Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

03.12.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketici Hakları Derneği - Basın Açıklamaları - Isı Pay Ölçer Sistemi Her Konuda Sorun Yaratıyor

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİNDE UYGULAMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN “ISI PAY ÖLÇER” SİSTEMİ HER KONUDA SORUN YARATIYOR!..

“ISI PAY ÖLÇER” SİSTEMİ YÜKSEK MİKTARDA EKONOMİK YÜK GETİRMEKTEDİR.
 
“ISI PAY ÖLÇER” SİSTEMİ ISITMIYOR, GÜRÜLTÜ YARATIYOR, ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMIYOR

“ISI PAY ÖLÇER” SİSTEMİ DIŞA BAĞIMLILIK YARATIYOR

“ISI PAY ÖLÇER” SİSTEMİ İPTAL EDİLMELİDİR

TÜKETİCİLER, “ISI PAY ÖLÇER” SİSTEMİNE GEÇMESİN
 

Enerji Verimliliği Yasası ile Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, 2 Mayıs 2007 tarihindeki merkezi veya sıcak su sistemine sahip mevcut binalar için 2 Mayıs 2012 tarihi “Isı Pay Ölçer” denilen sistemin kurulması zorunluluğunun son günü idi. 2 Mayıs 2007 tarihinden itibaren yapılmakta olan ya da yeni yapılacak merkezi ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemine sahip binalar ise yapı kullanım izni aldıkları tarihten itibaren 5 yıl içinde ısı pay ölçer sistemini kurmak zorundadırlar.

Isınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarlarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan ve adına “ısı pay ölçer” de denilen sistemi kurma zorunluluğunu yerine getirmeyen konutlara, binalara, sitelere “Kabahatler Kanunu”na muhalefet suçundan dolayı 1600TL ceza uygulanacaktır.

Merkezi ısıtma sistemlerine sahip eski binalarda, daireler içindeki her bir radyatöre ısı pay ölçer takılması gerekmektedir. Daire içindeki radyatörlerin tek kolondan beslenmesi (daire içinde dağıtım kolektörü olması durumu) halinde ise ısı pay ölçer yerine daire girişlerinde kalorimetre ( ısı sayacı) takılması gerekiyor. Isı pay ölçer veya kalorimetre takılmasının yanı sıra her bir radyatöre termostatik vana takılması zorunluluğu vardır. Bunlara ek olarak da termostatik vanaların oluşturacağı hidrolik dengesizlikleri gidermek için de kazan dairesindeki mevcut sirkülasyon pompalarını farklı basınç ve debiye göre kendini ayarlayabilen sirkülasyon pompaları ile değiştirmek gerekecektir. Ancak, tüm bu cihazları içeren sistemin kurulmasından sonra her bir dairenin bireysel ısı harcaması hesaplanabiliyor.

Isı pay ölçer, kalorimetre, termostatik vanalar, uzaktan okuma aletleri 4-5 firma tarafından dışarıdan ithal edilmektedir. Türkiye’de bugün itibariyle söz konusu ısı pay ölçer sistemi 30 dolayında firma tarafından kurulup işletilmektedir.

Tüketici Hakları Derneği olarak, Derneğimize gelen şikayetleri de dikkate alarak 5 aydan beri araştırma yaptık. Yaptığımız bu araştırmalara göre, “ısı pay ölçer” sisteminin ilk kuruluş giderlerinin her bir daireye 1000TL dolayında bir yük getirdiği görülmüştür. Diğer taraftan, “ısı pay ölçer” sisteminin ölçümü – okunması, fatura düzenlenmesi ve bakımı gibi hizmetler için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmış firmalara her ay ve sistemin ömrü boyunca daire başına ortalama 7-8TL dolayında bir bedel ödenecektir. Ancak, bazı dairelerden bakım bedeli altında her ay 40TL dolayında bir bedel alındığı da belirtilmektedir.
Bununla birlikte, belli bir süre sonra ( 5 ya da 10 yıl) ısı pay ölçerin pili ve sistemin tümünün yenilenmek zorunda olacağı belirtilmektedir. Buna göre, 5 – 10 yıl boyunca sistemin 2.kez kurulması ve bu süre içersindeki tüm giderleri de eklediğimizde 6.000,00 -14.000,00TL arasında her daire başına bir ödeme yapılacağı gerekmektedir.

Derneğimize gelen şikayetlerde ve yaptığımız araştırmalarda, her daireye çıkartılan bu yüksek giderler karşısında dairelerin ısınamadığı, sistemin gürültü yarattığı ve hiçbir enerji tasarrufu sağlamadığı belirtilmektedir.

Kısacası, ısı pay ölçer sistemi, merkezi ısıtma sistemlerinde her aileye yüksek miktarda ekonomik yük getirmenin yanı sıra ısınamama ve gürültü yaratmakla birlikte, dışa bağımlılık nedeniyle ülke ekonomisine zarar vereceği çok açıktır.

Bu nedenlerle, anlaşılıyor ki, hem tüketicilere hem de ülkeye yarar değil zarar getiren ve getirecek olan, ancak, belli firmalara köşe döndürecek olan ısı pay ölçer sistemi iptal edilmelidir.

Konuyla ilgili olarak, merkezi ısıtma sistemlerinde yaşayan tüm tüketicilere, yarar değil zarar getiren ve getirecek olan ısı pay ölçer sistemine geçmemeleri çağrısında bulunuyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan