Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

17.12.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

2013 Yılı Bütçesi Halkın Değil Rantiyerin Bütçesi


2013 YILI BÜTÇESİ HALKIN DEĞİL RANTİYERİN BÜTÇESİ!...

2013 YILI BÜTÇESİ HALKTAN TOPLANAN VERGİLERİN SERMAYEYE DAĞITILDIĞI BÜTÇE!..

2013 YILI BÜTÇESİ VERGİDE VE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİĞİN SEMBOLÜ

2013 YILI BÜTÇESİ ZENGİNİ DAHA ZENGİN YOKSULU DAHA YOKSUL YAPACAKTIR!..

2013 YILI BÜTÇESİ TÜKETİCİNİN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEYECEK DAHA DA DÜŞÜRECEKTİR!..

MÜJDE!.. 2013 YILI BÜTÇESİYLE TÜKETİM VERGİSİNDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUK!..

SERMAYEYE DEĞİL HALKA BÜTÇE!..

HALKTAN TOPLANAN VERGİLERİN RANTİYERE DEĞİL HALKA DAĞITILDIĞI BÜTÇE İSTİYORUZ!..
 Tüketici Hakları Derneği olarak, değerli bilim insanları ve vergi uzmanlarıyla yaptığımız çalışmalar sonucunda 2013 yılı Bütçesinin nasıl yoksul ve dar gelirli halkın sırtına bildirildiğini, sermaye ve rantiyerlerin nasıl korunduğunu ortaya koymuş bulunuyoruz.

Buna göre, yatırımların bütçedeki payı %8.3 iken, rantiyerlere ve sermaye kesimine ödenecek faiz 2013 yılı Bütçesinin %13.1’ini oluşturmaktadır. Yani, 2013 yılı Bütçesi ile rantiyerlere ve sermaye kesimine yatırımların üzerinde bir pay ayrılmıştır.

2013 yılı Bütçesinde dolaylı vergilerin payı yükseltilmiştir. Dolaylı vergiler; Katma Değer Vergisi ( KDV), Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV), Özel İletişim Vergisi ( ÖİV), Damga Vergisi, Harçlar, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ( BSMV) olmak üzere diğer dolaylı vergi kalemlerinden oluşmaktadır.

Dolaylı vergiler, tüketicilerin verdiği bir tüketim vergisidir ve dünyada haksız bir vergi olarak adlandırılır. Çünkü, bu vergiler yoksul ve dar gelirli halkın ve emekçilerin sırtına bindirilir.

2013 yılında toplam 317.9 milyar TL vergi geliri sağlanacağı ön görülmektedir. Bu vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergilerin miktarı 218.1 milyar TL’dir. Buna göre, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı ise %68.6’dır. Gerek hükümetin kendi raporlarında gerekse Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ‘nın (TEPAV) Mali İzleme Raporuna göre, hem Cumhuriyet tarihindeki hem de AKP’nin 10 yıllık iktidarı dönemindeki en yüksek dolaylı vergi oranı 2013 yılı Bütçesinde öngörülmüştür. Bu oran ile Türkiye, dünya ülkeleri içerisinde dolaylı vergilerin en yüksek olduğu ülke konumundadır. Yani Türkiye, yoksul dar gelirli, emekçi tüketicilerden peşin olarak alınan dolaylı ve adaletsiz vergide dünya şampiyonudur.

Diğer taraftan, gelir vergisi kapsamında gelir vergisi tevkifatı adıyla ağırlıklı olarak çalışanlardan ve emekçilerden peşin olarak bir vergi kesilmektedir. Bu vergiyi de eklediğimizde 2013 yılı Bütçesindeki vergi gelirlerinin %85’den fazlasının dar gelirli, yoksul halkın ve emekçilerin sırtına bindirildiği, sermayeye ve rantiyere kaynak transferi yapıldığı açıkça görülmektedir. Bu durum, Hükümetin 10 yıldan beri sermayeden, rantiyerden vergi almadığının ve almayacağının, vergi kaçağının ve kayıt dışılığının üzerine gitmediğinin ve gitmeyeceğinin çok açık bir göstergesidir.

2013 yılı Bütçesi, vergide ve gelir dağılımında adaletsizliğin sembolüdür!.. Bu Bütçe, halktan yana değil, sermayeden ve rantiyeden yana bir Bütçedir!.. 2013 yılı Bütçesi, yoksul ve dar gelirli halktan, emekçilerden toplanan vergilerin sermayeye, rantiyere aktarıldığı bir Bütçedir. 2013 yılı Bütçesi yoksul ve dar gelirli tüketicilerin, emekçilerin yaşam kalitesini daha da düşürecektir. 2013 yılı Bütçesi zengini daha zengin, yoksul daha yoksul yapacaktır!..

Biz, Tüketici Hakları Derneği ve tüketiciler olarak dar gelirli, yoksul ve emekçi halktan yana bir bütçe istiyoruz. İşsizliği ve yoksulluğu ortadan kaldıracak bir bütçe istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Elektrikte, ısınma ve yemek pişirmede kullanılan enerji mallarında, ulaşımda, iletişimde, su da ve gıdada yoksul ve dar gelirli tüketicilerden ve emekçilerden alınan dolaylı vergilerin %1’den yukarı olmasını istemiyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan