Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

31.05.2013

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Yasalaşırsa Tüketiciler Soyulacaktır

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI YASALAŞIRSA TÜKETİCİLER SOYULACAKTIR

TASARI TASLAĞI, MEVCUT TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ YASADAN ÇOK GERİLERE DÜŞMÜŞTÜR.

BU TASARI TASLAĞI YASALAŞIRSA CİĞER KEDİYE, KURT KUZUYA TESLİM EDİLMİŞ OLACAKTIR.

TÜM MİLLETVEKİLLERİNE, SANAYİ VE TİCARET KOMİSYONU İLE PLAN BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİNE TASARI TASLAĞINI BU HALİYLE KABUL ETMEMELERİ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ.
 

Bakanlar Kurulunda imzalandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı, başta bankalar olmak üzere tüketicilerle sözleşme imzalayan şirket ve firmaların tüketicileri her çeşit ücret ve masraf ile soymalarının önünü açmıştır.

Kanun Tasarısı Taslağının 4.maddesinin 3.fıkrasında, “Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün ve hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.” denilmektedir.

Kanun Tasarısı Taslağının 4.maddesinin 4.fıkrasında ise, “Bu Kanunda düzenlenen sözleşmelere istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kağıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur.” denilmektedir.

Kanun Tasarısı Taslağı ile bankaların, GSM şirketlerinin, su-doğalgaz-elektrik dağıtımı yapan şirketlerin ve tüketiciyle sözleşme imzalayan tüm şirket ve firmaların istedikleri ücretleri ve masrafları almalarının yolu açılmıştır.

Ayrıca, Tasarı Taslağının geçici 1.maddesi ile bu Tasarı Taslağının yürürlüğe girmesinden önce kurulan ve halen geçerli olan sözleşmeler de bu Kanun Taslağı kapsamında sayılacaktır. Böyle olunca, örneğin bugün kredi kartlarından yıllık kart ücreti ile çekilen kredilerden dosya masrafı ve yeniden yapılandırma ücreti alınmayacağı konusundaki Yargıtay kararları uygulanmaz hale gelecek ve bu ücretler alınmaya başlanacaktır.

Kısaca, bankaların bugün itibariyle aldıkları 65 dolayındaki deli dumrul ücretleri ile birlikte Kanun Taslağı yasalaşıp uygulamaya girdikten sonra her gün almak isteyecekleri yeni bir ücretin ve masrafın önü açılmış olacaktır. Kanun Tasarısı Taslağı, şirketlerin her çeşit ücret ve masrafla tüketicileri çok rahatça soymalarına zemin hazırlamıştır. Kanun Tasarısı Taslağı, mevcut Yasadan ve Tasarı Taslağının ilk halinden çok geriye giderek tüketicilerin şirket ve firmalarca soyulmasının önünü açmıştır.

Diğer taraftan, Kanun Taslağı ile Mevcut Yasa’daki Reklam Kurulu üyeleri olan Türk Tabipler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, İşçi ve Memur Sendikaları Konfederasyonları başta olmak üzere tüketicilerden yana tavır takınan diğer tüm sivil toplum örgütlerinin temsiliyeti kaldırılarak aldatıcı, yanıltıcı ve istismar edici reklamların önünün açılmasına zemin hazırlanmıştır.

Tasarı Taslağı hazırlanırken Borçlar Yasası ile paralellik kurulmamıştır. Tasarı Taslağı son haliyle Borçlar Kanunundan daha geri bir noktaya düşmüştür. Tasarı Taslağında yoruma açık, tüketici aleyhine kullanılabilecek bir çok hüküm ve kavram kargaşası bulunmaktadır.

Tüketici örgütlerinin tüketiciler için en önemli ve yaşamsal olan önerileri kabul edilmemiş, Tasarı Taslağı ağırlıklı olarak bankaların ve şirketlerin istekleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Sonuç itibariyle, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Taslağı ciğeri kediye, kurdu kuzuya teslim eden bir vurgun – soygun Taslağıdır.

Tüm tüketicileri doğrudan ilgilendiren Tasarı Taslağının bu son hali ısrarla tüketici örgütlerinden kaçırılmış ve tüketici örgütlerinin görüşme talebi Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı tarafından kabul edilmemiştir. Ancak, tüketici örgütlerini hiçbir şekilde kabul etmeyen ve Tasarı Taslağını tüketici örgütlerinden ısrarla kaçıran Gümrük ve Ticaret Bakanı, Bakanlığının himayeleri altında bankalarla toplanarak ve görüşerek Tasarı Taslağını bankaların istekleri doğrultusunda değiştirmiştir.

Tasarı Taslağının 30 Mayıs 2013 tarihinde ( dün itibariyle) yapılmış olan 17.Tüketici Konseyinde görüşüldükten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması gerekirken, daha önce sunulmasını bankalardan ve firmalardan yana, tüketiciler aleyhine açık bir tutum olarak görüyoruz. Tasarı Taslağı bu şekilde yasalaşırsa, bugün uygulamada olan Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa’yı mumla arayacağız.

Tüketici haklarına aykırı olarak bankalardan ve firmalardan yana tavır alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’yı tüm tüketiciler olarak şiddetle kınıyoruz.

Tüm milletvekillerine, Sanayi ve Ticaret Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonu üyelerine bu vurgun ve soygun Yasa Tasarısı Taslağını bu haliyle kabul etmemeleri çağrısında bulunuyoruz.

Tüm tüketicilere, bulundukları ilden seçilen milletvekillerine e-posta ve mektup göndererek, milletvekilleriyle görüşerek Tasarı Taslağının bu haliyle kabul edilmemesi için girişim yapmaları çağrısında bulunuyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan