Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

18.05.2013

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Elektrikte Elektronik Sayaç Soygununa Son Verilsin

ELEKTRİKTE ELEKTRONİK SAYAÇ SOYGUNUNA SON VERİLSİN

MEKANİK SAYAÇLARI ELEKTRİK SAYAÇLA DEĞİŞTİRİLEN 9 MİLYON ABONEDEN ALINAN ÜCRETLER GERİ ÖDENSİN

MEKANİK SAYAÇLARI ELEKTRONİK SAYAÇLA DEĞİŞTİRİLEN TÜKETİCİLER ÖDEDİKLERİ BEDELİ GERİ ALMAK İÇİN TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURUDA BULUNSUN
 

Elektrik dağıtım şirketleri, Ölçüler ve Ayar Yasasında bir değişim zorunluluğu olmadığı halde 10 yılını dolduran elektrik sayaçlarını elektronik sayaçlarla ücret karşılığında tüketicilerin isteği dışında, habersizce değiştirerek açıkça tüketicileri soymaktadırlar.

Ölçüler ve Ayar Yasası ile Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğine göre, elektrik sayaçlarının 10 yıllık periyodik muayeneleri yapılmak zorundadır. Ancak, periyodik muayenede 10 yıllık sayacın elektronik sayaçla değiştirilmesi zorunluluğu yoktur. Ölçüler ve Ayar Yasası; her yıl yayınlanan Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ ile Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Dair Yönetmeliğe göre, 10 yılını dolduran elektrik sayaçları 2013 yılı itibariyle 13-14TL tutarında bir bedel karşılığında muayenesi yapılarak tüketicilere verilmesi gerekirken bu yapılmamış ve 10 yıllık sayaçlar yüksek bir bedel karşılığında elektronik sayaçla değiştirilerek tüketiciler soyulmuştur.

Firmaların baskısı ve isteği ile 2011 yılında EPDK tarafından elektrik sayaçları için sökme – takma bedeli kararı çıkartılarak sayacın muayenesi pahalı duruma getirilip tüketiciler zorunlu olarak elektronik sayaca yönlendirilerek dağıtım şirketleri ve sayaç firmalarının vurgun yapmalarına olanak hazırlanmıştır. Derneğimizin EPDK’nın bu kararına 2011 yılında açmış olduğu iptal davası devam etmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından Türkiye’de 35 milyon dolayında elektrik sayacı olduğu söylenmektedir. Bugüne kadar 9 milyon dolayında abonenin mekanik sayacı dağıtım şirketleri tarafından tüketicilerin isteği olmadan elektronik sayaçla değiştirilerek büyük bir vurgun vurulmuştur. Elektrik sayaçlarındaki bu vurgun ve soygunun boyutu 450 milyon TL dolayındadır.

Durum böyle iken, 26 Ocak 2013 tarihinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Afyon’da düzenlenen Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) toplantısında bir açıklama yaparak, 2014 Yılı Ocak ayından itibaren 26 milyon eski tip mekanik sayacın ücretsiz olarak elektronik sayaçla değiştirileceğini belirtmiştir. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanının bu açıklamasından sonra, dağıtım şirketlerinin yoğun bir şekilde ve hiç haber vermeden tüketicilerin mekanik sayaçlarını elektronik sayaçla değiştirip sayaç bedelini faturalarına yansıttıklarına ilişkin Derneğimize yapılan şikayetler artmaya başlamıştır.

Eğer, eski mekanik sayaçlar ücretsiz olarak elektronik sayaçla değiştirilecekse, niçin bir yıl sonrasına ertelenmiştir? Bugüne kadar ücret karşılığında mekanik sayacı elektronik sayaçla değiştirilen 9 milyon dolayındaki abonenin suçu nedir?

Diğer taraftan, 30 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik Piyasası Kanunu ile sayaçların mülkiyeti dağıtım şirketlerine devredilerek, sayaç değişimi ile bakımının ücretsiz yapılacağı hükmü getirilmiştir. Bu durumla ilgili olarak, EPDK tarafından 4 Nisan 2013 tarihinde 20 dağıtım şirketine bir yazı gönderilerek; “Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında uygulamaya ilişkin usul ve esas çalışması sonuçlandırılana kadar, tüketicilerin sayaçlarının zorunlu olmadıkça değiştirilmemesi, zorunlu olan sayaçlara ilişkin ise sayacın mülkiyetinin dağıtım şirketine ait olmak üzere temin edilmesi ve sayaç değişimi ile ilgili tüketiciden bedel alınmaması” şeklinde bir uyarı yapılmıştır.

Ancak, dağıtım şirketleri, 30 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Yasası ile 4 Nisan 2013 tarihli EPDK’nın uyarısına göre, 10 yılını dolduran sayaçları ücretsiz olarak değiştirmeleri gerekirken, tüketicilerin mekanik sayaçlarını elektronik sayaçla değiştirip alacakları ücreti de tüketicilerin faturalarına yansıtıp soygunlarına hızla ve yoğun bir şekilde devam etmektedirler.

Tüketici Hakları Derneği olarak Enerji ve Tabi kaynakları Bakanı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve EPDK’ya çağrımız şudur:
• Bugüne kadar mevcut yasal mevzuata uymayarak 9 milyon dolayında tüketicinin mekanik sayacını elektronik sayaçla değiştiren dağıtım şirketlerinin aldıkları ücretin tüketicilere iade edilmesine ilişkin bir düzenleme yapınız.

• Yasal mevzuata uymamakla ısrar eden dağıtım şirketlerine gerekli olan ceza işlemini uygulayarak yasalara uymalarını sağlayınız.

Tüketicilere şu çağrıda bulunuyoruz:
• 30 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Yasası ile 4 Nisan 2013 tarihli EPDK’nın uyarısına aykırı olarak, mekanik sayacınızı isteğiniz ve bilginiz olmadan ücret karşılığında elektronik sayaçla değiştiren dağıtım şirketleri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulununuz.

• Sizden alınan ve faturanıza yansıtılan elektronik sayaç bedelinin tarafınıza iade edilmesi için ikamet ettiğiniz yerlerdeki tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuruda bulununuz.

• Konuyla ilgili olarak Tüketici Hakları Derneğinden bilgi ve destek isteyiniz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan