ve 24/3.maddelerine aykırı davranmak suretiyle suç işlemiş olacaklardır.

EGO Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı uyarımızı yerine getirmezlerse, Tüketici Hakları Derneği (THD) olarak, idari ve adli makamlara başvuruda bulunacağız.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan