Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

05.04.2013

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

GDO'lu Ürünler
 

Uzakdoğu ülkelerinden gelen GDO’lu pirince Mersin Limanında el konulduğunu basından öğrenmiş bulunuyoruz. Bu durum, sanki Türkiye’ye başka şekillerde GDO’lu ürün girmediği, GDO’lu ürün ithal edilmediği imajını vermektedir.

Oysa, neredeyse tamamı GDO’lu ürün üreten ülkelerden Türkiye’ye resmi ve yasal olarak soya fasülyesi, soya küspesi, soya yağı, mısır, mısır yağı, tohumluk mısır, cin mısır, mısır nişastası küspesi atıkları, işlenmiş çeşitli mısırlı gıdalar, mısır gluteni, pamuk ve pirinç ithal edilmektedir. Örneğin, 2008-2012 yılları arasında Türkiye’ye GDO’lu ürün üreten ülkelerden 12 milyar dolardan fazla yukarıda sayılan ürünlerden ithalat yapılmıştır.

2008-2012 yıllarında yalnızca ABD’den Türkiye’ye 6 milyar doların üzerinde başta pamuk olmak üzere soya fasülyesi, soya küspesi, soya yağı, mısır, mısır yağı, tohumluk mısır, cin mısır, çeşitli mısır ve mısır nişastası atıkları ( küspesi), mısır gluteni ve pirinç ithal edilmiştir.

Söz konusu ürünler dünyada en çok GDO’lu olarak üretilen ürünler olup, tamamı GDO’lu üretim yapan ülkelerden ülkemize ithal edilmiştir. Bu GDO’lu üretim yapan ülkeler ise başta ABD olmak üzere Arjantin, Brezilya, Çin,, Hindistan, Kanada, Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Fransa, İtalya, İspanya, Moldova, Avusturya, Sırbistan, Hırvatistan, Uruguay, Şili, Paraguay, Almanya gibi ülkelerdir.

Buradan hareketle başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere diğer ilgili ve yetkililere soruyoruz :
• Bu ürünlerin ne kadarı GDO’lu, ne kadarı GDO’suzdur?

• Ülkemize ithal edilen yukarıda adı geçen ürünlerin GDO’suz olma olasılığı var mıdır?

• Bu konuda halkımıza ve kamuoyuna gerçekler niçin doğru olarak anlatılmıyor?

Ülkemizin GDO’lu ürünlere ihtiyacı yoktur. Biz tüketiciler olarak hem sağlığımız, hem tarımımız hem de gıda egemenliğimiz açısından GDO’lu ürün tüketmek istemiyoruz. Bir an önce Biyogüvenlik Yasası değiştirilerek GDO’lu ürün ithalatı ve tüketimi yasaklanmalıdır.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan